Hasta ve Yakınları Sosyal Tesisi

Hasta yakınlarımızın daha iyi şartlarda konaklaması amaçlanmaktadır.

Tedavi amacıyla Antalya ilçeleri ve il dışından gelen, kalacak yer sorunu olan ve Sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan Hasta ve Hasta Yakınlarının konaklama, yemek-içme, ulaşım, psikolojik sosyal destek ve danışmanlık gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır.