Asfalt Plenti Toz Tutucu Yapımı

Asfalt üretiminde çevre dostu uygulamalar

03.07.2007 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği” hükümlerine uymak ve üretimde doğa dostu üretim modeli

Agrega bunkerleri ile taşıma bantlarının üzerlerinin  kapatılarak, çevreye yayılacak tozun önlenmesi,

Tesisin belirli yerlerine yine bu amaçla toz tutucuların yapılması,


Tesis içi tozlanmayı önlemek amacıyla sulama tesisatının yapılması ve buna yönelik pompa ile su tabancalarının temini ve montajının yapılması gibi çalışmalar yapılıyor.