İş Sağlığı ve Güvenli Çalıştayı Tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ nin ev sahipliğinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” na 24 Büyükşehir Belediyesi katıldı. 
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından büyükşehir belediyelerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşadıkları sorunları değerlendirmek ve bu sorunlara yönelik çözümler üretmek maksadıyla 28-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” nın ilki Ankara’ da düzenlenmiş olup söz konusu çalıştayda büyükşehir belediyelerinin iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri ile mevcut sorunlar ve çözümleri tartışılmış, ortaya konulan rapor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na sunulmuştur. 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Denizli’ de düzenlediği 2. Çalıştay’ a Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahranmaraş, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri’ nin  yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı. İstanbul, Marmara ve Üsküdar Üniversitesi’ nden katılan öğretim üyeleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler, taşeronlarda İş Sağlığı ve Güvenliği sorunlarının anlatıldığı  organizasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Birsen TORUN sunum- konuşma yaptı.