Belediye Otomasyon Projeleri

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Otomasyon sistemi genel özellikleri ile açık kaynak kodlu mimari üzerinde geliştirilmiş WEB temelli bir otomasyon programıdır. Belediyemizin tüm uygulamaları bu paket üzerinde gerçekleştirilmektedir. Birimlerimizden gelen istekler doğrultusunda periyodik olarak güncellemeler yapılmaktadır.

Belediye Otomasyon Sistemi şu modüllerden oluşmaktadır;

Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı
Analitik Bütçe Programı
Harcama Birimi Bütçe Programı
Gelir Uygulamaları Programı
İşci- Memur Maaş Programı
Personel Özlük Bilgileri Programı
Vekalet Bilgileri Giriş Programı
Satınalma Takip Programı
Demirbaş Takip Programı
Araç Takip Programı
ABİM Bilgi İletişim Takip Programı
Bilgi Edinme Kanunu Takip Programı
Evrak Takip Programı
Meclis-Encümen Kararları Takip Programı
Sosyal Hizmet(Evde Sağlık-Aile Danışma Merkezi Tak.Programı )
Asmek Kurs Takip Programı
Konservatuar Kurs Takip Programı
Mezar-Defin Programı
Hukuk  Dava Takip Programı
Sosyal Hizmetler Yardım Programı
TMY ( Taşınır Mal Yönetmeliği ) Takip Programı
Randevu Takip Programı
Evlendirme Takip Programı
Kurum İçi Telefon Fihrist Programı
Fatura Takip Programı
Güncel Duyuru İşleme Programı
Personel Sağlık Programı
Aykome Takip Programı
Kişisel Telefon Rehberi
Müdürlük İstek Takip Programı
Zabıta Tutanak Takip Programı
ISO9001 Doküman Arşiv Programı
Birimler arası İş Takip Programı
Stok Takip Programı
İnsan Kaynakları Takip Programı ( Kariyer Ofisi)
Çevre Koruma Kontrol Hava Kirliliği Takip Programı

Özürlü Veri Tabanı Takip Programı

Tiyatro Bilet Programı
İtfaiye Yangın Takip Programı
E-Market İş Emri Takip Programı
Internet Üyeleri Takip Sistem