Dayanışma için gençlik

Toplumsal dayanışmada gençlerin rolü

Hibe Makamı: Belçika Ulusal Ajansı

Gençlik Değişimi Programı, farklı ülkelerden genç grupların bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunan bir Avrupa Birliği programıdır. Gençlerin yaşadıkları yerler ile ilgili karar alma süreçlerine katılımlarının önünü açan program ile herhangi bir konu etrafından gençlerin bir araya gelmesini sağlamaktadır. Belçika, Litvanya, Malta, Polonya ve Türkiye ortaklığında yürütülmüş  olan söz konusu proje kapsamında toplumsal dayanışmada gençlerin rolü tartışılmış ve yeni projelerin üretileceği workshoplar yapılmıştır.Proje tamamlanmıştır.

Proje Sahibi: Youth@Change