Yardım Kumbarası Projesi

Şehrin merkezindeki kumbaralarımız ile kitap ve oyuncakları toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştıracağız.

Muhtaç çocuk ve ailelerine bağışlanan kitap ve oyuncakları ulaştırarak çocukların zihinsel ve duygusal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.