Risk Analizi ve Değerlendirilmesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Hibe Makamı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belli bir sistem dahilinde yürütülebilmesi için sektör ile ilgili sistem oluşturularak kitap çıkartılmıştır. Proje tamamlanmıştır.
 
Proje Sahibi: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
Projeyi Hazırlayıp Sunan: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı