Manavgat asfalt plent tesisi

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve

 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehir sınırları İl sınırına kadar genişletilmiştir. Bu kanun kapsamında ilçelere hizmet götürme amaçlı Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi, 102 ada 15, 16, 18, 19 numaralı parsellerde Asfalt Plent Tesisi açılması gerekliliği üzerine; Konya-Manavgat Karayolu (D695) üzerinde, Manavgat-Konya Kavşağına yaklaşık 5 km uzaklıkta ve 17.432 m² ‘lik bir alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.