Sahipsiz Hayvanlardan Arama - Kurtarma Timi

Afet durumlarında sahipsiz hayvanlardan arama kurtarma timi oluşturulmuştur.

Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde sahipsiz hayvanların sahiplendirme sayısını arttırmak ve toplum yararına hizmet sağlamak için sahipsiz hayvanlara temel eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, olası bir afet durumunda (enkaz, sel, vb) canlıların kısa sürede kurtarılması amacıyla köpeklerin ve gönüllü eğitmenlerin yer aldığı “Arama Kurtarma Timi” oluşturmuştur.