Antalya'da Hayvancılık Güneş Enerjisi ile gelişiyor.

Döşemealtı mevkiinde 420 kW gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kurulacaktır.

Toplam Bütçe: 1.234.776.00
Hibe Miktarı: 463.236,49 TL

Hibe Makamı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
 
Döşemealtı Mellidağ Mevkii 504 ada 84(D) parselde 420 kW kurulu gücünde lisansız güneş enerjisi santrali kurulacaktır. Söz konusu santralde üretilecek enerjinin 140.000 kWh’lık kısmını ANET kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanacak, kalan kısmını ise sulama kooperatiflerinin enerji ihtiyacını karşılayarak kırsal kalkınma sürecine destek sağlayacaktır. BAKA 2015 Mali  Destek yılına proje başvurusu yapılmıştır. Proje başvurusu kabul edilmiştir ve çalışmalara başlanılmıştır.
 
Proje Sahibi: ANET A.Ş.
Projeyi Hazırlayıp Sunan: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı