Canım Ailem Projesi

Aile bireylerinin psikolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda yaşadıkları sorunlarla baş etmede karşılaştıkları güçlüklerle ilgili bireyin mutluluğunu sağlayıcı ilişki ve iletişim çatışmalarını çözümleyici çalışmalar yürütmekteyiz.