Panoramik Görüntülerle İlan ve Reklam Tabelalarının Ölçümlenmesi

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’nde olan tüm yolların 360 derece lazer nokta bulutlu panoramik resimlerin çekilmesi, yazılım dahilinde bu resimlerin değerlendirilmesi ve akıllandırılması; oluşan fotoğraf arşivinin koordinatlı olarak web ara yüzü ile kullanılması, yazılım dahilinde ilan reklam tabelalarının ölçülmesi, mükellef bilgilerinin sahadan toplanması ve akıllandırılarak belediyenin mevcut bilgi sistemlerine entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda; ölçme, koordinat hesaplama, alan ve çevre hesaplama ve teknik işlemleri kolaylaştıracak, 360
derece panoramik resimler çekilerek, panoramik görüntüler üzerinden, fotogrametrik yöntemler ya da lazer nokta bulutu kullanılarak ölçme işlemi yapılmıştır.
Mükelleflere ait verilerin sahadan toplanmış, İlan Reklam tabelalarının fotografik yöntemle ölçülmüş, elde edilen ilan reklam tabela bilgilerinin mevcut bilgi sistemlerine ve 360 derece resimlerin mevcut CBS sistemine girilerek entegrasyonu sağlanmıştır.

Bu sayede, panoramik resim üzerinden güzergâh doğrultusundaki herhangi bir yere tıklanarak o bölgenin resmine gidilebilmesi, görüntüler içerisinden ileri geri veya kavşak noktalarında farklı noktalara geçişin sağlanarak, belediye otomasyon sisteminden 360 derece resimlerini görüntüleyebilecekleri ve ölçebilecek bilgisayar programlarına ait lisans, yazılımı alınmıştır.