İmar Plan Tadilat Duyuruları

İlan Tarihi İlan Konusu  
25.09.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 02.09.2019 tarihinde onaylanan, Side Turizm Alanı sınırları içerisinde kalan, Manavgat İlçesi, Side Mahallesi 661 ada 2 parsel numaralı taşınmazın kıyı kesiminde Sabit İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.09.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yağca Mahallesi, 8734 ada, 1 parsel, 8735 ada 1 parsel ve 8736 ada 1 parsellerin “Park ve Yeşil Alandan” “Turizm Alanı’na” dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yağca Mahallesi, 8734 ada, 1 parsel, 8735 ada 1 parsel ve 8736 ada 1 parsellerin “Rekreasyon Alanı’ndan” “Spor Amaçlı Turizm Alanı’na” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Gazipaşa Belediye sınırları içerisinde, , Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/785E., 2019/503K. ile 2018/786E., 2019/499K. sayılı iptal kararları gereği Pazarcı Mahallesi 6 ada 47 ve 73 parsellerin Orman Alanı ve İstiklal Mahallesi 78 ada 36 parselin Kamu Hizmet Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.09.2019 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu-Varsak Enerji İletim Hattının Düden Çayı ve Çevresi 1. Derece Doğal Sit Alanı dışında kalan kısmının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Serik Belediye sınırları içerisinde, Etler Mahallesi 113 ada 1, 2 ve 18 parsellerin Turizm tesis alanı, Park ve Yol olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.09.2019 Kepez ve Konyaaltı Belediyeleri sınırları içerisinde, Sanayi Köprülü Kavşağı projesinin imar planına işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2017/941 Esas, 2018/1226 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda Muratpaşa İlçe Belediyesi sınırları içerisinde Soğuksu Mahallesi 12378 ada 16-17 parsel, 4315 ada 4 parsel, 796 parsel ve çevresini de içine alan yaklaşık 1 ha alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi 179, 180 ve 181 nolu orman bölmelerinde yer alan Sağlık Tesis Alanında karayolları kamulaştırma sınırının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi 179, 180 ve 181 nolu orman bölmelerinde Sağlık Tesis Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
23.09.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 19. Bölge Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380+154kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattı güzergâhının nazım imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 19. Bölge Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380+154kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattı güzergâhının nazım imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Aktoprak Mahallesi 29017 ve 148 adalar çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Kepez İlçesi, Altınova Sinan mahallesinde 28571 ada çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2018/330 Esas, 2019/96 Karar ve Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2018/605 Esas, 2019/259 Karar sayılı iptal kararları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.09.2019 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 19. Bölge Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380+154kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattı güzergâhının nazım imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 30.08.2019 tarihli 1485 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan, Kemer İlçesi, Kemer Mahallesi sınırları içerisinde 283 ada 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği
23.09.2019 Antalya Burdur Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan Hükmünün 5.3 “… planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür” maddesi gereğince Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik İlçeleri kapsamında hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
23.09.2019 Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı- Çandır Çayı arasında yaklaşık 185 ha büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Antalya ili, Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan ve 11/03/2019 tarih ve 174 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.09.2019 Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde 11/03/2019 tarih ve 173 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
23.09.2019 Antalya Burdur Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "...Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Kumluca ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
21.08.2019 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi 2110 ada 1 parselin “Rekreasyon Alanından” “Kamu Hizmet Alanına” dönüştürülmesi ve eş değer alan olarak alanın kuzeyinde yer alan “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı 963 ada 1 parsel ve 965 ada 1 parsellerin “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.08.2019 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi 2110 ada 1 parselin “Rekreasyon Alanından” “Resmi Kurum Alanına (AFAD İl Müdürlüğü ve Yönetim Merkezi)” dönüştürülmesi ve eş değer alan olarak alanın kuzeyinde yer alan “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı 963 ada 1 parsel ve 965 ada 1 parsellerin “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
21.08.2019 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kiremitli Mahallesi, 239 ada 3 parsel ile 168 ada 1 ve 21 parsellerin bir kısmının idari tesisler alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Alanya İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Türkler Mahallesi 369 ada 2 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
21.08.2019 Alanya İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Türkler Mahallesi 369 ada 2 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
21.08.2019 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesi, 243 ada 4 parsel, 338 ada 1 ve 3 parsellerin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesi, 243 ada 4 parsel, 338 ada 1 ve 3 parsellerin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan, İstiklal Mahallesi 79 ada 42 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
21.08.2019 Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan, İstiklal Mahallesi 79 ada 42 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
21.08.2019 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Güneş Mahallesi, 25505 ada 9 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Güneş Mahallesi, 25505 ada 9 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi, 1219 ada 1 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi, 1219 ada 1 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Beykonak ve Yenice Mahallesi, 872 ve 1348 parseller ile çevresinin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Beykonak ve Yenice Mahallesi, 872 ve 1348 parseller ile çevresinin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi, 589 ada 2 parsel ve çevresinin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi, 589 ada 2 parsel ve çevresinin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Abdurrahmanlar Mahallesi, 517 ada 2 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Abdurrahmanlar Mahallesi, 517 ada 2 parselin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21.08.2019 Serik İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Yukarıkocayatak Mahallesi 188 ada 1 parsel ve 209 ada 1 parsellerin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
21.08.2019 Elmalı İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kocapınar Mahallesi 1114, 1116 ve 1122 parseller ve çevresinin Toplu İşyerleri Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.07.2019 tarihinde onaylanan Serik İlçesi Belek Mahallesi 123 ada 2 parsel ile 120 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.07.2019 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesi sınırları içerisinde Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında kalan 125 ada 1 parsel, 126 ada 1 parsel, 2231 parsel ve 1988 parseller ile 812 parselde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.07.2019 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesi sınırları içerisinde Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında kalan 125 ada 1 parsel, 126 ada 1 parsel, 2231 parsel ve 1988 parseller ile 812 parselde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.07.2019 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında kalan alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.07.2019 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında kalan alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17.07.2019 tarihinde onaylanan, İbradı Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı, Sit Etkileşim Geçiş Alanı ve Koruma Alanları sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17.07.2019 tarihinde onaylanan, İbradı Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı, Sit Etkileşim Geçiş Alanı ve Koruma Alanları dışına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.07.2019 tarihinde onaylanan Antalya İli Muratpaşa İlçesi Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgesi sınırları içerisinde Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 113 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği
21.08.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 08.08.2019 tarihinde onaylanan Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi 29188 ada 4, 5 ve 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
26.07.2019 Manavgat Demirciler Mahallesi 138 Ada 18 Parselde (Yeni Parsel No:148,149 ada 1 parsel) Hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan hükmü değişikliği
22.07.2019 Aksu Belediye sınırları içerisinde, Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.07.2019 Aksu Belediye sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
22.07.2019 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 29.04.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan; Oba Mahallesi, 331 parselde yer alan tescilli anıt ağaçların koruma alan sınırının işlenerek plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.07.2019 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Kestel Mahallesi çevre yolu bağlantı ve yan yolların düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.07.2019 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Çavdır Mahallesi 276 ada 1 parselin ticaret alanından tarım ve hayvancılık tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.07.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızılarık Mahallesi 5908 ada 10 parselin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.07.2019 Antalya ili Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 9221 ada güneyi ile 9332 ada 3 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.07.2019 Antalya İli, Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi, 1004, 1005, 1007 ve 1340 nolu kadastro parsellerinin doğusunda kalan orman alanı ve 514 ada doğusu için Belediyemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
22.07.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13.06.2019 tarihinde onaylanan, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesi sınırları içerisinde Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi kapsamında kalan 129 7, 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.07.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.06.2019 tarihinde onaylanan, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi sınırları içerisinde Alanya Batısı Turizm Merkezinde yer alan 164 ada 6 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
10.07.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerinde Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova Mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda plan kararlarında ve plan hükümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
10.07.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerinde Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova Mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda plan kararlarında ve plan hükümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
10.07.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.06.2019 tarihinde onaylanan, Side Turizm Alanı sınırları içerisinde kalan, Manavgat İlçesi, Ilıca Mahallesi 743 ada 3 parselin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımından “Turizm Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
10.07.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.06.2019 tarihinde onaylanan, Antalya Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1. Etap Kundu Mahallesi 12782 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
10.07.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.06.2019 tarihinde onaylanan, Belek Turizm Merkezi Antalya İli, Serik İlçesi, Eminceler Mahallesi 101 ada 43, 54 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
05.07.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19.06.2019 tarihinde onaylanan; Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Kemer İlçesi Tekirova Mahallesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi sınırları içerisinde 13.40 ha lık alanın orman alanından sağlık alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.06.2019 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi sınırları içerisinde sağlık alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
20.06.2019 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yumaklar Mahallesi 362 ada 14 ve 16 parsellerin Tarım Alanından “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanına” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yumaklar Mahallesi 362 ada 14 ve 16 parsellerin “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan”, “İkinci Derece Yol” ve “Yaya Yolu” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.06.2019 Akseki İlçe Merkezinde, Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı sınırları içinde; “Konut Alanı” fonksiyonunda kalan 5 adet tescilli yapı ve parselinin, kamulaştırılarak, Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılabilmesi için,1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak , “Meskun Konut Alanı, Ticaret Alanı, Pazar Yeri” kullanım kararı bulunan alanın da ” Özel Proje Alanı, Kent Meydanı” olarak değiştirilmesine ilişkin plan
20.06.2019 Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31 nolu uygulama bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.06.2019 Döşemealtı Belediye sınırları içerisinde yer alan Yeşilbayır Mahallesi, 1353, 1354 ve 1357 adalardaki Enerji İletim Hattının altındaki Konut Alanının Park Alanına dönüştürülmesi, alanın kuzeyinde bulunan Park Alanında Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.06.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesinde imar uygulamasına yönelik alan dengelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Teomanpaşa Mahallesi 27697 ada 1 parselin Yönetim Merkezleri Alanından, Eğitim Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.06.2019 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Gündoğdu Mahallesi 148 ada 9 parselin ticaret alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.06.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 667 ada 12 ve 14 parsellerin Konut Alanından Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 166 ada 1 parsel ve 167 adanın İbadet ve Park Alanından “İbadet Alanı, Eğitim Alanı (Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezi), Park ve Yeşil Alana” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 544 Ada 6 parsel, akaryakıt ve servis istasyonu ve ticaret alanına; 502 Ada 1 parsel; Altınkale Mahallesi 1637 Ada 1 parsel, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi 829 Ada 1 parselin resmi kurum alanından kamu hizmet alanı, sosyal tesis alanı ve park kullanımına dönüştürülmesi, Bahçeyaka Mahallesi 88 Ada 1 ve 2 parseller ve çevresinin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Alan Mahallesi 12541 ada 1 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1320, K:2018/1116 sayılı kararı gereği “Belediye Hizmet Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Kepez Belediye sınırları içerisinde yer alan Yavuz Selim Mahallesi, 28186 ada 33 nolu kadastro parselinin “Günübirlik Tesis Alanından”, “Park Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.06.2019 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti mazbut Muratpaşa Vakfına ait Varsak Mahallesi, 1833 ada 1 parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.06.2019 Demircikara Mahallesi, 13022 ada 1 parsel (yeni 3 ve 4 parseller) ve çevresinin, E=0.20 Yençok=2 kat yapılaşma koşullu Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Semt Spor Alanı ile Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
20.06.2019 Yeşilbayır Mahallesi 9432 ada 1 parselin TİCK (Ticaret-Konut) ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 9432 ada 1 parselin toplu işyeri alanından E=1.50 yapılanma koşuluyla TİCK (Ticaret-Konut) alanına dönüştürülmesi, parsel çevresindeki park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.06.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 31.05.2019 tarihinde onaylanan Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde yer alan Kumluca İlçesi, Adrasan Mahallesi, 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.06.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13.06.2019 tarihinde onaylanan Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi sınırları içerisinde yer alan Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesi, 129 ada 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
12.06.2019 Antalya İli, Kepez İlçesi Kirişçiler ve Kızıllı Mahalleleri sınırları içerisinde, Toplu İşyeri olarak planlanan 38 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.05.2019 Antalya İli, Akseki-İbradı-Gündoğmuş İlçeleri 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 63. Maddede yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan 4.4.10.11. ve 9.3.3. nolu plan hükümlerinde yapılan değişiklik
20.05.2019 Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi, 26752, 26753, 26755, 26756, 27683 ve 28864 adalar ile çevresi ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.2019 tarih ve 8858 sayılı kararı ile koruma alanı sınırları içinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni alınacaktır” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.05.2019 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Arıtma Bölgesi ve Göleviz Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.05.2019 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 9197 sayılı kararı ile uygun bulunan Kepez İlçesi Santral Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Enerji Nakil Hattının bir kısmının deplase edilmesi ve Kahveler Sarnıcının planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.05.2019 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 9197 sayılı kararı ile uygun bulunan Kepez İlçesi Santral Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Enerji Nakil Hattının bir kısmının deplase edilmesi ve Kahveler Sarnıcına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
20.05.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Gençlik Mahallesi 68 ada 20, 43 ve 46 parsellere ilişkin Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2017/240E. ve 2017/1362K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.05.2019 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi terminal alanı içerisinde “trafo alanı” planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20.05.2019 Kepez Belediye sınırları içerisinde, Santral Mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanı içerisinde bulunan konutlara doğalgaz arzı sağlanabilmesi için gerekli olan doğalgaz regülatörlerinin planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
20.05.2019 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 16.04.2019 tarih ve 940 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onanan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi, 545 Ada 2; 531 Ada 1parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.05.2019 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 16.04.2019 tarih ve 940 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onanan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi, 545 Ada 2; 531 Ada 1parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.05.2019 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen, 18.04.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi, 13392 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
26.04.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12.04.2019 tarihinde onaylanan, Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesi 295 parselin gelişme konut alanı ve park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
26.04.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 10.04.2019 tarihinde onaylanan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
28.03.2019 Antalya İli, Alanya İlçesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
28.03.2019 Antalya İli, Manavgat İlçesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
28.03.2019 Antalya İli, Gazipaşa İlçesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
21.03.2019 Antalya Burdur Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "...Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
21.03.2019 Antalya ili, Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan Korkuteli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.03.2019 Gazipaşa İlçesi, Ilıca Mahallesi “kırsal yerleşme alanı sınırları” içerisinde kalan 173 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 parsellerin tarım alanından “Turizm Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
21.03.2019 Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi 173 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 parsellerin “Turizm Alanı” ve “Zeytinlik” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
21.03.2019 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gökdere Mahallesi 20365 ada 4 parselin sağlık alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.03.2019 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı Mahallesi 579 ada 2 parselin ticaret alanından akaryakıt ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.03.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2018 tarih ve 8642 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düzlerçamı Mahallesi, 1159 parselin kuzeyindeki tescil harici alanda yer alan tescilli tümülüsün koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.03.2019 Kepez Belediye sınırları içerisinde yer alan Zeytinlik Mahallesi 1596 kadastro parseli ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
21.03.2019 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2018 tarih ve 8645 sayılı kararı ile uygun bulunan; Çakırlar Mahallesi, 20490 ada, 1 parselde yer alan tescilli mağaranın koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.03.2019 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Bayat Mahallesi, 192 parselin “Konut Alanı ve Park “ olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.03.2019 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, İmrahor Mahallesi, 402 ada 9 parselin “Konut Alanı ve Park “ olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.03.2019 Manavgat İlçesi, Hocalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 235 ada 2 parselde (eski 1842 parsel) Akaryakıt ve Servis İstasyonu planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.03.2019 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Evrenseki Mahallesi, Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırı dışında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.03.2019 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi 1092, 1271, 1277, 1314, 1315, 1321 ve 1322 adalar arasında bulunan 20 metre genişliğindeki yolun bir kısmının yayalaştırılması ve 30 metre genişliğindeki yolun refüj ile bölünerek kavşağın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.03.2019 Manavgat Belediye sınırları içerisinde, Uzunkale Mahallesi, 216 ada 2 parselin “Tarım Alanı”ndan “Katı Atık Tesisleri Alanı(Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” ve “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.03.2019 Manavgat Belediye sınırları içerisinde, Uzunkale Mahallesi, 216 ada 6 parselin bir kısmının “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”ndan 10 m.’lik taşıt yoluna dönüştürülmesi ve 216 ada 2 parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı(Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)”, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve “Genel Otopark Alanı planlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon Nazım İmar Planı
21.03.2019 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğan Mahallesi 248 ada 36 parsele ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2016/1127 E. 2017/1557 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.03.2019 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğan Mahallesi 39, 278, 408, 409, 442, 533, 555 ve 615 adalara ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2016/1127 E. 2017/1557 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.03.2019 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.02.2019 tarih ve 8972 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeniköy Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
21.03.2019 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.02.2019 tarih ve 8972 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bayındır Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
21.03.2019 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.02.2019 tarih ve 8972 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ağullu Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
21.03.2019 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde; Öğretmenevleri, Toros ve Akkuyu Mahallelerinde bulunan tahliye kanalı ile 5692 Ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
21.03.2019 Düzlerçamı Mahallesi’nde, zeytinlik vasıflı 61 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda düzenleme yapılması ve tescilli kuyu koruma alan sınırının işlenerek plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2019 tarih ve 114 sayılı kararında sehven yanlış yazılan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının tarih ve sayısının “09.11.2018 tarih ve 8440 sayılı” olarak düzeltilmesi
21.03.2019 Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde, 143 ada 82 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanında yapılaşma koşullarında ve plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
21.03.2019 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Varsak-Üniversite 3. Aşama Raylı Sistem hattındaki trafo alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
21.03.2019 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Saray Mahallesi 29 ada 41, 49, 50 parsellerin sosyal altyapı alanından ticaret-turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.03.2019 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Saray Mahallesi 29 ada 41, 49, 50 parsellerin resmi kurum alanından ticaret-turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.03.2019 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Mandırlar Mahallesi 14476 ada 7 parselde yer alan ticaret alanının park alanına, 14509 ada 1 parsel ve kuzeyinde yer alan park alanının ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
21.03.2019 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Beymelek mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde Belediyesince tespit edilen maddi hatalar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
21.03.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.02.2019 tarihinde onaylanan Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesinin Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.03.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.03.2019 tarihinde onaylanan Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Kemer İlçesi, Kemer Mahallesi 283 ada 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı değişikliği
22.02.2019 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Mandırlar Mahallesi 14477 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde yer alan Otopark, Park ve Ticaret Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.02.2019 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Bektaş Mahallesi 100 ada 35 parselin park alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.02.2019 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kargıcak Mahallesi 272 ada 32 parselin konut alanından turizm-ticaret-konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.02.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Bıyıklı Mahallesi 101 ada 49 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.02.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesi 1340 parsel, 591 ada 1 ve 2 parseller ile çevresindeki parsel sınırı uyuşmazlığının giderilmesi ve köprülü kavşak projesinin imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.02.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Bademağacı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulü ve itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Planı Değişikliği
22.02.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi 47, 49 ve 234 parsellerin Tarım Alanından Gelişme Konut Alanı ile Park ve Yeşil Alana dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Revizyonu
22.02.2019 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Ahatlı Mahallesi’nde orman vasıflı 117 Bölme’nin Belediye Hizmet Alanı (sokak hayvanları bakımevi tesisi), park ve yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.02.2019 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çukurbağ Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.02.2019 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kiremitli Mahallesi 396 ada 13 parselin konutaltı ticaret alanından ticaret-konut(TİCK) alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.02.2019 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde Güzeloba, Güzelbağ ve Ermenek Mahalleleri tapulamasında bulunan alanları kapsayan ve Havalimanı Güneyi olarak adlandırılan alanda mevcut imar planı bulunan alanlarda imar uygulaması sorununun çözümlenebilmesi ve bu kapsamda ilave alanlarda imar planı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
22.02.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesi 5788 ada 3 parsel güneyinin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri” olarak planlı iken “Park Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.02.2019 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gebiz Mahallesi 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 adalar ile 373 ada 11 ve 19 parsellerin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2017/1327 E. 2018/422 K. sayılı iptal kararı gereği “Tarım Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.02.2019 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Hacımehmetli ve Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 17 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
22.02.2019 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba Mahallesi 1889, 1890, 2048, 3019 parsellerde yer alan konut, park ve resmi kurum alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.02.2019 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğan Mahallesi 43 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin “Sağlık Tesisi Alanından” “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.02.2019 Kepez İlçesi, Gaziler Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.02.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi 1477 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller ve 12566 ada 1, 2 parsellerin “Pazar Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.02.2019 Elmalı Belediye sınırları içerisinde yer alan Yapraklı Mahallesi, 101 ada 1160 parselin Belediye Hizmet Alanı (Köy Konağı) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.02.2019 Elmalı Belediye sınırları içerisinde yer alan Yapraklı Mahallesi, 101 ada 1160 parselin Belediye Hizmet Alanı (Köy Konağı) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
22.02.2019 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gökçeören Mahallesi, Gökseki Mevkiine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.02.2019 Kepez Belediye sınırları içerisinde, Fatih Mahallesi, 456, 483 ve 553 sayılı parsellerde yer alan orman sınırının planlara işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.02.2019 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Mavikent Mahallesi, Karaöz Mevkiine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.02.2019 Kepez Belediye sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi, 27011, 27012, 27013 adalar güneyindeki park alanında “İbadet Alanı” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.02.2019 Kepez Belediye sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi, 27011, 27012, 27013 adalar güneyindeki park alanında Cami planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
22.02.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.01.2019 tarihinde onaylanan Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Kemer İlçesinde yer alan 280 ada 5, 6, 7, 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.02.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.01.2019 tarihinde onaylanan Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Manavgat İlçesinde yer alan Aşağıışıklar Mahallesi, 178 ada 19(eski 670 parsel) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.02.2019 Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallelerinin Bir Bölümünü Kapsayan Alanda Hazırlanarak 08.10.2018 Tarih ve 877 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Onaylanan 1/5.000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planına Askı Süresi İçinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine İlişkin 1/5.000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği
24.01.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi 138 ada 18 parselde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
24.01.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi 138 ada 18 parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği
24.01.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi 138 ada 18 parselde hazırlanan 1/1.000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
21.01.2019 Akseki Gündoğmuş İbradı İlçeleri 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı
21.01.2019 Akseki-Gündoğmuş-İbradı İlçeleri 1/100000 Ölçekli Çevre Düzenli Planı Değişikliği
18.01.2019 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Beymelek Mahallesini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz
18.01.2019 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesi 1600 ada 1 parselin “Yönetim Merkezinden” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2019 Kepez İlçesi sınırları içerisinde Habibler Mahallesi, 26696 ada ve 26721 adalar ve çevresinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile uyumlu hale getirilmesi ve 26696 ada 1 nolu parselin “İbadet Alanı” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.01.2019 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesinde bulunan Saklıkent Bölgesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2019 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesinde bulunan Saklıkent Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2019 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Hurma Mahallesi, Batı Çevre Yolu üzerinde yaya üst geçidinin nazım imar planına işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.01.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 6299 ada 1 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ve “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
18.01.2019 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 6299 ada 1 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ve “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
18.01.2019 Aksu İlçesi, Macun Mahallesi sınırları içerisinde 3 adet donatı alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2019 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Ekmel Mahallesi, 267 ada 14, 15 ve 16 parsellerin konut alanından Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.12.2018 tarihinde onaylanan Kepez ilçesi, Kirişçiler Mahallesi 177 ada 184 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.12.2018 tarihinde onaylanan Kepez ilçesi, Kirişçiler Mahallesi 177 ada 184 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
27.12.2018 Antalya ili, Kaş ilçesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan ve 08/10/2018 tarih ve 875 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi
27.12.2018 Antalya İli Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerini kapsayan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
27.12.2018 Antalya İli Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerini kapsayan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
27.12.2018 Kaş İlçesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi
19.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.09.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Oymapınar Kültür Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesine ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
19.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.09.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Oymapınar Kültür Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesine ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.11.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı -Side II nolu Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Kızılağaç Bölgesi 2.Etaba ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
19.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.11.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı -Side II nolu Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Kızılağaç Bölgesi 3. Etaba ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
19.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.11.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı -Side II nolu Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Kızılağaç Bölgesi 4. Etaba ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
19.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.11.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı -Side II nolu Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Kızılağaç Bölgesi 2. Etaba ilişkin 1/5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
19.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.11.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı -Side II nolu Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Kızılağaç Bölgesi 3. Etaba ilişkin 1/5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
19.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.11.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı -Side II nolu Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Kızılağaç Bölgesi 4. Etaba ilişkin 1/5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
23.11.2018 Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Karaçalı Mevkii 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bakılar Mahallesi 998 ada 1 ve 2 parsellerin konut alanı, park alanı ve yol olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 879, 880, 881, 882 parseller ve 315 ada 1 ve 2 nolu parsellerin “Gelişme Konut Alanı (Düşük Yoğunluklu)”, “İbadet Alanı”, “Park ve Yeşil Alanı” ve “Taşıt Yolu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 20.09.2018 tarih ve 8206 sayılı kararı ile uygun bulunan Güzeloba Mahallesi 6214 ada 4 parsel, 6732 ada 1, 2 parseller ve çevresindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının imar planına işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/ 5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıaliler Mahallesi 149 nolu bölmede kalan 13484 ada 9 parselin 33.467 m²’ lik kısmının orman alanından spor alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıaliler Mahallesi 149 nolu bölmede kalan 13484 ada 9 parselin 33.467 m²’ lik kısmının spor alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
22.11.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Pınarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan X Bölgesine ilişkin Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin 12.09.2017 tarihli, 2016/591E., 2017/965K. Sayılı kararının gereğinin yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Pınarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan X Bölgesine ilişkin Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin 12.09.2017 tarihli, 2016/591E., 2017/965K. Sayılı kararının gereğinin yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Taşağıl Mahallesi 537 ada 26 ve 27 parseller ve yakın çevresinin askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüşü kapsamında, eğitim alanı ve üçüncü derece yol kullanımlarından tarım ve orman alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Taşağıl Mahallesi 537 ada 26 ve 27 parseller ve yakın çevresinin askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüşü kapsamında, eğitim alanı ve 10m.'lik taşıt yolu planlı parsellerin imar planı sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 200 hektarlık alanda geçerli olan imar planlarının sayısallaştırılarak ilgili yönetmelikler kapsamında revize edilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu
22.11.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Nebiler Mahallesi 9764 ada 59 ve 61 parsellerin Konut ve Park Alanından “Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarbaşı Mahallesi, Kaş Serisi 83 nolu, Kasaba Serisi 328 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın ve 135 ada 1 parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasın ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.11.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarbaşı Mahallesi, Kaş Serisi 83 nolu, Kasaba Serisi 328 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın ve 135 ada 1 parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasın ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
22.11.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2018 tarih ve 8292 sayılı kararı ile uygun bulunan; Fabrikalar Mahallesi, 1240 parselde yer alan spor alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Serbest Bölge Alanına ilişkin 2018/11967 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği genişleme alanının işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılarak yeni yol güzergâhı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Serbest Bölge Alanına ilişkin 2018/11967 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği genişleme alanının işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılarak yeni yol güzergâhı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Esenyurt (Karadin) Mahallesi 165 ada 28 parselin “Eğitim Tesisleri Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Mavikent Mahallesi, Kumluca Serisi 277, 278 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasın ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.11.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Mavikent Mahallesi, Kumluca Serisi 277, 278 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasın ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
22.11.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi mevkiinde D-400 Karayolu Çevresi Nazım İmar Planı’nda yer alan Sağlık tesisi alanının toplu iş yeri alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşildere Mahallesi, 7676 ada 1 parselin Sağlık Alanından, Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu mevkiide Korkuteli Bucak Karayolu üzerinde kavşak düzenlemesi yapılması ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 01.11.2018 tarihinde onaylanan, Serik İlçesi, Belek Turizm Merkezi kapsamında kalan 477 numaralı parselde (yeni 145 ada 28 parsel) yer alan Spice Hotel&SPA'nın kıyısında bulunan iskeleye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 01.11.2018 tarihinde onaylanan, Serik İlçesi, Belek Turizm Merkezi kapsamında kalan 1307 ve 1308 numaralı parsellerde (yeni 579 ada 15 parsel) yer alan Kaya Turizm Kompleksinin kıyısında bulunan iskeleye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
02.11.2018 Antalya İli Muratpa İlçesi Balbey Kentsel Sit ve Etkileme Alanı 1.Etap 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu
02.11.2018 Antalya İli Muratpaşa İlçesi Balbey Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı I. Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
24.10.2018 Antalya İli Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
22.10.2018 Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallelerinin Bir Bölümünü Kapsayan Alanda Hazırlanan 1/5.000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı
22.10.2018 Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "... Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Kaş ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
22.10.2018 Antalya ili, Kaş ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.10.2018 Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak Bölgesi Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak bölgesi Altıayak, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyindeki alanları kapsayan parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih ve 8093 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi, Küçükdağ Mevkii, 20418 ada, 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların koruma alanı sınırının plana işlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.10.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 794 parselin konut, park ve yeşil alan, yol ve rekreasyon alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
19.10.2018 Kepez Belediyesi sınırları içinde Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde hazırlanan itirazlar doğrultusundaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda Macun Mahallesi 13434 ada 16 parsele yapılan itirazın kısmen kabul edilerek TİCK ve Park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.10.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda Cihadiye Mahallesi 584 ada 1 parsel ve çevresinde tescil sınırlarına göre yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan alış veriş merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş çıkışların sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarih ve 710 sayılı yazısı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan alış veriş merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş çıkışların sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarih ve 710 sayılı yazısı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.10.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar ve çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 2010/1092 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Bölgesine ilişkin “Konut Alanları” plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.10.2018 Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bazı yapı ve tesislerin, projelendirilmesi ve denetimine ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesi ile ilgili konu
19.10.2018 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Cevizli Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının TİCK Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
19.10.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.10.2018 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Beymelek Mahallesini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında yer alan “Çocuk Bahçesi Alanı”’nın bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında yer alan “Teknik Altyapı Alanı”ın “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Zümrüt Mahallesinde yer alan, maddi hataların düzeltilmesi doğrultusunda sehven plan paftalarına işlenmeyen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.07.2018 tarih ve 583 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun plan paftalarına işlenmesine ilişkin /5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.10.2018 Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde, Meydan Kavağı Mahallesi 28020 ada 7 parselin Belediye Hizmet Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12.10.2018 tarihinde onaylanan, Kumluca İlçesi, Adrasan Mahallesi I. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
09.10.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı
09.10.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı
08.10.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
27.09.2018 Antalya İli, Gazipaşa İlçesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
27.09.2018 Antalya İli, Gazipaşa İlçesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı
20.09.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Düzlerçamı Mahallesi, Hanardı Mevkii 2702, 2704 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
20.09.2018 Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde, Koru Mahallesi, 252 ada 40 parsel, 253 ada 8, 30 parseller, 254 ada 17, 18, 19 parseller, Bakılar Mahallesi 324 ada 10 parsel, 334 ada 45 parsel, 335 ada 2 parsel, 336 ada 3, 4, 8 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.09.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez ve Çerçiler Mevkii Nazım İmar Planı Revizyonunda yapılan maddi hataların düzeltilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.09.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Çavuşköy Mahallesi 748 Parselin Turizm Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı
20.09.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2018 tarih ve 7952 sayılı kararı ile uygun bulunan, Dinek Mahallesi, 1162 ada 1 parselde yer alan tescilli örme sütunun koruma sınırının plana işlenmesi ve çevresinde 3194/18. Madde uygulamasına esas düzenleme yapılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.09.2018 Muratpaşa Belediyesi, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde Konut Alanı ve İbadet Alanı olarak planlı bulunan 1534 ada 5 parsel ve çevresinin, İbadet Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.09.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih ve 8101 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılsaray Mahallesi, 3269 ada 1 parselde yer alan Cami Alanında, ada kenarlarının mülkiyete göre düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20.09.2018 Muratpaşa Belediyesi, Meydankavağı Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlı bulunan 28020 ada 7 parselin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde ulaşım ve ticaret akslarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
17.08.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2613 ada 2 parseldeki “Belediye Hizmet Alanı” ile güneyinde yer alan “Park Alanı’ arasında yer değişimi yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi 9419 ada 1 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
17.08.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7778 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düzlerçamı-Yeşilbayır Mahallelerinde 1751 parselin güneyindeki tescil harici alanda yer alan tescilli yapının ve Kırkgöz-Yeniköy Mahallesi, 1714 parselin doğusundaki tescil harici alanda kalan tescilli su derleme yapısının koruma alan sınırlarının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
17.08.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 9503 ada 1 parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Finike Belediyesi, Kale Mahallesi, 372 ada 1 parselde bulunan Trafo Alanının taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 138 ada 53 parsel, 392 ada 1 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2017/103 E. Sayılı yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7783 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çakırlar Mahallesi, 20490 ada, 1 parsel ve çevresinde, 20490 ada 1 parselde yer alan tescilli kalıntıların koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, mevcut Mahalleleri kapsayan alanda 1/5000 ölçekli yerel koordinat sistemli nazım imar planı paftalarının İTRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planının 1/25000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre güncellenmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
17.08.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Karşıyaka Mahallesi 76 ada 17, 20, 24, 44, 57, 59, 60, 61 parseller, 329 ada 12, 13, 31 ve 330 ada 1, 2, 3 parseller ve çevresinde yer alan konut, yol ve çocuk bahçesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7790 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gençlik Mahallesi, 1259 ada 1-2 parseller ve 30 parselin (Eski 25 parselin) bir kısmında, 1259 ada 1 parselde yer alan tescilli sivil mimarlık örneği yapının koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Konut Alanı ile İbadet Yeri olarak planlı bulunan 12587 ada 1 parsel ve batısındaki alanın, “İbadet Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kökez Mahallesi 70 ada 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 parsellerdeki resmi kurum alanının eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde 4439 ada 12 parselin konut alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Taşağıl Mahallesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 359 ada batısında yer alan Park Alanının bir kısmının ibadet alanına, 132 ada 5, 47, 50, 52 53, 54, 55 parsellerin bir bölümünde yer alan ibadet alanının bir kısmının ise park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih 8081 sayılı kararıyla uygun bulunan Alanya Belediye sınırları içerinde, Çıplaklı Mahallesi, 156 ada 4-6-7-8-10-11 parseller, 157 ada 7-12 parseller, 272 ada 1-2-3 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2018 tarih ve 8017 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi 4688 ada 5 numaralı parselde yer alan mezarın koruma alanı sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 1110 adanın bir kısmındaki genel otopark alanının eski plan durumu olan ticaret ve çocuk bahçesi alanlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 438 ada 9 parselin resmi kurum alanından spor alanına (gençlik merkezi) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi 204, 205, 212, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 252, 253, 254, 266, 268, 269 ve 645 adalar ve çevresinde parsellerin konut alanından ticaret-konut, toplu işyeri, park ve yeşil alana dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıveliler Mahallesi 109, 224, 586, 706, 707, 708, 709, 759, 760, 761, 762, 763, 774, 821, 822, 823, 824, 825, 840 parseller ve çevresinin konut alanından ticaret-konut, yeşil alana dönüştürülerek düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tosmur Mahallesi 138 ada 9 parselin Yönetim Merkezi Alanından Kültürel Tesis Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.07.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinde yer alan, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde kalan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
17.08.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.07.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinde yer alan, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde kalan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
17.08.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.07.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Side Mahallesinde yer alan koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde hazırlanan 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
17.08.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde hazırlanan 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
03.08.2018 08.05.2018 tarih ve 476 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Antalya İli, Manavgat İlçesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.07.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çığlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Antalya Kuzeybatı Çevre Yolunun imar planına işlenmesi ve çevre yolu projesinin etrafını kapsayan alanlarda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
20.07.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çığlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Antalya Kuzeybatı Çevre Yolunun imar planına işlenmesi ve çevre yolu projesinin etrafını kapsayan alanlarda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
20.07.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 1/25000 ölçekli nazım imar plan revizyonu.
20.07.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu
20.07.2018 Döşemealtı İlçesi, Ekşili Mahallesi, 1581 parselde yer alan Resmi Kurum Alanının Pazar Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
20.07.2018 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, İskele Mahallesi 3 ada 30 parselin yoğun konut alanı ile tarımsal niteliği korunacak alandan “konut alanı, ticaret-konut alanı (TİCK), ikinci derece yol, park ve yeşil alana” dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.07.2018 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi 1280 ada 4 parselin konutaltı ticaret alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
20.07.2018 Manavgat Belediyesi, 1.Etap (Merkez Bölgesi) Koruma Alanları için hazırlanan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2018 tarih ve 7627 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
20.07.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çamköy Mahallesi 13305 ada 3 parsel kuzeyi tescil harici alanın bir kısmında ve çevresinde eğitim ve ticaret alanı planlaması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
20.07.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Mandırlar tapulaması 3263 parselin konut alanı, park alanı ve taşıt yolu olarak planlanması ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı.
20.07.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 237 ada 1, 2 parseller ve çevresinde konut alanı ile park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
20.07.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 114 ada 22 ve 99 parsellerde yer alan özel sağlık tesisi alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarının 2.1.1.4 “Sağlık Alanında E=0.10 Yençok=7.50 m(2 kat) olarak uygulama yapılır.” Maddesinin “Sağlık Alanında E=0.20 Yençok=7.50 m(2 kat) olarak uygulama yapılır.” Şeklinde düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliği.
20.07.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunkale Mahallesi 216 ada 1 parseldeki konut dışı kentsel çalışma alanına (asfalt plenti tesisi) plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği.
20.07.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Yurtpınar Mahallesinde yer alan Kurşunlu Kent Mezarlığının kuzeybatısında, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 20.09.2016 tarih ve 2016/107 nolu Olur’u ile 8756 m2 büyüklüğündeki alanın Mezarlık alanından ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
20.07.2018 Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.07.2018 Alanya İlçesi, Çıplaklı Mahallesi, 196 ve 202 adalarda “Eğitim Alanı” planlanması ve “Pazar Alanı”nın düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.07.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.2018 tarih ve 7628 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yukarıhisar Mahallesi, Hastane Caddesi’nde koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
20.07.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.2018 tarih ve 7628 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yukarıhisar Mahallesi, Hastane Caddesi’nde koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
20.07.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıışıklar Mahallesi 1036 parselin bir kısmının Sağlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
20.07.2018 Muratpaşa Belediyesi, Çaybaşı Mahallesi, 12672 ada 6 parselde yer alan, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezinin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla, parselin doğusunda Trafo Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
20.07.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Kiremitli Mahallesi Atatürk Caddesindeki mevcut kavşağın planlara işlenmesi ve 164 ada 7 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
20.07.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Gebizli Mahallesi 12050 ada 11 parselin İBT kullanımlı konut alanından YZT kullanımlı konut alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Antalya 2.İdare Mahkemesi'nin 2017/431 E. ve 2018/174 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/1000 uygulama imar planı,
20.07.2018 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.04.2018 tarih ve 409 sayılı Kararında sehven yanlış yazılan “3676 ada 1 parsel” ibaresinin “3676 ada 21 parsel” olarak düzeltilmesine ilişkin konu
20.07.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19.06.2018 tarihinde onaylanan, Demre İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
20.07.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 29.06.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesinde yer alan Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde kalan, 573 ada 12 ve 13 parsellerin “Ticaret+Konut Alanı (TİCK)” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.07.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.07.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı sınırları içerisinde kalan, Sorgun Mahallesi 2566 ada 3 parselde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Manavgat Liman Başkanlığı) hizmet binası yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
13.07.2018 Antalya İli, Alanya İlçesi Mahmutlar- Gökçebelen Turizm Merkezi I. Etap 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
19.06.2018 Antalya İli, Aksu İlçesi, Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.06.2018 Antalya İli, Aksu İlçesi, Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
04.06.2018 Alanya İlçesi, Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında kalan Akhan Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
04.06.2018 Muratpaşa İlçesi, Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 2. Etap (Güzeloba) 27968 ada 88, 89, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121 ve 122 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
28.05.2018 Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen bölgede bulunan 5246 ada 21 ve 23 parsel, 5247 ada 10 ve 17 parsel ve 5248 ada 13 ve 18 parsellere ilişkin 5404,65 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 229 ada 1 ila 6 parseller ile 454 parseldeki konut alanı ile park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.05.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 290 ada 7 parsel, 1142, 2570, 2574 parsellerdeki konut alanı ile park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.05.2018 Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi, 791, 800, 801, 804, 805, 806, 818, 1249, 1554, 1911, 2720, 2806, 2807, 2808 parseller ve çevresinin 0.60 emsalli Konut Alanı, Eğitim Alanı, İbadet Alanı ile Park ve Yeşil Alan olarak planlanmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.05.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Karacalar Mahallesi 1232 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı, 551 parsel ve 1375 parselin bir kısmının ticaret alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı
23.05.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesine cephesi olan parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 82, 294, 323, 324 adaları kapsayan alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Döşemealtı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 411 ada 2 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
23.05.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 4282 parselin “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)”, “Park ve Yeşil Alan” ve “İkinci Derece Yol” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.05.2018 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde; Beycik Mahallesi Beycik Mahallesi 326, 327, 342 parseller ve çevresinin özel sağlık tesisi alanı, park ve taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
23.05.2018 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Alanı (Toptancı Hal Kompleksi) olarak planlanan alandan 247 ada 22 parselin çıkarılması ve 25 metrelik yol aksının parsel sınırlarına göre düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Alanı (Toptancı Hal Kompleksi) olarak planlanan alandan 247 ada 22 parselin çıkarılması ve 25 metrelik yol aksının parsel sınırlarına göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Sugözü Mahallesi 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına esas 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
23.05.2018 Döşemealtı İlçesi Düzlerçamı Mahallesi, Hanardı 2702, 2704 parsel ve çevresine ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2016/221E. 2018/142K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.05.2018 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi 96 Ada 37, 38, 39, 65, 121, 122 parseller ve civarının ticaret; 138 Ada 54 parselin pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Sütleğen Mahallesi 329 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
23.05.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Sütleğen Mahallesi 329 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
23.05.2018 Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Güzergâhının Varsak-Üniversite kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.05.2018 Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Güzergâhı ve trafo alanlarının Varsak-Üniversite kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
23.05.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez Mahallesindeki 154 kV Ferrokrom ve Varsak Enerji İletim Hatlarının bir kısmının deplase edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez Mahallesndeki 154 kV Ferrokrom ve Varsak Enerji İletim Hatlarının bir kısmının deplase edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesinde yer alan 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel) (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda...
23.05.2018 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesinde yer alan 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel) (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda...
23.05.2018 Alanya İlçesi sınırları içinde Çevre Yolu üzerindeki Telekom, Ticaret Lisesi ve Fığla Köprülü Kavşak Projesinin İmar Planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 1110 adada otopark düzenlenmesi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 13022 ada 1 parsel ve çevresinin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Spor Alanı ile Park ve Yeşil Alanlar olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
23.05.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 13022 ada 1 parsel ve çevresinin E=0.20 Yençok=2kat yapılaşma koşullu Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Semt Spor Alanı ile Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17.04.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi, Ayıgürü Mevkii Karabelen Çamlığına ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17.04.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi, Ayıgürü Mevkii Karabelen Çamlığına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.04.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı sınırları içerisinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda plan bütününde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.04.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı sınırları içerisinde hazırlanan Side Mahallesi Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda plan bütününde düzenleme yapılmasına ilişkin Side Mahallesi Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, Sokak hayvanları Bakımevine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, 1198, 1199, 1200 parseller Hastane Ek Alanı ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
23.05.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.03.2018 tarihinde onanan Kemer İlçesi, Beydağları Sahil Milli Parkı, Göynük Mahallesi, 1699 parselin deniz yönünde iki adet iskele Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının 18.05.2018 tarihinde sehven ilan edilmesine ilişkin konu
22.05.2018 Antalya İli, Demre İlçesi sınırlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkisi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.05.2018 Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "... Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Demre İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
22.05.2018 Antalya İli, Manavgat İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.05.2018 Antalya İli, Manavgat İlçesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
18.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20.04.2018 tarihinde onanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, Çamyuva Mahallesi, 114 ada 6 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.04.2018 tarihinde onanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 837 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
18.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.04.2018 tarihinde onanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 837 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 04.05.2018 tarihinde onanan, Muratpaşa ve Aksu İlçeleri, Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
30.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme Değerlendirme Kurulunun 28.02.2018 tarih ve 2018- 02/18 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. Maddesi uyarınca Antalya İli, Manavgat İlçesi Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
30.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme Değerlendirme Kurulunun 28.02.2018 tarih ve 2018- 02/18 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. Maddesi uyarınca Antalya İli, Manavgat İlçesi Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
25.04.2018 Antalya İli, Alanya İlçesi kapsamında hazırlanan 12.01.2018 tarih ve 84 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliğine askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
25.04.2018 Antalya İli, Alanya İlçesi kapsamında hazırlanan 12.01.2018 tarih ve 85 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7258 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesinde, 1. Derece Arkeolojik sit alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.04.2018 Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi, 1385 ada 5 parselin konut ve ticaret alanlarından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Serinyaka Mahallesi 205 ada 27 parselin “Tarımsal Tesis Alanı (Hayvancılık İşletmesi ve Süt ve Besi Çiftliği) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7253 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Mahallesi, 28430 ada 33 parsel, 29176 ada 8-9-10 parseller ve çevresinde, 31.12.2015 tarih ve 4313 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı gereği arkeolojik sit alanı sınırlarının işlenmesi ve yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kültür Mahallesi, 27427 ada 1, 3, 4 parseller ile 27428 ada 1 parselin sosyal tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yükseliş Mahallesinde yer alan 1713, 1718 ve 1768 adalardaki ibadet alanı, eğitim alanı ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.04.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, İmrahor Mahallesi 371 ada 1 ve 2 parseller, 372 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, 373 ada 1 ve 2 parseller, 374 ada 1 parsel, 375 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ve 424 ada 1 parsellerde ve çevresinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.04.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıpazar Mahallesi 1119 ada 10, 11, 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.04.2018 Manavgat Belediyesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
20.04.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumhuriyet Mahallesi, 144 ada yer alan konut alanı olarak planlı 26 parsel ile ticaret ve konut alanı olarak planlı 11 parselin tevhid edilebilmesine yönelik parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin konut alanından özel eğitim alanına (anaokulu) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin tarım alanından enerji depolama alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin enerji depolama alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
20.04.2018 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Turunçova Mahallesi 173 ada 14 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde yer alan Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi alanında 3624 ada 1, ve 2, 10502 ada 1, 10503 ada 1 ve 10506 ada 1 parsel çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
20.04.2018 Kepez Belediyesi, Yeni ve Yeni Emek Mahalleleri sınırları içerisinde kamu hizmet alanı, sosyal tesis, ibadet alanı, park, yol ve ticaret alanı planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.04.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Siteler Mahallesi 4248 ada 3 parselin, uygulama aşamasında kesinleştirilecek esnek/tercihli kentsel sosyal ve teknik donatı bölgesi kullanımından "Özel Sosyal Tesis Alanı" na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.04.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu üzerindeki, Sanayi Kavşağı Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım bağlantılarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu üzerindeki, Sanayi Kavşağı Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım bağlantılarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çıplaklı Mahallesi sınırları içerisinde, Antalya 4.İdare Mahkemesi’nin 2016/585E. 2018/183K. ile 2016/642E. 2018/182K. sayılı iptal kararları gereğince, iptal edilen alanlar ile bütüncül değerlendirilen 139, 516 ada 1 parsel ve 517 ada 1 parsellerin Gelişme Konut Alanından, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çıplaklı Mahallesi, 510 ada 7 parsel, 516 ada 1 parsel, 517 ada 1 parsel ile 139, 154, 466, 856, 859, 861, 863 parsellerde, Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 2016/585E. 2018/183K. ile 2016/642E. 2018/182K. sayılı iptal kararları gereğince...
20.04.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2016/1262 E. 2018/119 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda parsellerin "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2016/1262 E. 2018/119 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda parsellerin eski imar durumu olan "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.04.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2016/1262 E. 2018/119 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda parsellerin eski imar durumu olan "Resmi Kurum Alanı (TRT Genel Müdürlüğü)" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
20.04.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı
20.04.2018 Manavgat Belediyesi, Hacıobası Mahallesi sınırları içerisinde 290, 303 ve 304 nolu bölmelerde 380Kv’lik trafo alanı yapılması amacıyla hazırlanan Teknik Altyapı Alanı (Trafo Alanı)’nda, planlama alanı sınırlarında sehven yapılan kaymanın düzeltilmesi ve kesin izin doğrultusunda 10m’lik Taşıt Yolu güzergâhının yeniden düzeltilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kışla Mahallesi 293 ada 58 parselin konut alanından Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 258 sayılı Kararında sehven yazılan Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesi 5066 ada 1 parselin “5066 ada 6 parsel” olarak düzeltilmesine ilişkin konu
20.04.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.04.2018 tarih ve 7576 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kalkan Mahallesi Kentsel Sit Alanı ile tescilli Mustafa Kocakaya İlköğretim Okulu Koruma Alanına ilişkin 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
20.04.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Üçgen Mahallesi 1004 ada 16 parselin resmi kurum alanından Kamu Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde 190 ha'lık alanda hazırlanan 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
20.04.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde 190 ha'lık alanda hazırlanan 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
20.04.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çamköy Mahallesi 13305 ada 3 parsel kuzeyi tescil harici alanın 5.5 hektarlık kısmında Eğitim alanı, ticaret alanı, 30 metrelik taşıt yolu ve park ve yeşil alan planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı
20.04.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Topçular Mahallesi 733 ada 9 parselin büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluş alanından “Yol”, “Ticaret Alanı” ve “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.03.2018 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı ve Side II Nolu Turizm Merkezi, Kızılağaç Bölgesi 1.Etap İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunanlara yönelik hazırlanan Belediye Hizmet Alanı ve Teknik Altyapı Alanı (Terfi İstasyonu) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.03.2018 tarihinde onanan, Side Turizm Alanı, Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi, 2230 ada 7 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konuları
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10.04.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 212 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 09.04.2018 tarihinde onanan, Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında korunan alan statüsü dışındaki bölümlerine ilişkin hazırlanan Demre 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 09.04.2018 tarihinde onanan, Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında korunan alan statüsü dışındaki bölümlerine ilişkin hazırlanan Demre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından 28.03.2018 Tarihinde Onanan, Antalya Belek Turizm Merkezi Kapsamında Serik İlçesi Kadriye Mahallesi, 1908 Ve 1909 ile 455 ve 456 Numaralı Adalara İlişkin Tercihli Kullanım Alanları ve Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarında Yapılan Düzenlemeye İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından 06.04.2018 Tarihinde Onanan, Antalya Belek Turizm Merkezi Kapsamında Serik İlçesi Belek Mahallesi 477 parsel kıyı kesimi İskele/Güneşlenme Terasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından 06.04.2018 Tarihinde Onanan, Antalya Belek Turizm Merkezi Kapsamında Serik İlçesi Belek Mahallesi 1307-1308 parsel kıyı kesimi İskele/Güneşlenme Terasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
15.03.2018 Kepez Belediyesi, Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
15.03.2018 Kepez Belediyesi, Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
15.03.2018 Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi 105 ada 6 parsel sahilinde iskele (denize girme ve güneşlenme) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı
15.03.2018 Elmalı Belediyesi, TEİAŞ 154Kv.'lık Elmalı-Fethiye Enerji İletim Hattının belediye hizmet alanı, 30m. ve 60m.’lik taşıt yolları üzerinden geçen kısmının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
15.03.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.01.2018 tarih ve 7200 sayılı kararı ile uygun bulunan Kemer İlçesi Göynük Mahallesi I. Bölge sınırları içerisinde park alanında yer alan koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
15.03.2018 Korkuteli Belediyesi, Uzunoluk Mahallesi 979 ada kuzeyindeki alanın park ve yeşil alana, 992 ada güneyindeki çocuk bahçesi alanının bir kısmının ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Korkuteli Belediyesi, Büyükköy Mahallesi 284 ada 55, 57 ila 67 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda kadastro yenileme çalışmaları sonucunda oluşan uyumsuzlukların giderilerek mezarlık alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Korkuteli Belediyesi, Büyükköy Mahallesi 284 ada 55, 57 ila 67 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda kadastro yenileme çalışmaları sonucunda oluşan uyumsuzlukların giderilerek mezarlık alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
15.03.2018 Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel), Doğuyaka Mahallesi 12814 ada 1 parsel (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Spor Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
15.03.2018 Muratpaşa,Kızıltoprak Mah. 28377 ada 1 parsel(eski 13142 ada 1 parsel),Doğuyaka Mahallesi 12814 ada 1 parsel (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
15.03.2018 Aksu Belediyesi, Fatih Mahallesi, 13419 ada 86 parselin (ETİT)Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanından Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Döşemealtı Belediyesi, Yalınlı ve Nebiler Mahallelerinde Kepezüstü Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Döşemealtı Belediyesi, Düzlerçamı Mahallesi 376 ada 7, 8, 9 ve 10 parsellerin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi, 27696 ada 1 parseli kapsayan alana ilişkin Mahkemenin 2016/117 E., 2017/903 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
15.03.2018 Aksu Belediyesi, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 140 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yönelik itirazlar
15.03.2018 Aksu Belediyesi, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 130 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yönelik itirazlar
15.03.2018 Alanya İlçesi Cikcilli Mahallesi Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanının planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
15.03.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2017 tarih ve 7158 sayılı kararıyla uygun bulunan, Elmalı İlçesi, Camiatik Mahallesi, 230 ada 13 (eski 4, 6, 7, 11) parselin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği
15.03.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Çavdır Mahallesi 143 ada 82 parselde “Belediye Hizmet Alanı” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
15.03.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, Çavdır Mahallesi 143 ada 82 parselde “Belediye Hizmet Alanı” planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
15.03.2018 Kepez Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi, 3039, 3040, 3041 adalar ile 2789, 2800, 2802, 2804 parseller çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
15.03.2018 Konyaaltı Belediyesi, Hurma, Liman, Zümrüt ve Çakırlar Mahallelerinde bulunan taşkın alanlarının kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
15.03.2018 Aksu ve Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 Ada 2 parselin bir bölümünde kamusal alanlar ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı Antalya 4. İdare Mahkemesinin 17.07.2017 tarihli, E:2016/1292; K:2017/902 sayılı kararı ile iptal edildiğinden söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı
15.03.2018 Aksu ve Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 Ada 2 parselin bir bölümünde kamusal alanlar ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
15.03.2018 Döşemealtı Belediyesi, Düzlerçamı Mahallesi, 287 adanın güneyindeki park alanının, mevcutta mezarlık alanı olarak kullanılan kısmının “Mezarlık Alanı” olarak planlara işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
15.03.2018 Döşemealtı Belediyesi, Düzlerçamı Mahallesi, 287 adanın güneyindeki park alanının, mevcutta mezarlık alanı olarak kullanılan kısmının “Mezarlık