Asfalt ve Mekanik Üretim Tesisi LNG Dönüşüm Sistemi Projesi

Asfalt üretiminde çevre dostu uygulamalar

Çevreci belediyecilik uygulamalarımızdan biri de,  fuel-oil ve mazot kullanılan asfalt üretim tesisimizi doğal gaz ile çalışır hale dönüştürmek oldu. 
Fosil yakıtlara göre emisyon değeri düşük olan doğalgazın yanma verimliliği yüksek olduğundan, bu dönüşüm projesiyle asfalt üretimimizi hem tasarruf eder hale getirdik, hem de piyasadaki rekabet gücümüzü arttırmayı hedefledik.
Tesisimizi doğal gazla çalışan sisteme adapte ederken yangın ve patlamaya karşı daha güvenilir hale getirecek bir dizi önlemi de işleme koyduk.