Doğrudan Temin Usulüyle Alımların Web Üzerinden Yayınlanması ve Yürütülmesi

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Doğrudan Temin Usulüyle yapılacak satın almaları isteklilere web üzerinden duyurarak geniş katılımlı şeffaf ve ekonomik alımlar yapmayı hedefledik. Belediyemizin doğrudan temin taleplerini web sayfamızda yayınlanarak daha çok firmanın teklif vermesinin önünü açtık, böylece satın alma taleplerimizin daha geniş kitlelere duyurabiliyoruz. Bu yöntemle saydamlık, rekabet, eşit muamele ve kamuoyu denetimi gibi satın almanın önemli koşullarını en iyi şekilde yerine getiriyoruz.