Ulaşım Ana Planı

6360 sayılı “14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

6360 sayılı “14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair” kanun ardından kentimizin ihtiyaçları ve dinamikleri göz önüne alınarak 19 ilçemizi kapsayan bir ulaşım ana planı hazırlanmaktadır.