Yörük Festivali

Uluslararası Yörük Festivali, unutulmasını istemediğimiz kendi öz kültürümüzün, genç nesillerce yakından tanınmasını amaç edinmiş kültürel bir festivaldir.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Festivali’nde 22. Yörük Şöleni gelecek yıllarda tekrarlanabilen, kardeş şehirlerimizde öz kültürümüzün bilinirliğini arttıran bir festival olması hedeflenmiştir. Uluslararası Yörük Festivali, unutulmasını istemediğimiz kendi öz kültürümüzün, genç nesillerce yakından tanınmasını amaç edinmiş kültürel bir festivaldir. Festival; milyonlarca yıldır yaşadığımız coğrafya üzerinde, bir çok tarihi olaya şahitlik etmiş bir kültürün yaşayış biçimini gözler önüne sermeyi hedeflemiştir. Günümüzde hala bir kısmı şehirleşse de, köylerinde Yörük Kültürü'nü yaşayan, yaşatan aileler mevcut. Bu festivalle örnek almaya değer güzel aile kültürünü hatırlatmayı, şehirleşmiş yeni nesli özlem duydukları kültürleriyle buluşturmayı ve kentimizi ziyarete gelen yabancı turistlerimizin Yörük Kültürü'nü daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz.