Bitkisel Atık Yağlar da Ayrı Toplanıyor

1 Litre Atık Yağın 1 Milyon Litre Suyu Kirlettiğini Biliyor musunuz?

Bitkisel atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek amacıyla toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf çalışmaları yürütüyoruz. 
Bitkisel atık yağlarınızın sizden alınması ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi için Alo Atık Hattımızı (247 00 08) arayın.