Expo-Kundu bağlantısı

Expo 2016 Bağlantı Yolları Projesi

Antalya kentinin ev sahipliği yapacağı “Çiçek ve Çocuk” temalı “EXPO 2016 ANTALYA” Uluslararası Fuar Organizasyonuna 100’den fazla ülke ile 30 uluslararası kuruluşun katılımı beklenmektedir. EXPO 2016 Antalya organizasyonunun düzenleneceği Nisan-Ekim 2016 tarihleri arasında yerli ve yabancı 8 milyon turistin ziyaret etmesi hedeflenmektedir.
 Gelen misafirlerin hızlı ve güvenli bir şekilde Turizm merkezlerine ulaştırılabilmesi amacı ile mevcut 13/01/2014 tarih 35 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenmiş olan öneri hat bulunmaktadır. Ancak Bu hat tarım arazilerinin ortasından geçmekte ve tarım arazilerinin bütünlüğünü bölmesi sebebi ile sadece kamulaştırma ile açıla bilinilecek bir yoldur. Gerek Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek ve sürecinin uzun olması nedeni ile hattın kısa sürede nasıl açılabileceği sorusu gündeme gelmiştir. 
Hattın geçtiği bölgede  Aksu çayını ıslah amacı ile   'Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri' projesinin uygulanması hususunda Bakanlar Kurulu'nun 07.04.2011 tarih 2011/1677 sayılı kararı; 28 Nisan 2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Aksu Çayı Islahı Projesi ile elde edilmesi amaçlanmıştır.
Ancak, bu güzergahın Aksu Toplulaştırma projesi kapsamında elde edilip edilemeyeceğine ilişkin geçtiğimiz süreç içerisinde yapılan toplantılar neticesinde Aksu Toplulaştırma Projesi kapsamında taşınmaz sahiplerinden alınabilecek  %10’luk pay ile elde edilmesi mümkün olmadığı ortaya çıkmış ve DSİ Sedde yolunun genişletilmesi suretiyle böyle bir kullanımın sağlanmasının mümkün olup olmadığı tartışılmıştır. Yapılan toplantılar ve çalışmalar neticesinde EXPO yolunun Aksu Islah projesinin sağ sahilinde sedde yolunun genişletilerek bu amaca yönelik bir yolun elde edilmesinin mümkün olabileceği hususunda şifai görüşler alınmıştır.(Şekil 2)

Şekil 2 EXPO2016 Alanı - Kundu Turizm Merkezi Bağlantısının Mevcut Güzergah ve Öneri Güzergahı Gösterir Kroki

Büyük Görsel için tıklayınız

Büyük Görsel için tıklayınız


Bu doğrultuda DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğünden yetkililerin katılım gösterdiği EXPO YOLU toplantısında Karayolları bölge müdürlüğünce hazırlanan taslak projesi hazırlanan sağ sahilde sedde genişlemesi suretiyle oluşturulan 20 m.lik profile sahip yolun kamulaştırma işlemi dışında arazi toplulaştırmasından elde edilebileceği anlaşılmış olup bu doğrultuda plan değişikliği yapılması gerekliliği doğmuştur. 
Aksu çayı sedde kenarında oluşturulacak ulaşım bağlantısının 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılmasına yönelik konu, tarafımızca DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’ne 08.09/2014 tarih 3829-23934 sayılı resmi yazı ile sorulmuş ve 17.09.2014 tarihinde yapılan teknik çalışmalar neticesinde oluşan taslak planın uygun bulunduğu ve detay projeler için protokol yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca açılması planlanan yolun yaklaşık 7 Km lik kısmı Kundu Turizm Merkezi sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu bağlamda Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yapılan toplantılar sonucunda önerilen sadece EXPO Organizasyonu sürecinde değil, aynı zamanda bölge turizminin ulaşılabilirliğinin arttırılarak canlandırılması söz konusu olması sebebiyle yolun nasıl elde edileceği konusunda kurumlar arası mutabakat sağlanmıştır. Bu doğrultuda planlanan yolun kamulaştırma bedeline tabi olmadan DSİ Projesi kapsamında elde edilmesi, inşaat ve imalat işi için gerekli olan ödeneğin Turizm Bakanlığı’nca yapılması öngörülmektedir. 
EXPO 2016 ANTALYA Organizasyonun gerçekleşeceği tarihe kadar yolun açılabilmesi amacıyla 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu güzergah işlenmiş durumdadır