Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertarafı Tesisleri

Çöpten para kazanan ilk belediye olacağız

Bu dev projeyle kentimizin evsel katı atıklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmelikleri ve şartname hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesini ve depolanmasını geri dönüşüm ve imha teknolojisiyle sağlamayı amaçladık. 
45 milyon TL değerindeki projenin kapsamında; Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesisi, ileri mekanik, biyolojik veya termal işlem ve teknolojilerini kullanan Geri Kazanım Tesisi, Enerji Üretim Tesisleri, Düzenli Depolama Tesisi, Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve bertarafına yönelik Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Atık Pil Geçici Depolama Alanı ve diğer üniteler bulunuyor.

İhalesi sonuçlanan Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf tesisleri ile yakında kent çöpünden enerji elde edeceğiz.

Katı atık bertarafında en son teknoloji uygulanacak olan bu projeyle, tek kuruş harcamadan 160 bin TL gelir bekliyoruz.