Evsel Nitelikli Katı Atık Bertarafı

Katı Atık Düzenli Depolama Sahasını AB Direktifleri İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Katı Atık Düzenli Depolama Sahasını AB Direktifleri İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına Uygun olarak İşletiyoruz.
Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel nitelikli katı atık düzenli depolama yöntemiyle bertaraf ediliyor. Taban izolasyonu ve çevresel izleme çalışmaları ve düzenli depolama yöntemi ile atıkların çevre ve insan sağlığına etkilileri minimize ediliyor.