İmar Plan Tadilat Duyuruları

İlan Tarihi İlan Konusu  
21.12.2016 Antalya İli, Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi tapulamasında bulunan 13322 ada 2 parselin bir kısmında 14.10.2016 tarih 1158 sayılı Büyükşehir Belediye Melis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 2 adet itirazın değerlendirilmesi ve donatı alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
21.12.2016 Antalya İli, Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi tapulamasında bulunan 13322 ada 2 parselin bir kısmında 14.10.2016 tarih 1159 sayılı Büyükşehir Belediye Melis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 2 adet itirazın değerlendirilmesi ve donatı alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.12.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Sugözü Mahallesi 1197 ada 16 parselin konut alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Sugözü Mahallesi 41 ha’lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen itiraz doğrultusunda hazırlanan 1505 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yalınlı Mahallesi 362 ada 17 ve 18 parsellerin LPG-Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde,Gökpınar Mah.107 ada 1 parselin “Resmi Kurum Alanı, Park, Çocuk Oyun Alanı, Konut Alanı” kullanımından “Kamu Hizmet Alanı” ve “Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesi,107 ada 12 parselin “Çocuk Oyun Alanı ve Konut Alanı” kullanımından “Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesi, 107 ada 19 parselin bir kısmının “Çocuk Oyun Alanı” kullanımından “Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çavdır Mahallesi 1121, 1135, 1143, 1148, 1149, 1150, 1151 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Otopark Alanı planlanması ve yollarda düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.12.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çavdır Mahallesi 1121, 1135, 1143, 1148, 1149, 1150, 1151 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Otopark Alanı, Trafo Alanı planlanması ve yollarda düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.12.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 6998 ada 7 parselin “Konut Alanından” “Belediye Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 17.10.2016/5417 sayılı kararı ile uygun bulunan Yenidoğan Mahallesi 7039 ada sınırları içinde kalan Sarnıç ve Sarnıcın Koruma Alanı sınırının Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 128 Ada 104, 105, 143, 144, 145, 181, 182, 183, 194, 292, 293 parsellerin gelişme konut alanı, ticaret alanı, park ve yeşil alan olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Üçgen Mahallesi 1012 ada 11 parselin “Park Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi 12378 ada 17 parselin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde, 8463 ada 14 parselin konut alanından akaryakıt ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi 617 ada 1 parselde yer alan spor tesis alanının bir kısmının ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Akseki İlçesi sınırları içerisinde yer alan Bademli Mahallesi Orman Mescere Haritasında 104 ve 156 nolu bölmelere giren 2,21 Ha alanda turizm tesis alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Aksu Belediyesi Macun Mahallesi 159 ada 1 ve2 parsel, 149 ada 1 parsel çevresini kapsayan yaklaşık 1 ha alanda Pazaryeri, Resmi Kurum Alanı, Park ve Trafo Alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Döşemealtı Belediyesi, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 788, 793, 1953, 1954, 1951 ve 50 numaralı imar adaları ve çevresini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.12.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7323 ada 1 no'lu parselin doğusundaki alanda kalan tescilli iki adet kuyunun koruma alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.11.2016 tarih ve 5481 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.12.2016 Kumluca İlçesi sınırları içerisinde Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarihli ve E.65501 sayılı yazısına istinaden karayolu güzergahının kamulaştırma genişliği ile birlikte plana işlenmesine ilişkin Kumluca Belediyesi’nce hazırlanan Kemer-Kumluca Devlet Karayoluna ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
19.12.2016 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 348 ada 12 nolu parselin “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi” olarak planlanması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 348 ada 12 nolu parselin “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi” olarak planlanması amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 07.11.2016/5495 sayılı kararı ile uygun bulunan Yüksekalan ve Tahılpazarı Mahalleleri 317 ada 83 parsel, 370 ada 231 parselleri içeren Andızlı Mezarlığı "Koruma Alanı" sınırının işlenmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 07.11.2016/5495 sayılı kararı ile uygun bulunan Yüksekalan ve Tahılpazarı Mahalleleri 317 ada 83 parsel, 370 ada 231 parselleri içeren Andızlı Mezarlığı "Koruma Alanı" sınırının işlenmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Kumluca İlçesi, Beykonak Mahallesi sınırları içerisinde, 201 ada 1 parselde yer alan Günübirlik Tesis Alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.11.2016 tarihinde onanan; Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesi “Emniyet Hizmet Binası”na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.12.2016 tarihinde onanan; Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı içerisinde yer alan (Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kalan kısım) 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
19.12.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 08.12.2016 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı Sorgun Bölgesi 1077(A/B), 1114, 1161 parseller ile 2170 ada 1-2 parsellerin bulunduğu bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
25.11.2016 Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi, Kargı Şefliği 124, 125, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde yer alan Katı Atık Tesisleri Alanı içerisinde Enerji Üretim Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi, Kargı Şefliği 124, 125, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde yer alan Katı Atık Tesisleri Alanı içerisinde Enerji Üretim Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Alanya İlçesi, Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 43 ada 191 ve 56 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”ndan “Terminal (Otogar) Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Alanya İlçesi, Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 43 ada 191 ve 56 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”ndan “Terminal (Otogar) Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.10.2016 tarih ve 5429 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eski Mahalle, Kale Mahalle ve Yeni Mahallede tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 18. Madde uygulamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların bir kısmının kabul edilmesi ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çeşme Mahallesi, 209 ada 1 nolu parselde yer alan Enerji Üretim Alanının (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) kuzeyindeki 25 metrelik bölünmüş taşıt yolunun 10 metrelik taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Kargalık Mahallesi 198 ada 5 parselin konut alanından İbadet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2015 tarih ve 1092 sayılı kararına ilişkin
25.11.2016 Kepez Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 110 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2016 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda plan açıklama raporuna plan notlarının da eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi 1447 ada 17 parselin “Konut Alanından” “İbadet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Kepez İlçesi, Göçerler Sınırları içerisinde şehir hastanesi yapımı amacıyla Orman Bölge Müdürlüğünden tahsis edilmek suretiyle Hastane Alanı olarak planlanan alanlar üzerinde kadastro yenileme çalışmaları sonucunda oluşan uyumsuzlukların giderilerek Hastane alanının sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu
11.11.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 638 ada 2 parselin park alanından yüksek yoğunlukta konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Elmalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
11.11.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesi 261 ada 1 parseldeki “Belediye Teknik ve Sosyal Altyapı Alanının” bir kısmının “Kültürel Tesis Alanına” bir kısmının ise “Özel Sosyal Altyapı Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 4. Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Beyobası Mahallesi 102 ada 14 parselin “Konut Alanından” “Sosyal Tesis Alanına (Öğrenci Yurdu)” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi yaklaşık 73 ha büyüklükteki alanda 18. Madde uygulamasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
11.11.2016 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Ahatlı Mahallesinde sanayi bölgesi planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
11.11.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan; Şafak ve Ünsal Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
11.11.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Bölgesi Altıayak, Menderes, Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
11.11.2016 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde Yazır Mahallesi 114 ada 22, 49, 50, 51, 52, 53, 54 parsellerin sağlık alanı, orman tahsisli alanların ise mesire alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
11.11.2016 Muratpaşa Belediyesi Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde, 13054 ada 3 parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin12.05.2006 tarih ve 359 sayılı kararı ile konut alanından LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonunun sehven planlarda farklı yere işlenmesi sonucu 13054 ada 3 parsel ve 13053 ada 1 parselde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 31.10.2016 tarihinde onanan; Kumluca İlçesi, Adrasan Mahallesi 1723 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.10.2016 tarih ve 5439 sayılı kararı ile uygun bulunan Muratpaşa İlçesi, Sinan Mahallesi 46 ada 1 parsel ve 8223 ada 8 parselde yer alan koruma alanı sınırları belirlenen tescilli yapılar ile koruma alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.10.2016 1.Aksu Belediyesi, Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.10.2016 2.Aksu Belediyesi, Tahtabelen ve Belenkötekli Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.10.2016 3.Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 1535, 1537, 2171, 2172, 3406, 3407, 3845, 3873 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.10.2016 4.Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesi 665 ada 2 parselin konut alanından Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
24.10.2016 5.Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Bayralar Mahallesi 3477 parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu) ve 60m.'lik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
24.10.2016 6.Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Sarısu Mahallesi Serbest Bölge-Elmalı Enerji İletim Hattı güzergâhına ilişkin hazırlanan 2049,34 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.10.2016 7.Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kargalık Mahallesi 450 Ada 2 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (ASAT) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
24.10.2016 8.Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kargalık Mahallesi 450 Ada 2 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (ASAT) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
24.10.2016 9.Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi, Kargı Şefliği 124, 125, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde yer alan ve imar planlarında Katı Atık Bertaraf Tesisi olarak planlı bulunan alanda plan notlarının düzenlenmesi ve yol güzergâhının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.10.2016 10.Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi, Kargı Şefliği 124, 125, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde yer alan ve imar planlarında Katı Atık Bertaraf Tesisi olarak planlı bulunan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesi, plan notlarının düzenlenmesi, trafo alanı planlanması ve yol güzergâhının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
24.10.2016 11.Aksu Belediyesi, Çalkaya Mahallesi orman sınırları içerisinde 149 numaralı bölmede kalan 10.088,139m² lik kısmının orman alanından Askeri Alan ve yola dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
24.10.2016 12.Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel ve çevresinde Terminal Alanı’nın Ticaret Alanı, Ticaret-Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesi, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Teknik Altyapı Alanı (RMSA), yol ve kavşak alanlarında yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.10.2016 13.Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel ve çevresinde Şehirler Arası Otobüs Terminali Alanı’nın Ticaret Alanı, Ticaret-Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesi, Teknik Altyapı Alanı (RMSA), yol ve kavşak alanlarında yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
24.10.2016 14.Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükköy-Kızılova mevkii, 293 Ada 5, 6, 8, 352; 356 Ada 12 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
24.10.2016 15.Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aksaz Mahallesinde bulunan bir kısmı ağaçlandırılacak alan, bir kısmı da dini tesis alanı olarak planlı olan 10.998,34 m²’lik 561 parselin “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.10.2016 16.Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aksaz Mahallesinde bulunan bir kısmı ağaçlandırılacak alan, bir kısmı da dini tesis alanı olarak planlı olan 10.998,34 m²’lik 561 parselin “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
24.10.2016 17.Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğdu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde 327 ada 73 parsel için yapılan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih 959 sayılı kararı ile uygun bulunan itiraza yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.10.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.09.2016 tarihinde onanan Serik İlçesi Kadriye Mahallesi 171 ve 172 numaralı imar adalarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konuları
24.10.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.09.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Side Mahallesi 531 ada 13 parsel ile Sorgun Mahallesi 2230 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.10.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 09.09.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Side II nolu Turizm Merkezi Karpuzçayı Islah ve Mahmuz Yapıları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konuları
15.10.2016 Aksu İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 ada 2 parselin yaklaşık 14 hektarlık kısmında adliye lojmanları yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
15.10.2016 Aksu İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 ada 2 parselin yaklaşık 14 hektarlık kısmında adliye lojmanları yapılması amacıyla hazırlanan 1/1.000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı
15.10.2016 Antalya İli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesi’nde hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
15.10.2016 Antalya İli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesi’nde hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı
22.09.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 22.06.2016 tarih ve 236/12 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca 06.09.2016 tarihinde onaylanan Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı/Side 2 Nolu Turizm Merkezi, Kızılağaç Bölgesi'ne ait Doğu Antalya 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
22.09.2016 Alanya Belediye sınırları içerisinde bulunan, Tosmur Mahallesi 201 ada 6 parselin “Park Ve Eğitim Tesisi Alanı”ndan “Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesi 148 ada 2,4 parsellerin “Sağlık Tesisi Alanı”ndan “Özel Eğitim Tesisi Alanı ve Park” alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yalınlı Mahallesinde yaklaşık 9.3 hektarlık alanda İmar uygulamasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
22.09.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gökpınar Mahallesi 807 parselin Akaryakıt LPG Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 154 kV Göksu-Varsak Enerji İletim Hattı güzergahının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Odabaşı Mahallesi sınırları içerisinde 28230 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerde Konut Alanı, Park Alanı ve Yol planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve yol düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi 7468 ada 3 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi 7469 ada 2 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Konyaaltı Belediye Sınırları İçerisinde, Gürsu, Uluç ve Uncalı Mahalleleri sınırları içerisinde kısmen rekreasyon alanı kısmen günübirlik alan kısmen park olarak planlı bulunan 20181 ada 1 parsel, 20169 ada 1 parsel, 20165 ada 1 parsel, 20176 ada 1 ve 3 parsel, 20155 ada 1 parsel, 20235 ada 1 parsellerin “Rekreasyon Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesinde yer alan 3676 ada 21 parselin turizm+ tercihli tercihli kentsel kullanış alanından sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kışla Mahallesi 293 ada 58 parselin konut alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.09.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kökez Mahallesi 89 ada 16, 17 ve 18 parsellerin yeniden düzenlenerek 17 parselin bir kısmının “Eğitim Alanı” olarak planlanması ve 18 parselin batısındaki park alanının genişletilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 132 ada 3 ve 4 parsellerin “Ticaret Alanından” “Kamu Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 1209 ada 19 parselin Ortaöğretim Tesis Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Boğaçayı Projesi “Özel Proje Alanı” kapsamında Muhasara Bölgesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.09.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Boğaçayı Projesi “Özel Proje Alanı” kapsamında Muhasara Bölgesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22.09.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesi 1232 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 488 adada yer alan park alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanına (doğal gaz bölge istasyonu) (regülatör alanı) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Bağdemağacı Mahallesi 406 ada 1,3, 1703, 1704 parsellerin Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) ve Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu mevkiindeki Hurma derin deniz deşarj hattının kıyı kenar çizgisinin kara tarafında ve doğal sit alanı sınırları dışında kalan kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu mevkiindeki Hurma derin deniz deşarj hattının kıyı kenar çizgisinin kara tarafında ve doğal sit alanı sınırları dışında kalan kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çardak Mahallesi 351 ada 1 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Park Alanının yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.09.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Altınova Orta Mahallesinde, Kültürel Tesis Alanı ile Park Alanının yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
22.09.2016 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan; Alanya İlçesi Yeşilöz Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Yeşilöz İlave Uygulama İmar Planına ilişkin 144 sayılı Meclis Kararına; “498 parselin bir kısmında yer alan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı kullanım kararının Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi”
22.09.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 01.08.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, 2. Etap Side Turizm Alanı- Sorgun Bölgesi 2294 ada 2 parsel ve çevresindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 04.08.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Oymapınar KTKGB Ilıca Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.09.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.09.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı ve Side II nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi 1. Etap İlave+Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konuları
10.09.2016 Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır Kolu çevresinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin yapılması
10.09.2016 Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır kolu çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin yapılması
10.09.2016 Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır kolu çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin yapılması
28.07.2016 Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında "Phaselis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" sınırlarının düzenlenmesine ilişkin Tekirova Mahallesine ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 08.03.2016 tarih ve 228/05 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 10.05.2016 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Göçerler Mahallesi 28999 ada 1 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.07.2016 Muratpaşa Belediyesi, Meydankavağı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8214 ada 7 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.07.2016 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Atatürk Mahallesi 13322 ada 2 parselin (eski 229 parsel) bazı kesimlerinde Eğitim Tesis, Dini Tesis, Pazar, Yapı Yasaklı ve Park Alanı ile bağlantı yolları planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar
25.07.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Kışlaköy,Yalnızdam Mahalleleri 110 ada 1, 712 ve 1286 parsellerin enerji üretim alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) ve 571 parselin bir kısmının yol olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
25.07.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Bayındır Mahallesi 412 parselin enerji üretim alanı(güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) ve 405 parselin bir kısmının yol olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
25.07.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2013/1137E. 2014/526K. sayılı kararıyla iptal edilen İskele Mahallesi 3 ada 26 parselin “Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Emek Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Ahatlı Mahallesi 8687 ada 5 ve 6 parsellerin ticaret alanından “Cami Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Altınova Mahallesinde yer alan Enerji Nakil Hattının kaldırılması doğrultusunda 28536 ada 9 parselde bulunan Resmi Kurum Alanı ile 28534 ada 1 parselde bulunan İbadet Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi, Gazi Bulvarı ile Toptancı Hal Caddesi arası ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik yollara ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi, Gazi Bulvarı ile Toptancı Hal Caddesi arası ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik yollara ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kültür Mahallesi 10181 Ada 5 parselin konut kullanımından belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Güneş Mahallesi 25505 ada 8 parselde yeniden düzenleme yapılarak Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Güneş Mahallesi 25505 ada 8 parselde yeniden düzenleme yapılarak Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.
25.07.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Çitdibi Tufa Yaylası Mevkii 184 parsele ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.03.2016 tarihli ve 5632 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği.
25.07.2016 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 646, 647 parseller ile 649 parselin bir kısmının konut alanı, park ve taşıt yolu kullanımlarına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
25.07.2016 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Güzle Mahallesi 223 Ada 1 parselin özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
25.07.2016 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Kasaplar Mahallesi 1390 ada ile 1 ada ve çevresinde 2B alanlarının satışı ile ilgili yasal düzenlemeler sonucu özel mülkiyete konu hale gelmiş parsellerde uygulama ve yapılaşma sorunlarının çözümüne yönelik mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesi 6225 ada 6 parselin Turizm Tesis Alanından Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 182 ada 1 parselin “Depolama Alanından” “Ticaret Alanına”, 132 ada 3 ve 4 parsellerin “Depolama Alanından” “Kamu Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Solak Mahallesi 13204 ada 3 parselin bir kısmında Kamu Hizmet Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
25.07.2016 372 sayılı meclis kararında;“Yeni Mahalle 34 ada 1 ve 2 parsellerdeki Konut Alanının TİCK Alanına dönüştürülmesi ve Tapunun Yeni Mahalle 57 ada 1 parselde kain bulunan Belediye Hiz. alanının, Sos. Tes. Alanına dönüştürülmesi” kısmının “Yeni Mah.34 ada 1 ve 2 parseller üzerindeki Konut ve Park Alanının TİCK ve Park Alanına dönüştürülmesi ve Tapunun Yeni Mah. 57 ada 1 parsel ve Belediye Hiz. alanı ve Park alanının Sos. Tes. Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesi” ne ilişkin konu.
25.07.2016 373 sayılı meclis kararında;“Yeni Mahalle 34 ada 1 ve 2 parsellerde yer alan Konut Alanının TİCK Alanına dönüştürülmesi ve Tapunun Yeni Mahalle 57 ada 1 parselde kain bulunan Belediye Hiz. alanının, Sos.Tes. .Alanına dönüştürülmesi” kısmının “Yeni Mah.34 ada 1 ve 2 parsellerdeki Konut ,Park Alanının TİCK ve Park Alanına dönüştürülmesi ve Tapunun Yeni Mah.57 ada 1 parsel ve Belediye Hiz. alanı ve Park Alanının Sos.Tes. Alanı (Kreş) ve Park Alanına dönüştürülmesi” ne ilişkin konu.
25.07.2016 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan Finike Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 506 sayılı meclis kararında; “Yeni Mahalle 46 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller” ibaresindeki 4 parselin kaldırılarak “Yeni Mahalle 46 ada 1,2,3,5,6,7,8,9 parseller” şeklinde değiştirilmesine ilişkin konu.
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 27734 ada 2 ve 3 parseller, 29006 ada 3 parsel ve 29026 ada 1 parseli kapsayan alanda plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Korkuteli İlçesi, Bahçeyaka Mahallesi sınırları içerisinde konut kullanımındaki 114 Ada 2 parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven yapılanma koşulları belirtilmediği için, çevresindeki yapılaşma ile uyumlu olacak şekilde yapılanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
25.07.2016 Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak, Karşıyaka ve Menderes Mahalleleri kesişiminden Kirişçiler Mahallesine bağlanan karayolunun genişliğinin 30,00 metreye çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 08.03.2016 tarih ve 228/6 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca 11.07.2016 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
25.07.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Boğaçayı Projesi “Özel Proje Alanı” kapsamında Muhasara Bölgesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
25.07.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Boğaçayı Projesi “Özel Proje Alanı” kapsamında Muhasara Bölgesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.
25.07.2016 Serik İlçesi, Bilginler Mahallesinde, N26D4 numaralı plan paftasında yer alan, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Mezarlık yapılmak üzere Belediyemiz adına ön izin verilen alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.07.2016 Finike İlçesi, Kale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 221 ada 12 parseldeki Camii Alanında çekme mesafelerinin kaldırılması, plan notu eklenmesi ve gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olacak şekilde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 666 sayılı meclis kararında; Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 160 sayılı kararı ile, Ahatlı Mahallesi 2567 ada 12 parsele İBZT kullanımı verilip mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre h:12 m nin y:12 m olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde “h:12 m nin y:12 m olarak düzenlenmesi ibaresinin h:12.50 m nin Yençok:12.50 m” olarak düzeltilmesine ilişkin konu.
25.07.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Bilginler Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 22.811,66 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
25.07.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Bilginler Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 22.811,66 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
25.07.2016 Konyaaltı Belediyesi Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 10 parseldeki Akdeniz Kültür Parkı ve Fuar Alanının bir kısmının, Park Alanına (Akdeniz Atatürk Kültür, Sanat, Eğlence ve Yaşam Parkı) dönüştürülerek yapılaşma koşullarının çevre yapılanma koşulları doğrultusunda E=0,20 ve E=0,80 olarak belirlenmesi ve 12768 ada 1 parseldeki Sağlık Alanında düzenleme yapılarak E=0,20 düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Konyaaltı Belediyesi Mahallesi 12767 ada 10 parseldeki Akdeniz Kültür Parkı ve Fuar Alanının bir kısmının, Park Alanına (Akdeniz Atatürk Kültür,Sanat,Eğlence,Yaşam Parkı) dönüştürülerek yapılaşma koşullarının çevre yapılanma koşulları doğrultusunda E=0,20 ve E=0,80 olarak belirlenmesi ve 12768 ada 1 parseldeki Hastane alanının düzenlenerek E=0,20 Sağlık Tesis Alanı olarak belirlenmesi ve Otopark alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
25.07.2016 Antalya İli, Aksu İlçesi, Solak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13204 ada 3 parsele ilişkin (BATEM) 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.07.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gaziler Mahallesi 28254 ada 103 parselin belediye hizmet alanı, 221 ve 222 parselin eğitim tesis alanı ve 28260 ada 16 parselin spor tesisi alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı
25.07.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10.06.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Hatıplar Mahallesi Oymapınar KTKGB içerisinde kalan 504 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
25.07.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.07.2016 tarihinde onanan Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka ve Menderes mahalleleri kesişiminden Kirişçiler Mahallesine bağlanan karayolunun genişliğinin 30m’ye çıkarılması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
25.07.2016 Kültür Turizm Bakanlığı tarafından 09.06.2016 tarihinde onanan Aksu ilçesi, Kemerağzı-Kundu KTKGB sınırları içerisinde 13393 ada 5 parsele ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliği
25.07.2016 Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır Kolu çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
25.07.2016 Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır Kolu çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.07.2016 Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır Kolu çevresinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.07.2016 Konyaaltı İlçesi, Muhasara Bölgesinde “Özel Planlama Alanı” sınırı işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Serik İlçesi Karadayı Mahallesinde yaklaşık 250 ha, Kürüş Mahallesinde yaklaşık 109 ha, Gedik Mahallesinde yaklaşık 43 ha, Cumalı Mahallesinde yaklaşık 253 ha, Kürüş Mahallesi 2. Kısımında yaklaşık 75 ha alanda yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına esas teşkil edecek 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.06.2016 Serik Belediyesi, Kürüş Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 109 ha lık kısımda hazırlanan 5377,16 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Serik Belediyesi, Karadayı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 250 ha lık kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Serik Belediyesi, Cumalı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 253 ha lık kısımda hazırlanan 5377,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.06.2016 Serik Belediyesi, Kürüş Mahallesi 2. Kısım sınırları içerisinde yaklaşık 75 ha lık alanda hazırlanan 5377,18 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.06.2016 Serik Belediyesi, Gedik Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 43 ha lık kısımda hazırlanan 5377,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.06.2016 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.04.2016 tarih ve 4731 sayılı kararı ile uygun bulunan Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Toslak Mahallesi, 1829 parselin mezarlık alanı; 1828, 1831 ve 1832 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 18228 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 2674 parselin mülkiyet sınırına uygun olarak resmi kurum alanından sağlık alanına dönüştürülmesine ilişkin 2035,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Turunçova Mahallesi Çavdır, Çakaltepesi Mevkii 331, 832, 1105, 1106, 1332, 1392, 1393, 1394, 1395, 1267 ve 1268 nolu parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Yol ve Belediye Hizmet Alanından” “Küçük Sanayi Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı ve Yol Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 19071,3 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Hallaç Mahallesi 406, 1136, 1137, 1138 nolu parsellerin 5906 m²'lik kısmında yer alan konut, konutaltı ticaret, trafo, yaya yolu ve tarımsal niteliği korunacak alanların Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına (Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 11940,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.01.2016 tarih ve 4532 sayılı kararı ile uygun bulunan Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Serinyaka Mahallesi 198 ada 2 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 16406 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Sinan Mahallesi, 28546 Ada doğusu otopark alanının toptan ticaret alanına dönüştürülmesi, otopark alanının 28542 ve 28539 adalarda ayrılmasına ilişkin hazırlanan 2043,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Baraj, Beşkonaklılar ve Göksu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gazi Mahallesi, 1033, 1035, 1036, 1037 Adalardaki yapılanma emsalinin E=0.75’den E=1.20’ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Demirel Mahallesi, 3292 Ada güneyindeki park alanının bir kısmının konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
23.06.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gürsu Mahallesi 4293, 4294, 6390, 6391, 6392 adalar ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Korkuteli Belediyesi, Avdan Mahallesi, 149 ada 5, 7, 8, 9 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)”, 149 ada 1 nolu parselin ise bu alanın yola cephesinin sağlanması amacı ile Ticaret Alanı ve Taşıt Yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan, 16860 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Hisar Mahallesi 1828 ada 4, 5, 6 parsellerin konut alanından sağlık tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 4873,19 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıobası Mahallesi 290, 303, 304 nolu bölmelerde 380 kV trafo alanı yapılması amacıyla Teknik Altyapı Alanı ayrılmasına ilişkin 19765 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Düzağaç Mahallesi 270 ada 1 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 11925 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Muratpaşa Belediyesi, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 8463 ada 14 parselin konut alanından akaryakıt ve LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2015/999 E., 2016/218 sayılı kararı ile iptal edilmesi doğrultusunda parselin konut alanı olarak planlanmasına ilişkin 19822 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Sedir Mahallesi 1386 ada 10 parsellerin konut alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 2039,59 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 12821 ada 1 parselde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planında yanlış yerde gösterilmesinden dolayı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve fiili durumuna göre 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında düzeltilmesine ilişkin 2039,60 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde Orta Mahalle 1006, 1017, 1021, 1023 ,1027, 1028 Sokaklar ve Başöğretmen Caddesinde yola cephesi olan parsellerin Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 594.897 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 594.897 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23.06.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parselde yer alan Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parseldeki Resmi Kurum Alanının, Kamu Hizmet Alanı ve Ticaret-Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parseldeki TRT Tahsis Alanının, Resmi Kurum Alanı (TRT Genel Müdürlüğü) ve Ticaret-Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde yer alan Hal Alanının mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları doğrultusunda yeniden düzenlenerek Belediye Hizmet Alanına (Toptancı Hal Kompleksi) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde yer alan Hal Alanının yapılanma koşulları ve plan notlarının yeniden düzenlenerek Belediye Hizmet Alanına (Toptancı Hal Kompleksi) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan proje kapsamında (Kültür Salonları,Kadınlar Lokali,Spor Salonu,Yaşlı Mola Evi, Engelli Mola Evi, Çocuk Etkinlik Alanı, Kreş, ASMEK, ASFİM, Evde Bakım Hizmetleri Birimleri vb.) 877 ada 2 parselin Kültürel Tesis Alanından “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz
23.06.2016 Gazipaşa Belediyesi Pazarcı Mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan proje kapsamında (Kültür Salonları,Kadınlar Lokali,Spor Salonu,Yaşlı Mola Evi, Engelli Mola Evi, Çocuk Etkinlik Alanı, Kreş, ASMEK, ASFİM, Evde Bakım Hizmetleri Birimleri vb.) 877 ada 2 parselin Kültürel Tesis Alanından “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine, yapılaşma koşullarının TAKS:0.40 E=1.80 olarak düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gülveren Mahallesi, 28162 ada 3 parselin Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gülveren Mahallesi, 28162 ada 3 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kütükçü Mahallesi 27455 ada 1 parseldeki Mesleki ve Teknik Öğretim Alanının, Eğitim Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kütükçü Mahallesi 27455 ada 1 parseldeki Mesleki Okulu Alanının, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı ve Lise Alanlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parsel, 27779 ada 1 parsel ve Fabrikalar Mahallesi 27684 ada 2 parsellerde Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanları ve Park Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parsel, 27779 ada 1 parsel ve Fabrikalar Mahallesi 27684 ada 2 parsellerde Belediye Hizmet Alanı, Yurt Alanları ve Park Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gökçam Mahallesi’nde Kır, Gökçam, Karatepe mahallelerinin ortak kullanımı için Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 13600 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gökçam Mahallesi’nde Kır Gökçam Karatepe mahallelerinin ortak kullanımı için Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 13600 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23.06.2016 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.05.2016 gün ve 4992 sayılı kararı ile Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa Mahallesi 6978 ada 13 (yeni 26) parselde Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 22.12.2015 tarih ve 4429 sayılı kararı ile567. Sokak - Çatalköprü Caddesinin bağlantısını sağlamak için Cami alanından yol geçirilmesi, kalan kısmının rekreasyon alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
23.06.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bahçelievler Mahallesi 4520 ada 139 parseldeki Sağlık Tesisi Alanının bir kısmının Genel Otopark Alanına (Katlı Otopark) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bahçelievler Mahallesi 4520 ada 139 parseldeki Sağlık Tesisi Alanının bir kısmının Genel Otopark Alanına (Katlı Otopark) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Barınaklar Bulvarı bağlantı yolları ve kavşaklara ilişkin 14.04.2016 tarihli ve 2016/04-321 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği hazırlanan 5404,42 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Sinan Mahallesi 12672 ada 3 parseldeki (ÖPA) Özel Proje Alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Haskızılören Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 12.892 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Haskızılören Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 12.892 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23.06.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.05.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı Sorgun 661 parsel sahilinde iskele amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10.05.2016 tarihinde onanan Kemer ilçesi Phaselis Antik Kenti Sit Sınırlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.06.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14.06.2016 tarihinde onanan Kemerağzı-Kundu 12700 Ada 6, 7, 13; 27957 Ada 11, 13, 14, 15, 16 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14.06.2016 tarihinde onanan Kemerağzı-Kundu 12700 Ada 6, 7, 13; 27957 Ada 11, 13, 14, 15, 16 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.06.2016 Muratpaşa Belediyesi Muratpaşa Mahallesi 6978 ada 13 (yeni 26)parsel Antalya Kültür Var.Kor.Bölge Kurulu'nun 22.12.2015 tarih,4429sayılı kararı ile567.Sokak- Çatalköprü Cad.bağlantısı için alanın düzenlenerek Eğitim,İbadet,Rekreasyon Alanı olarak planlanması ve mülga Antalya Kültür,Tabiat Var.Kor.Bölge Kurulunun 19.02.2009 tarih,2947 sayılı kararı gereği koruma alanı sınırı işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği
21.06.2016 Konyaaltı İlçesi, Doyran Mahallesinde bulunan ve Orman Bölge Müdürlüğünden ön izni alınan yaklaşık 59 hektarlık orman alanının mezarlık alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.06.2016 30.09.2014 tarih 615725 sayılı DSİ 13. Bölge Müdürlüğü yazısı ile tarafımıza gönderilen Antalya İli, Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçmesuyu Kuyuları Koruma Alanı sınırlarının İşlenmesine Yönelik 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
24.05.2016 Antalya İli, Batı Çevre Yolu güzergahının Karayolları projesine göre düzenlenmesi Kepez İlçesi, Şafak ve Ünsal Mahalleleri yerleşim alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği
24.05.2016 Antalya İli, Kepez İlçesi, Ünsal ve Şafak Mahalleleri kapsamında, hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.05.2016 Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu 2787 ve 3014 parsellerde 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Konyaaltı İlçesi, Muhasara Bölgesinde hazırlanan 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Toplu İşyeri olarak planlı alana ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Antalya İli, Kepez İlçesi, Başköy Mevkii Toplu İşyerleri alanına ait (Hurdacılar Sitesi) 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.05.2016 Zümrütova mahallesindeki yol düzenlenmesi ile Güzeloluk mahallesinde yol ve donatı alanları düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Antalya İli, Kepez İlçesi Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Altıayak ve Zeytinlik Mahalleleri sınırlarında hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Güzelbağ Mahallesi Kimyalar Mevkiinde yaklaşık 280 ha.’lık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.05.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Güzelbağ Mahallesi Kimyalar Mevkiinde yaklaşık 280 ha.’lık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
24.05.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çığlık Mevkii 8222 Ada 46 ila 53, 57 ila 64, 116 ila 119 parseller ve çevresinde zayiat oranının düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu
24.05.2016 Antalya - Korkuteli yolu ile Antalya - Döşemealtı yolu kesişiminde yapılacak olan kepezüstü köprülü kavşağının imar planlarına işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesinin kuzey kesiminde bulunan Nato Boru Hattı koruma alanına ve 30 metrelik yola cepheli parsellerde ticaret devamlılığının sağlanması amacıyla konut alanının ticaret alanına (yol boyu ticaret) dönüştürülerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yalınlı Mahallesi 362 ve 363 adalar arasındaki 12 metrelik taşıt yolunun yaya yoluna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce projeleri hazırlanan Kuzeybatı Çevreyolu güzergâhının ve alandan geçen demiryolu ve hızlı tren güzergâhlarının işlenmesi ve mevcut planlı alanların onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1. Etap olarak hazırlanan Çığlık Mahallesi 1/5000 ölçekli plan değişikliği
24.05.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğan Mahallesi 310 ada 11 parselin Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali), doğusunda 10 m.'lik yol ve otopark alanı olarak planlanması ve planlama alanının güney kısmına AKVKBK'nin 23.01.2015/3401 kararına istinaden koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 6 ada 47 ve 73 parsellerin Yol ve Orman Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi 27090 ada 2 parselin “Ticaret Alanı” kullanımından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Karşıyaka Mahallesi 3094 ada 1 parselin yol boyu ticaret alanları hakkına sahip konut alanından “Spor Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Sinan Mahallesi, 25027 Ada 8 parselin LPG Akaryakıt Bakım ve Servis İstasyonundan (MBTA) Merkezle Bütünleşecek Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
24.05.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Düdenbaşı Mahalleleri 3998, 3999, 4000 ve 27579 Adalar ve çevresinde düzenleme yapılarak “Pazar Alanı” ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.05.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Beşkonaklılar Mahalleleri 26944, 26966, 26967, 26968 Adalar ve çevresinde düzenleme yapılarak “Pazar Alanı” ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.05.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi, 3795 ada 10 parselin “Turizm Tesis Alanı"ndan “Ticaret Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
24.05.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 20057 ada 4 parselin Turizm Alanından, (TİCK) Ticaret + Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Korkuteli Belediyesi, Gümüşlü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 112 ada 2 ve 24 nolu parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
24.05.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu Mahallesi, 9976 ada 8 parselin “Kamyon Garajı Alanı"ndan “Belediye Hizmet Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
24.05.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 6480 ada 1 parselin Park Alanından Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
24.05.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gürsu Mahallesi, 6429 ada 1 parsel ve 6414 ada 1 parselin “Park Alanı"ndan “Rekreasyon Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
24.05.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 4289 ada 6 parselin Park Alanından Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Manavgat Belediyesi sınırlarında I ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.03.2016 tarih ve 4672 sayılı kararı ile uygun bulunan Hisar Mahallesi 2081 ada 2, 3, 4, 5 parsellerde yer alan sur duvar kalıntısının Koruma Amaçlı İmar Planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi, 487 ada 16 parselin “Gelişme Konut Alanından” “Ticaret+Konut Alanına (TİCK)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
24.05.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Gençlik Mahallesi 68 ada 43,46 ve 20 parsellerin turizm alanı ve özel kültürel tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Muratpaşa İlçesi, Sedir Mahallesi tapulamasına kayıtlı, Orman Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki 646 ada 24,28 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, ilçe merkezinde bulunan mahalleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
24.05.2016 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Çerçiler Mevkii 22 ada 40 parselin “Resmi Kurum Alanından” “Kamu Hizmet Alanına (Adliye Hizmet Binası)” dönüştürülmesine ve E=1.20 den E=1.50’ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
24.05.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Konyaaltı Sahil Bandı Konut-Turizm-Ticaret Karma Kullanım Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.05.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Haşimişcan Mahallesi 12569 ada 2 parselin Rekreasyon Alanından Genel Otopark Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Haşimişcan Mahallesi 12569 ada 2 parselin Rekreasyon Alanından Genel Otopark (Katlı Otopark) Alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 5767 ada 1 ve 2 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı alanından Pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
24.05.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 5767 ada 1 ve 2 parselin İtfaiye Tesisleri alanından Pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
24.05.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesi 338 ada 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan Belediye Hizmet Alanında (Toptancı Hal Kompleksi) 2 nolu parsel üzerinde 3 adet trafo alanı işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Meydankavağı Mahallesi 28020 ada 5,6 ve 7 parsellerde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
24.05.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 13078 ada 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanında kütle inşaat alanında düzenleme yapılması ve yapılanma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.04.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Side II nolu Turizm Merkezi, Kızılağaç Bölgesi 1264, 1397, 1446 ve 1447 parsellerdeki turizm tesis alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 03.05.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Sorgun 2353 ada 2 parsele bitişik 1276 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.05.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.05.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Ilıca Oymapınar KTKGB- Ilıca Kesimi 392, 393, 394, 395, 396 ada 1 parseller ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.04.2016 Konyaaltı İlçesi, Muhasara Bölgesinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.04.2016 Aksu İlçesi, D-685 Isparta Karayolu çevresinde Toplu İşyeri Alanı planlanmasına ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.03.2016 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Emiraşıklar Mahallesi 126 ada 4 parsel ile 127 ada 63,73 parsellerde Enerji Üretim Alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
17.03.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Bademağacı Mahallesi 397 ada 1846 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
17.03.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 530 ada 8, 9 ve 35 ada 9, 12, 13, 28 parsellerde yer alan spor alanı, yol, otopark ve TİCK alanı ve park alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Mahallesi 28565 Ada 5 parselin toptan ticaret alanından, “Akaryakıt İstasyonu” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Bahtılı Mahallesi 20444 ada 5 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgesinden, Özel Sosyal Tesis (Özel Yurt) alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 128 ada 102 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanından E=0.80 emsal yapılaşma koşullu Akaryakıt-LPG-CNG ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğdu Mahallesinde yer alan orman mülkiyetinde bulunan alanın plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bayındır Mahallesi 1458 ada 20 parselin Konut Alanından Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 125 ada 8 parselin bakım akaryakıt ve LPG istasyonundan ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Serik Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarının 7. Maddesinin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği
17.03.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıoba Mahallesinde yer alan Havalanı ve Havacılık Eğitim Sahası alanının bir kısmının Spor Tesisleri Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu
17.03.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu
17.03.2016 Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Serik Caddesi ile Yunus Emre Sokak kesişiminde ve Altınova-Sinan Mahallesi 28569 ada 15 parselin bir kısmında uygulanacak olan taşıt tünel geçişi projesinin ve yaya üstgeçidinin imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.03.2016 Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Serik Caddesi ile Yunus Emre Sokak kesişiminde ve Altınova-Sinan Mahallesi 28569 ada 15 parselin bir kısmında uygulanacak olan taşıt tünel geçişi projesinin ve yaya üstgeçidinin imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
17.03.2016 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Emek Mahallesi mülkiyeti maliye hazinesine ait 1766 ada 1 parselde Sağlık Tesis Alanı’ndan Yüksek Öğretim Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde,Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gebizli Mahallesi 12076 ada 1 parselin Trafo Alanından kuzeyden ve doğudan 3 metre, batıdan ve güneyden 5 metre yapı yaklaşma mesafeli E=0.80 emsalli Yençok=4 kat yapılaşma koşullu Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve "Otopark Alanı İhtiyacı Kendi Parseli İçerisinde Karşılanacaktır.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gebizli Mahallesi 12050 ada 11 parselin İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanımlı konut alanından Yüksek Zemin Katlı Ticaret kullanımlı konut alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 01.03.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, 2. Etap Side Turizm Alanı- Sorgun Kesimi 1276 parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği
17.03.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 22.02.2016 tarihinde onanan Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde 11073 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konuları
14.03.2016 Serik İlçesi, Yumaklar Mahallesi, Kocamehmetler Mevkiinde ve N26D4 no’lu plan paftasında yer alan Mezarlığın 01.12.2015 tarih ve 4317 sayılı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda “Koruma Alanı” olarak işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
14.03.2016 Serik İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanları” ile ilgili plan hükümlerinde yapılan değişiklikler
23.02.2016 Antalya İli Döşemealtı ve Kepez İlçe Sınırları İçinde Toptan Ticaret Sitesi Olarak Planlı Alanın Batısında 1/25000 NİP’de Kent İçi 1. Derece Niteliğinde Yol Olan Ana Ulaşım Aksı ve Çevresindeki Diğer Düzenlemelere İlişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.02.2016 Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında O28D4 numaralı paftada yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 852 ada 1 parsel, 4335, 4336, 4437, 4439 parseller ile çevresini kapsayan alanda ve mera nitelikli 98 parselde hazırlanmış 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği
23.02.2016 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı İle Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren alanda hazırlanan Kırcami Bölgesi 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi
19.02.2016 Alanya Belediyesi, Mahmutlar mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 852/1, 4335, 4336, 4437, 4439, 294/1, 509, parseller ve plan bütünlüğü açısından 100, 460, 2249 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Alanya Belediyesi, Mahmutlar mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 852/1, 4335, 4336, 4437, 4439, 294/1, 509, parseller ve plan bütünlüğü açısından 100, 460, 2249 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Aksu Belediyesi, Kayadibi Mahallesi, 291 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) planlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Alanya Belediyesi, Tosmur Mahallesi, Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/960E, 2014/807 K. Sayılı iptal kararı gereği 155 ada 3 parsel, 212 ada 3, 5, 6 parsellerde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi, 608 ada 3 nolu parselin Konut Alanı’ndan (zemin ticaret) Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
19.02.2016 Alanya Belediyesi, Kestel Mahallesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve Alanya Belediyesinin düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
19.02.2016 Döşemealtı Belediyesi, Aydınlar Mahallesi (Çığlık Mevkii)’nde zayiat oranının dengelenerek planın uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Finike Belediyesi, Yalnız Mahallesi, 109 ada 5 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Kaş Belediyesi, Akörü Mahallesi, 228 ada 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 67 parsellerin 10 m.’lik servis bağlantı yolu ve Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Kaş Belediyesi, Akörü Mahallesi, 238 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve 239 ada 2, 3, 5, 6, 7, 9 parsellerin 10 m.’lik servis bağlantı yolu ve Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Kepez Belediyesi, UKOME Genel Kurulu’nun 25.05.2015 tarihli toplantısında Antalya şehir geçişi, İller Bankası Kavşağı ile Varsak Kavşağı arasında beş adet yaya üst geçidi yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden yaya üst geçitlerinin planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
19.02.2016 Kepez Belediyesi, UKOME Genel Kurulu’nun 25.05.2015 tarihli toplantısında Antalya şehir geçişi, İller Bankası Kavşağı ile Varsak Kavşağı arasında beş adet yaya üst geçidi yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden yaya üst geçitlerinin planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
19.02.2016 Kepez Belediyesi, Altınova Sinan Mahallesi, 28551 ada 3 parselin toptan ticaret alanından akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Korkuteli Belediyesi, Sülekler Mahallesi 177 parselin Akaryakıt ve LPG Satış Servis İstasyonu ve Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Manavgat Belediyesi, Salur Mahallesi, 217 ada 2 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Manavgat Belediyesi, Yukarı Hisar Mahallesi, 2 ada 33, 34 parsellerin “Sağlık Tesisi” alanından “Ticaret + Konut” alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Manavgat Belediyesi, Karacalar Mahallesi, 1281 nolu parselde yer alan “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı”nın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanması ve plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi, 1062 ada 1 parselin Antalya 3. İdare Mahkemesinin E:2014/1700, K:2015/1015 sayılı kararı gereği yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Manavgat Belediyesi, Sanayi Mahallesi, 1148 ada 10 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi, 6958 ada 1 ve 2 parsellerin Konut Alanından Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına, 8 ve 9 parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Muratpaşa Belediyesi, Etiler Mahallesi, 12667 ada 11 parselin Konut Alanından Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Akseki Belediyesi, Sarıhacılar Mahallesi, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ve 179 adalar ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı, İbadet Alanı, Ticaret Alanı, Yol ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 02.02.2016 tarih ve 4206 sayılı yazısı doğrultusunda Toplu Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.02.2016 Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi, 635 ada 1 parselin Resmi Kurum Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.02.2016 Döşemealtı Belediyesi, Yağca Mahallesi, 8707 ada 25 ve 26 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2016 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2015 tarihli 1098 ve 1099 sayılı kararları ile uygun bulunan Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi, 510 Ada 7, 516 Ada 1, 517 Ada 1 parseller, 139, 466 parsellere ile Çıplaklı Mahallesi 154, 856, 859, 861, 863 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde teklif yazısında belirtilmeyen 516 Ada 2 parselin eklenmesine ilişkin konu
19.02.2016 Gazipaşa Belediyesi, Yeni Mahalle, 639 ada doğusundaki park alanının “Belediye Hizmet Alanı”, Ekmel Mahallesi sınırları içerisinde 139 ada güneyinde yer alan belediye hizmet alanının bir kısmının “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Gazipaşa Belediyesi, Pazarcı Mahallesi, 891 ada 3 parselin belediye hizmet alanı olarak planlı bulunan kısmının sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Kumluca Belediyesi, Bağlık Mahallesi ,4 ada 1 nolu parsel, 47 ada 39, 40, 41, 42, 129, 186 nolu parseller, 182 ada 18, 19, 20, 21, 22, 25, 104 nolu parseller ve 369 ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz
19.02.2016 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 979 sayılı kararında itirazların değerlendirilmesine yönelik plan değişikliği ibaresine ek olarak “Aksu Belediyesince tespit edilen maddi hataların da düzeltilmesi” ifadesinin eklenmesi konusu
19.02.2016 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 979 sayılı kararında itirazların değerlendirilmesine yönelik plan değişikliği ibaresine ek olarak “Aksu Belediyesince tespit edilen maddi hataların da düzeltilmesi” ifadesinin eklenmesi konusu
19.02.2016 Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 1003 ada güneyinde Kreş Alanı köşesinde yer alan Trafo Alanının, eski yeri olan Katlı Otopark Alanının kuzeybatı köşesine alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.02.2016 Muratpaşa Belediyesi, 30.12.2015 tarih ve 2015/12-742 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı gereği Aspendos Bulvarı ve Perge Bulvarı kesişim kavşağına ilişkin katlı kavşak projesinin uygulama imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14.01.2016 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, 2. Etap Side Turizm Alanı- Sorgun Kesimi 1633 ada 3 parsel ve 1646 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2016 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.01.2016 tarih ve 4532 sayılı kararı ile onaylanan Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi, Serinyaka Mahallesi 198 ada 2 parsel ve arkeolojik sit alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.01.2016 Antalya İli, Kepez İlçesi, Başköy Mevkiinde yol ve kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Barbaros Mahallesi 308, 271, 272, 273 ve 274 adaları kapsayan alanda Ticaret Alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Aksu Belediyesi, Çalkaya Mahallesi sınırları içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğünün hazırladığı köprülü kavşak ve bağlantı yollarına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
18.01.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce projeleri hazırlanan Kuzeybatı Çevreyolu güzergâhının ve alandan geçen demiryolu ve hızlı tren güzergâhlarının işlenmesi ve mevcut planlı alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1. Etap olarak hazırlanan Çığlık Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
18.01.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Çukurelma Mahallesi 536 parselin 10m.’lik taşıt yolu, otopark ve Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2016 Kaş Belediyesi, Andifli Mahallesi, 37 ada 12 parsel, 22 ada 13 ve 14 parseller, 37 ada 53 parsel ile 34 ada 11 nolu parsel olarak belirtilen tescilli yapılara ilişkin
18.01.2016 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gömbe Mahallesi 216 ada 2,3,4,5,6 parsellerde yer alan Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
18.01.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Karşıyaka Mahallesi 1857 Ada 1 parselin cami alanından sosyal tesis alanına dönüştürülerek sosyal tesis ve park alanının kuzey güney yönünde konumlandırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, X Bölgesi olarak adlandırılan alanda Spor Alanının bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 6431 ada 7 parselin Turizm Tesis Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve “Otopark ihtiyacı parsel dâhilinde karşılanacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/1172 E. 2015/1188 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine istinaden Etiler Mahallesi 12667 ada 11 parselin önceki plan durumu olan E=1.80 emsalli konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 7286 ada 1 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Alanından Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 5771 ada 1 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanından”, “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar sonrasında mülk sahibinin talebi doğrultusunda “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Serik Belediyesi Belpınar Mahallesi sınırları içerisinde 2011 ada kuzeydoğusunda yer alan park alanı ve Merkez Mahallesi sınırları içersinde 175 ada 118 parselde yer alan resmi kurum ve park alanı çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 83 ha büyüklüğündeki alanda 18. Madde uygulamasına yönelik yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna ilişkin
18.01.2016 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 153 ada 11, 12, 13 ve 19 parsellerde bulunan Sağlık Alanı ile Park ve Yeşil Alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
18.01.2016 Kumluca Belediyesi, Narenciye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 76 ada 22, 23 ve 39 parseller ve çevresinin planlanmasına ilişkin, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.01.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi ile Altınova Mevkii arası ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik yollara ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
18.01.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi ile Altınova Mevkii arası ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik yollara ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu
18.01.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, 15.07.2015 tarih ve 682 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan Kızılırmak Caddesi üzerinde yapılması düşünülen yaya üst geçidinin 30.11.2015 tarihli 2015/11-614 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği yerinin değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Muratpaşa ve Aksu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Meydan-Havaalanı-EXPO 2016 Raylı Sistemler Hattı güzergahında trafo alanlarının 30.11.2015 tarihli 2015/11-621 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
18.01.2016 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan Finike İlçesi Eski Mahalle 98 ada 1 ve 2 parseller, 100 ada 1 parsel, 101 ada 1 parsel, 102 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin alınan 1186 sayılı meclis kararında; “B4 ibareli ticaret alanlarının” ibaresinin “planlama alanı içerisindeki ticaret alanlarının” şeklinde değiştirilmesi
18.01.2016 Antalya’nın uluslararası anlamda en önemli organizasyonlarından olan EXPO 2016’ya toplu ulaşımı sağlayacak Hafif Raylı Sistemin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Belediyemiz sınırları içerisinde Çalkaya Mahallesinde bulunan 220 nolu İmar planı paftasına giren alanda, 13142 ada 1 ve 2 parsellerde Hafif Raylı Sistem için trafo yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin ve söz konusu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği
04.01.2016 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2015 tarihli toplantısında görüşülerek uygun bulunanMuratpaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 5288 ada 1 parselin bir kısmında trafo alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu
04.01.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18.12.2015 tarihinde onanan Türkler Mahallesi Alanya Batısı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu konusu
29.12.2015 Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında Antalya İli Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesine İlişkin olarak Kumluca Belediye Başkanlığınca hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15/12/2015 tarihinde onaylanan 1. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
22.12.2015 7. Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Bahtılı Mahallesi sınırları içinde yer alan 20434 ada 14, 20441ada 1 parsel, 20442 ada 1,15 ve 16 parsellerin bir kısmı ile tapulama harici bir kısım alandan oluşan Rekreasyon Alanı sınırlarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.12.2015 Konyaaltı İlçesi, Bahtılı Mahallesi sınırları içinde yer alan 20434 ada 12-13-14 parsellerin bir kısmı ile tapulama harici bir kısım alandan oluşan Rekreasyon Alanı sınırlarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
22.12.2015 29.08.2013 tarih 496 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen ve 13.01.2014 tarih 35 sayılı karar ile değişiklikleri onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümlerinin “2.6 Kırsal Nitelikli Yerleşmeler ve Yayla Nitelikli Yerleşmelerde Geçici Yapılaşma İzni” maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin plan notu değişikliği
22.12.2015 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 15/10/2015 tarih ve 22339 ve 21/10/2015 tarih 22706 sayılı yazıları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 27/08/2015 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 Ölçekli plana ilişkin.
22.12.2015 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.12.2015 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22.12.2015 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi sınırları içerisinde yer alan “Toptan Ticaret Siteleri” olarak planlı alanda yol düzenlemesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
22.12.2015 Muratpaşa ilçesi, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren alanda hazırlanan Kırcami Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.12.2015 Muratpaşa ilçesi, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren alanda hazırlanan Kırcami Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.12.2015 20.11.2015 tarihinde yerel gazetede yayımlanarak ilana çıkması gereken “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 tarih 462 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 26/06/2015-27/07/2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış Kaş İlçesi Merkez Mahallesi ile ilgili 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı süresi içinde gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin İŞDB İnceleme Raporu doğrultusunda itirazların değerlendirilmesi” konusu teknik aksaklıklardan dolayı tekrar ilan edilmiştir.
17.12.2015 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sinan Mahallesi, 12672 ada 3 parseldeki özel proje alanının enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla parselin güneyinde bulunan nekropol alanının doğusunda trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Macun Mahallesi 236, 237,238, 240, 241 ve 242 adaların bulunduğu alanda Ticaret, Kamu Hizmet, Belediye Hizmet ve İbadet Alanı ile bağlantı yolları planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Cihadiye Mahallesi 14079 ada 5 parselin ticaret alanından LPG-CNG, Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
17.12.2015 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sugözü Mahallesi yaklaşık 41 hektar alanda mahkeme kararı ile iptal olan 18. Madde uygulaması gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
17.12.2015 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Fığla Mahallesindeki ibadet alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 11 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
17.12.2015 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 510 Ada 7; 516 Ada 1; 517 Ada 1 parseller ile 139, 466, 154, 856, 859, 861, 863 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Elmalı Belediyesi, Kocapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1101, 1113, 1115, 1117 nolu parseller, 471 ada 2, 3, 4 nolu parseller, 470 ada 1 ve 2 nolu parseller, 467 ada 1 nolu parsel, 468 ada 1 nolu parsel, 469 ada 1 nolu parseller ve yakın çevresinin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Toptan Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha) ve Taşıt Yolu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.12.2015 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kahyalar Mahallesi eski D-400 Karayolu doğusunda üst ölçekli planlarının bulunmadığı gerekçesiyle Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2010/1491E. 2011/1364 K. sayılı kararıyla iptal edilen yaklaşık 864 ha büyüklükte alanda yapılan 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı
17.12.2015 Kaş Belediyesi, Belenli Mahallesi, 101 ada 588, 589 parsel, 110 ada 1 parsel ile park ve yol alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
17.12.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18, 30, 31, 32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2014/518 E. 2015/780 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
17.12.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Mahallesi 895 Ada 5 parselin konut kullanımından özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Kepez Belediyesi, Duraliler Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu
17.12.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Güneş Mahallesi 10144 ve 27566 adalar ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Habibler Mahallesi 994, 995, 997, 1392 parseller ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu
17.12.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi 27720 ada 4 parselin konut alanından özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Kepez Belediyesi, Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu
17.12.2015 Konyaaltı Belediye sınırları içerisinde Pınarbaşı Mahallesi 4036 ada 1 parselin spor alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.12.2015 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükköy Mahallesinde yer alan, tescil dışı alanda bulunan Ağaçlandırılacak alanın Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 142 ada 52 parselde bulunan 15 metrelik yolun güneyinde yer alan İdari Tesisler Alanlarının Kamu Hizmet Alanı (TCK)’ya dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağı Hisar Mahallesi 723 ada 2 ve 21 nolu parsellerin Konut Alanından TİCK (Ticaret+Konut) Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Manavgat Belediyesi Yalçıdibi mahallesi 372 ve 375 numaralı kadastro parselleri üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı
17.12.2015 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bayındır Mahallesi 1175 parseldeki Özel Sağlık Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
17.12.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Ahatlı Mah. 27740 Ada 1 ve 2 parseller ile Yenidoğan Mahallesi 7026 Ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu
17.12.2015 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır 2835, 2854 parsellerde bulunan Eğitim Kampüsü Alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Gençlik Mahallesi 1 ada 48 ve 50 parsellerde bulunan "Karaalioğlu Parkı ve Çevresi Kent Tasarım Projesi" kapsamında enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1 ada 48 parselin doğusunda trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, 4 ada 1, 47 ada 39, 40, 41, 42, 129, 186, 182 ada 18, 19, 20, 21, 22, 25, 104, 369 ada 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.12.2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.11.2015 tarihinde onaylanan Çenger Turizm Merkezi kapsamında kalan Antalya İli, Manavgat İlçesi, Örenşehir 106 ada 1,2,5 parseller ve civarı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği konusu
17.12.2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.11.2015 tarihinde onaylanan Çenger Turizm Merkezi kapsamında kalan Antalya İli, Manavgat İlçesi, 361,364,617,618,637 parseller ve civarı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği konusu
17.12.2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.11.2015 tarihinde onaylanan Side Turizm Alanı kapsamında kalan Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi, 753,843 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu.
17.12.2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10.11.2015 tarihinde onaylanan Side Turizm Alanı kapsamında kalan Antalya İli, Manavgat İlçesi, Ilıca Kumköy Mevkii, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notları değişikliği konusu
17.12.2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18.11.2015 tarihinde onaylanan Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi I. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği konusu
17.12.2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20.11.2015 tarihinde onaylanan Antalya Belek Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Kadriye Mahallesi Dipçik Mevkiinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusu
17.12.2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.08.2015 tarihinde onaylanan 3. Etap Side Turizm Alanı ve Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Hatipleraltı Bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı konusu
17.12.2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.08.2015 tarihinde onaylanan 2. Etap Side Turizm Alanı Sorgun Bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı konusu
17.12.2015 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 83 ha büyüklüğündeki alanın 18. Maddeye istinaden “Özel Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı” yerine “Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
26.11.2015 Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve, Antalya İli Aksu ve Serik İlçeleri, Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Belek Turizm Merkezi "Orman Yangın Yolu-Aksu Çayı-Beşgöz Çayı bağlantılarına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçeli Uygulama İmar Planı
20.11.2015 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, "Toptan Ticaret (TT)" olarak planlı alana Kuzey Çevre Yolu bağlantısı, kavşak yol düzenlemesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.11.2015 Duraliler Mahallesinde yer alan yaklaşık 284 hektarlık alanda hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.11.2015 Antalya İli, Kepez İlçesi Gaziler Küçük Sanayi Alanı 1. Etap ve 2. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
20.11.2015 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde Sinanhoca Mahallesi ve Manavgat çayı üzerinde enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) planlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.11.2015 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kargıcak Mahallesi 140 ada 9 parselin park alanından düşük yoğunluklu gelişme konut alanına dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Karapınar Mahallesine Gevne Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) olarak planlanmasına ilişkin Nazım İmar Planı
20.11.2015 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Deretürbelinas Mahallesinde bulunan Kargı Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.11.2015 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, yer alan Teiaş 154 kV Manavgat-Alanya Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Teiaş 154 kV Manavgat-Alanya Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Elmalı Belediyesi, Karyağdı Mahallesi 281 ada 59, 108, 110 ve 111 nolu parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.11.2015 Elmalı Belediyesi,Bayındır Mahallesi,Çöplü Mevkii,1782 ve 1783 nolu parsellerin ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı.
20.11.2015 Finike Belediyesi,Turunçova Mahallesi,1293 nolu parselin ''Tarımsal Depolama Tesis Alanı''ndan ''Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı''na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.11.2015 Kaş Belediyesi,Çayköy Mahallesi,102 ada 45 nolu parselin ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)olarak planlanması ve 47 nolu parselinde bu alana ulaşımın sağlanması amacıyla yol geçişi için kullanılmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım planı
20.11.2015 Kaş Belediyesi,Çerler Mahallesi,104 ada 6 ve 38 nolu parsellerin ''Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.11.2015 Kaş Belediyesi,Belkonak Mahallesi,123 ada 2 nolu parsel ile 124 ada 10 nolu parsellerin ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.11.2015 Kaş Belediyesi,Sarıbelen Mahallesi,116 ada 5 nolu parselin ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.11.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 21J nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar Mahallesi 7167 ada 8 parselin Özel Sağlık Tesis Alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde,Uzunoluk Mahallesi 128 ada 304 parselin bir kısmının tarımsal amaçlı depolama alanından konut,park ve yeşil alana dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde,Milli Egemenlik Mahallesi 1716 ada 2 parselin konut alanından (TİCK) ticaret+konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde,Karabucak Mahallesi Çerle Deresi üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.11.2015 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Gebizli Mahallesi 13027 ada 1 parseldeki Özel Sağlık Tesisi Alanında yapılanma koşullarının E:0,80' den E:1,00' e çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesinde yer alan,5062 ada 1 parselin Park ve Yeşil Alan kullanımından Rekreasyon Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Serik Belediyesi sınırları içerisinde,Yukarıkocayatak Mahallesi 167 ada 5 parselin konut alanından toptan ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Akseki Belediyesi,Hacıilyas Mahallesi,21 ada 14 nolu parselde yer alan Terminal (Otogar) alanında,mevcut yapılaşma koşulları ile tüm yapı yaklaşma mesafeleri aynı kalmak koşuluyla,ihtiyaç duyulan konaklama fonksiyonlarının yapılabilmesine yönelik plan notunun eklenmesi,ayrıca gösterim,sembol ve taramaların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar değişikliği
20.11.2015 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Alan Mahallesi 8287 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların kabulü ile parsellerin plansız kalması nedeniyle parsellerin eski imar durumuna dönüştürülmesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak ''İlkokul Alanı'' ve ''Ortaokul Alanı'' olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı
20.11.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan,Fabrikalar Mahallesi 29006 ada 1,2 parsellerdeki ibadet alanı ve kültürel tesis alanı ile çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.11.2015 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan,Fabrikalar Mahallesi 29006 ada 1,2 parsellerdeki cami ve kültürel tesis alanı ile çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
20.11.2015 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde,Belediyemize tahsisi yapılan Arapsuyu Mahallesi 4108 ada 2 parselin konut alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde,Belediyemize tahsisi yapılan Arapsuyu Mahallesi 4108 ada 2 parselin TAKS=0.25 KAKS=1.20 max.h=30.50 metre yapılanma koşullu toplu konut alanı ile zorunlu yol boyu ticaret alanından E=1.20 emsalli yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
20.11.2015 Muratpaşa İlçesi,Muratpaşa Mahallesi 1003 ada güneyinde yer alan Park alanının Genel Otopark (Katlı Otopark) Alanına dönüştürülmesi ve Kreş Alanının yeniden düzenlenerek Eğitim Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
20.11.2015 Muratpaşa İlçesi,Muratpaşa Mahallesi 1003 ada güneyinde yer alan Çocuk Bahçesi ve Trafo Alanının,Genel Otopark (Katlı Otopark) Alanına dönüştürülmesi ile Kreş Alanının yeniden düzenlenerek,Kreş Alanının güneybatısında Trafo alanı ayrılması ve otopark alanına ilişkin plan notu eklenmesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.
20.11.2015 Kepez ve Muratpaşa Belediyeleri sınırları içerisinde,01.09.2015 tarih ve 2015/09-534 sayılı UKOME Genel Kurul kararına istinaden Düden Katlı Kavşağı ve Sakarya Katlı Kavşağı Projelerinin Uygulama İmar Planına işlenmesine ilişkin 1635,2 ve 5404,2 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
20.11.2015 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 909 sayılı meclis kararında; teklif yazımızda sehven''1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği'' yazılan ibarenin ''1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği'' olarak düzenlenmesine ilişkin konu
20.11.2015 Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 30/07/2015 tarih ve 10443 sayılı yazısı ile iletilen Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı Revizyon Mania Planının onaylı plana işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
20.11.2015 Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisinde Başköy Mevkii Yol ve Kavşak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.10.2015 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2015 tarihli toplantısında görüşülerek uygun bulunan;
20.10.2015 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesi uyarınca 24.11.2014 tarih 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla riskli alan ilan edilen Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez ve Santral Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.10.2015 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Bölgesi, (PÜ) Petrol Ürünleri Depolama Ve Dağıtım Tesisleri Alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
01.10.2015 Antalya İli, Kepez İlçesi 28092 ada 9 ve 10 nolu parseller Belediye Hizmet Alanı ile ilgili 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği
01.10.2015 Antalya İli, Aksu İlçesi Orman Alanı içinde yer alan 149 nolu bölmede Sağlık Tesis Alanı için hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
01.10.2015 Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hacıobası Mahallesi 102 ada 15, 16, 18, 19 parsellerde Asfalt Plent Tesisi için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
01.10.2015 Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi Mahallesi ve Demirciler Mahallesi Mevkiinde D-400 Karayolu Çevresinde Akaryakıt ve Servis İstasyonlarının yer aldığı yapı adalarında 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
01.10.2015 Antalya İli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak ve Eskiyörük Mahallesinde O25B2 ve O26A1 paftalarına giren alana ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
01.10.2015 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2015 tarih 686 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 30/07/2015-28/08/2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi Çamlık Mevkiinde kalan 14071 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içinde gelen itirazların değerlendirilmesi
18.09.2015 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2015 ve 15.09.2015 tarihli toplantılarında görüşülerek uygun bulunan;