Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı

Meclis Olağanüstü Gündemi

Gündemin 1.Maddesi - Açılış ve Yoklama

Gündemin 2.Maddesi

Gündemin 3.Maddesi

Gündemin 4.Maddesi

Gündemin 5.Maddesi

Gündemin 6.Maddesi

Gündemin 7.Maddesi