Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesi

Kentsel Sit Alanı ve çevresi yenileme çalışmaları

Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve çevresini kapsayan yaklaşık 16 ha’lık alan 23.03.2015 tarihli ve 2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 24.04.2015 tarihli ve 29336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Yenileme Alanı” ilan edilmiştir. 
Kendi kendine yenilenme kapasitesinin düşük olduğu Balbey Mahallesinde Kentsel Yenileme Projesi ile tarihi doku ve sivil mimari birikiminin korunarak tarihi ve doğal değerlerin üzerinde oluşan kent baskısının kaldırılması, mekânsal, ekonomik, demografik ve sosyal sorunların tespit edilerek alanın teknik altyapı ve sosyal donatı yetersizliğinin giderilmesi ve yerel ekonomik kalkınmasının sağlaması hedeflenmektedir.