Kumluca Toptancı Hal

6360 Sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyelerinin Sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlenmesi sonrasında

6360 Sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyelerinin Sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlenmesi sonrasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesine istinaden “Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.” hükümleri ile yetki ve sorumluluğun Belediyemize ait olduğundan yetki sınırlarımıza dahil olan İlçelerimize toptancı hal alanları oluşturma gereksinimi doğmuştur Sahilkent (İncirağacı) Mahallesi sınırları dâhilindeki 1670, 1674, 1679 parseller ve çevresinde Yapılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile bölgede toptancı hal alanı oluşturulmuştur.

Büyük Görsel için tıklayınız


Büyük Görsel için tıklayınız


Büyük Görsel için tıklayınız


Büyük Görsel için tıklayınız