Antalya'nın Yerel ve Yöresel Ürün Envanterinin Çıkarılması

Yöre ürünlerinin envanter çalışması

Toplam Bütçe: 50.070.00
Hibe Miktarı: 50.070.00

Hibe Makamı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Antalya’nın yöresel ürünlerinin envanteri çıkartılarak coğrafi işaretleme çalışmasının yürütülmesi amaçlanmaktadır. Kırsal kalkınmayı destekleyeceğini düşündüğümüz bu çalışma ile işaretlemesi yapılan ürünlerin bölgelerinde üretiminin yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje devam etmektedir.

Proje sahibi: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Projeyi hazırlayan: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı