Çıralıda Yeniden Organik Tarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü olarak, toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden; bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede koruyarak,

organik ürünlerin üretimini artırıp, tüm gelir gruplarının tüketebileceği kaliteli organik tarımsal üretimi ve gıdayı sağlamak için Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Üretilen Ürünlerin Kontrolünü amaç edinerek Antalya ili Kemer İlçesine bağlı Ulupınar Köyü Çıralı Mahallesi’ ne ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret kapsamında ‘’Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve Kooperatifine’’ ve Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya ile görüşme yapılmıştır. Bölgenin doğal dokusunun bozulmadan korunabilmesi, yöre halkının ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin organik gıdalarla beslenebilmeleri ve ürün yetiştirilen alanları görmelerinin sağlanması hedeflemektedir. Bu amaçla, Çıralı bölgesinde çevreye duyarlı bir sertifikalı üretim sekli olan organik tarımın yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Çıralı’da organik tarımın yaygınlaştırılması sağlanarak da mevcut olan organik üreticiliğin yaygınlaştırılması, organik ürün çeşitliliği ve organik ürün yetiştiren üretici sayısının artmasıyla köy halkının refah düzeyi yükselecek ve doğal dengenin sürdürülebilirliğinin korunması hedeflenmektedir.