Yayalaştırma Projeleri

Yayanın rahat dolaşımı ile güvenliğinin sağlandığı sokak ve caddelerin kullanımlarındaki artışa bağlı olarak

Yayanın rahat dolaşımı ile güvenliğinin sağlandığı sokak ve caddelerin kullanımlarındaki artışa bağlı olarak ekonomik canlılık getiren, yaşanılabilir ve kamu yararını gözeten yaya öncelikli bölgeleri oluşturmak hedefi kapsamında ‘‘Murat Paşa Camii çevresi ile Kent Meydanı - Meydan Kavşağı arasında kalan bölgeler ile kentin batısında kalan sahil koridorundaki Akdeniz Bulvarında’’  yaya öncelikli yollar belirlenip büyük ölçüde yayalaştırma yapılması planlanmaktadır.