Yaya Öncelikli Kent Antalya

Antalya Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "Antalya'da Yaya Önceliğini ve Güvenliğini Sağlamak İçin Yaşam Boyu Öğrenme"

Antalya Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "Antalya'da Yaya Önceliğini ve Güvenliğini Sağlamak İçin Yaşam Boyu Öğrenme" isimli Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı (LdV) Çokuluslu Yenilik Transferi Projesinde yerel ortak olarak projeye katkı sağlanmaktadır. Projenin amacı; yaya önceliğini ve güvenliğini yenilikçi bir yaklaşımla toplumun benimsemesini sağlamak, yeni bir öğrenme modülü ve pilot uygulamalar ile sürücü eğitmenlerini, öğretmenleri ve trafik polislerini eğiterek mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, yayalarda trafik kültürünün yaygınlaşmasını, şoförlerde de yaya kültürünün artmasını sağlamaktır.

“Yaya Öncelikli Kent Antalya” sloganıyla yola çıkan proje,  19 Eylül 2012 tarihinde, Yaya Öncelikli Pilot Bölge olarak Konyaaltı Caddesinde uygulamaya geçirilmiştir.

Konyaaltı Caddesi'nde önceliğin yayalarda olduğunu anlatan levhalar yerleştirilmiş, yaya geçitleri yeniden düzenlenmiş, sesli sinyalizasyon yerleştirilerek, engellilere özel cadde düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.

02.04.2015 tarih ve 2015/04-155 sayılı UKOME Genel Kurul Karar gereği Antalya kent merkezindeki Anafartalar (Güllük) Caddesi, Hasan Subaşı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Cengiz Toytunç Caddesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddelerinin yaya öncelikli kent projesi kapsamında değerlendirilme kararı alınmıştır.