Yol ve Cep Otoparkları

Otopark sorununa trafik akışını etkilemeyen modern çözüm

Kentimizde her gün artan araç sayısı özellikle bazı bölgelerde otopark sorunu yaratıyor ve trafik akışını olumsuz etkiliyor. 
Bu sorunları engellemek amacıyla üzerinde çalıştığımız bir dizi önlemden biri de yol ve cep otoparkları oluşturmak oldu.
Tüm gelişmiş kentlerde uygulanan ve etkili bir yöntem olarak bilinen yol ve cep otoparklarının oluşturulmasına devam ediliyor.