Haşim İşcan Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi

Haşim İşcan Mahallesi ve Çevresine ilişkin Belediyemizce hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planları bakanlıkça onandı.

Haşim İşcan Mahallesi ve Çevresine ilişkin Belediyemizce hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planları, Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanarak yürürlüğe girdi. Şu anda askı süresinde plana yapılan itirazların Bakanlıkça değerlendirilme süreci devam ediyor.