Antalya Kruvaziyer İskelesi

Antalya Kruvaziyer Turizminin geliştirilmesi için çalışmaları yapıyoruz.

Büyükşehir Belediyemizce kentimizin ülke turizminde sahip olduğu konum göz önüne alınarak Antalya Kruvaziyer Turizminin geliştirilebilmesi yönünde çalışmalar doğrultusunda mevcutta Antalya Limanının söz konusu kullanım için yetersiz olması nedeniyle alternatif alan arayışına gidilmiştir. 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Belediyemiz yetkililerinden oluşan bir ekip tarafından yapılan saha çalışmaları ve toplantılar neticesinde Lara Plajının batı ucunda yer alan bölgenin bu kullanım için uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 19/01/2015 tarih 5954 sayılı yazısı ile Antalya Kruvaziyer İskelesinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçekleştirilmek üzere Genel Müdürlük yatırım programına teklif edilebilmesi için, gerekli olan etüd proje çalışmalarının (iskele ve otobüs park alanının nihai boyutunun belirlenerek, iskele ve geri sahada yer alması gereken tesislerin kesin projelerinin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının; ÇED Raporunun, Jeolojik jeoteknik etüd raporunun, Hidrografik ve Oşinografik Raporunun, Kalkınma Bakanlığınca istenilen formatta Fizibilite Raporunun)  Belediye Başkanlığımızca yaptırılması gerekmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulmuş olan teknik şartname ve taslak genel vaziyet planı doğrultusunda bahsi geçen Çed Raporunun, Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporunun, Hidrografik Oşinografik Raporun Fizibilite Raporunun, İmar Planlarının ve Vaziyet Planlarının teminine yönelik Belediyemizce  05/06/2015 tarihinde ihale yapılmış olup, ihale süresi 240 takvim günü olarak belirlenmiştir.