Yat Limanı Asansör Yapımı

Kaleiçi Yat Limanı Koruma Amaçlı İmar Planında; belirlenen alanda düşey sirkülasyonu kolaylaştıran bir asansör yapılması

     Kaleiçi Yat Limanı Koruma Amaçlı İmar Planında; belirlenen alanda düşey sirkülasyonu kolaylaştıran bir asansör yapılması öngörülmüş ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onaylanarak uygulama projeleri hazırlanmıştır.Asansör yapım şekli olarak çelik konstrüksiyon taşıyıcılı çözülmüş olup falezlerin doğal görüntüsünü bozmayacak bir şekilde yerleştirilmek üzere konumlanmıştır. Yaklaşık 20 kişi taşıma kapasiteli olup, kullanıcıların yat limanı manzarasını, iniş ve çıkışlarda seyredebilmelerine olanak sağlayacak şekilde şeffaf olacaktır.