Ulaşım Denetim Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı 390 Sokak Konyaaltı / ANTALYA

Telefon

0(242 ) 321 84 88-89

Faks

0(242) 321 71 53

Birim Yöneticisi

()

Görev ve Sorumluluklar

Ulaşım Denetim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, disiplin altına alınması ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksilerin, umum servis araçlarının ve taşımacılık faaliyetinde bulunan diğer araçların, trafik, ulaşım, uygunluk ve faaliyet alanlarının, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde Denetim Komisyonları ve Trafik Zabıtası marifetiyle denetimlerini yapmak,
b) Antalya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, İlçeler Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiş çalışma şekil ve esaslarına uymadığı tespit edilen tüm ticari araç işleticilerine ve şoförlerine, ilgili yönetmelikler kapsamında cezai işlem uygulamaları gerçekleştirmek,
c) İçişleri Bakanlığı tarafından 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilmiş trafikle ilgili görevler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Zabıtası Emir ve Yasakları Tembihnamesinde belirtilmiş ulaşımla ilgili emir ve yasaklar ve ilgili maddeleri doğrultusunda, Trafik Zabıtası marifetiyle denetim yapmak ve cezai işlem uygulamalarını gerçekleştirmek,
ç) Trafik Zabıtası marifetiyle; taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapmak. 
d) Trafik Zabıtası marifetiyle; UKOME kararı ile belirlenmiş toplu taşıma duraklarına araç parkını önlemek ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapmak.
e)Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak,
f) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek,
g) Ticari taşımacılık hizmetlerine yönelik gelen şikâyet, talep ve önerileri kayıt altına almak, değerlendirmek ve denetimlerini yapmak,
ğ) UKOME Genel Kurulu tarafından; ticari taksilere, servis araçlarına ve taşımacılık yapan diğer araçlara yönelik alına tüm kararlara uyulmasına yönelik denetimleri, diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
h)  Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek,
ı) Şube Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken konularda; ön incelemeleri yapmak, gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlamak, müdürlük görüşüyle beraber UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek.

Ulaşım Denetim Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Ulaşım Denetim Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Ulaşım Denetim Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Ulaşım Denetim Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Ulaşım Denetim Şube Müdürlüğü - Broşürler