Antalya Büyükşehir Belediyesi İl Afet Müdahale Planında Görev Alıyor!

İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi birimleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir. Bu plan dahilinde afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak Hizmet Grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlukları tanımlayarak, Antalya ilinde meydana gelebilecek bir afet ile ilgili afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasını yapmaktadır.