Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Mehmet Tevfik Türel
22 Mayıs 2015 Cuma
 
 
Belediye'nin Yetki ve Görevleri
Yetki Alanı
  İlçe Belediye Başkanlıkları
Organizasyon Şeması
Meclis Toplantıları
  Gündemler
  Kararlar
  Meclis Üyeleri
  Meclis Komisyonları
  Canlı Yayın
  Önceki Meclis Toplantıları
  Ocak 2015 Meclisi Toplantısı
  Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı
  Şubat 2015 Meclisi Toplantısı
  MART 2015 Meclisi Toplantısı
  2015 Mart Ayı Devam Meclisi Toplantısı
  NİSAN 2015 Meclis Toplantısı
  Nisan Ayı Meclisi Kararları ve Oylama Raporları
  NİSAN 2015 Meclisi Devam Toplantısı
  MAYIS 2015 Meclis Toplantısı
Encümen
ASAT
Birimler
Belediye Şirketleri
Belediye'nin Tarihçesi
  Eski Başkanlar
Etik Komisyonu
  Yönetmelik
  Etik Sözleşmesi
 
KURUMSAL  »  Birimler
     
Birimler
Yeni Sayfa 1
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
 
Genel Tanıtım
Birim Haberleri
Birim Duyuruları
Mevzuat
Başvuru Rehberi
İş Süreçleri
Sık Sorulan Sorular
Fotoğraf Galerisi
Broşürler
 
Deniz Otobüsleri
Diğer Birimler :
Yeni Sayfa 1
İletişim Bilgileri
Adres : Gürsu Mh. Atatürk Bulvarı 390 Sk. Konyaaltı / ANTALYA
Telefon : (0 242) 321 93 60
Faks : (0 242) 312 71 53
Birim Yöneticisi : Hülya ATALAY (Daire Başkanı)
Görev ve Sorumluluklar

a) Antalya ilinin mevcut ve gelecekteki ulaşım politikalarını belirlemek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek,

b) Kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,

c) Antalya ili nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, hazırlatmak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek,

ç) Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak,

d) Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, can güvenliği ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve erişebilirliliği artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yolağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak,

e) Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirmek,

f) Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

g) Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projeler kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak,

ğ) Ulaşım projelerinin, Antalya İli’nin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek,

h) Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımanın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşıma ile bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek,

ı) Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak,

i) Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak,

j) Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak.         

Bağlı Birimler
Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
UKOME Şube Müdürlüğü
 
Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü
Trafik Şube Müdürlüğü
  © Copyright 2014 - Antalya Büyükşehir Belediyesi