Atık Piller Toplanıyor

Atık Pillerin Çevreye Zarar Vermesini Engelliyor, Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım Yapıyoruz

Büyükşehir Belediyemiz sınırları içinde, atık pillerin evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Yıl boyu topladığımız atık pilleri TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi )’a teslim ederek doğaya zarar vermesini önlüyor, geri kazanımını ile ekonomiye de katkıda bulunuyoruz. Atık pilleri çöpe değil, geri dönüşüme göndermek için Alo Atık Hattımızı (247 00 08) arayın.