Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0242) 249 54 14

Faks

(0242) 247 39 45

Birim Yöneticisi

Alperen ERKAZANCI (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) 5393 sayılı Belediye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunları ve 6360 sayılı kanun gereği Daire Başkanlığının Stratejik Planını yapmak, 
b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi kapsamında Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Faaliyet Raporlarını hazırlamak, 
c) 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi kapsamında Stratejik Plan gereği Performans Programını hazırlamak, 
ç) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerinin Taşınır Mal Kayıtlarının 5018 sayılı Kamu Mali Kanunun 44. maddesi kapsamında işlemlerinin, kayıtlarının yapılması ve kontrolü, 
d) Belediye Başkanlığının yabancı ülkelerle yapacağı her türlü yazışma, temas ve iş birliği konularında ön hazırlık yaparak Dış İşleri bakanlığının uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile yapılmasını sağlamak,
e) Antalya’ya gelen üst düzey yöneticilerin karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye Başkanını temsil etmek,
f) Ülkemizde yerleşik diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlamak, ilişkilerde koordinasyonu sağlamak,
g) Antalya ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde öncülük etmek,
ğ) Antalya’nın tanıtımına katkı sağlayacak yabancı ülke şehirlerinin yerel yöneticileriyle her türlü bilgi alışverişinde bulunmak ve gerçekleştirilecek karşılıklı ziyaretlerle gelişmesini sağlamak,
h) Ulusal ve Uluslararası hibe programlarını takibini sağlamak, fonlardan yararlanılmasına yönelik proje hazırlanmasını sağlamak ve yürütülmesini kontrol etmek,
ı) Uluslararası kurum ve kuruluşlara üyelik konusunda ön incelemeleri yapmak ve başkana sunmak,
i) Avrupa Birliği uyum sürecinde gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
j) Belediyemizin faaliyetlerinin duyurulması amacıyla uluslararası düzeyde yazılı, görsel ve işitsel tüm materyal ve tanıtım malzemelerinin hazırlanması, basımı ve dağıtılmasını sağlamak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı - Broşürler

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Kardeş Şehirler

Dünyada ilk olarak 1920’li yıllarda başlayan kardeş şehir uygulaması çıkış noktasında farklı kültürlerden insanların birbirini daha iyi tanıması ve anlaması amacını güderken, bugün bu kardeşlik toplumların kendi iradeleri ile sınırların ötesinde birbirini bulması noktasına gelmiştir. Bu girişimler sayesinde dünyanın dört bir yanından kentler ve belediyeler bir araya gelmiş ve vatandaşları arasında sıkı bağlar oluşmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kardeş şehir kavramı, halkların düşmanlıkların üstesinden gelmesi ve barışın sağlanması anlamında ayrı bir önem kazanmıştır.

Kardeş şehir uygulaması tüm sosyal sınıflar arasındaki kültürel alışveriş köprüsü ile insanları karşılıklı anlayışa teşvik etmektedir. Kardeş şehir etkinlikleri sayesinde diğer ülke ve bölge vatandaşlarının günlük hayatları derin bir şekilde tecrübe edilir, iletişim kurularak deneyimler paylaşılır ve eğitim, çevre, ekonomik kalkınma ve kültür gibi ortak ilgi alanlarında projeler geliştirilir.

Böylece sayısız vatandaşa farklı şehirlerden insanlarla tanışma fırsatı verilerek, uluslararası iletişim ve barış içinde bir arada yaşama katkıda bulunmaları sağlanır.

Uluslararası kardeş şehir uygulamalarının hedefleri milletlerarası iletişim ve anlayışı sağlamak, uluslararası gençlik değişim programları yürütmek, ekonomik kalkınma ve bilimsel alanlarda işbirliği yapmak ve kültür alışverişinde bulunmaktır.

Antalya uzun yıllardır kardeş şehir ilişkilerine büyük özen göstermektedir. Bu buluşmalar şehrimize kattığı zenginliklerden dolayı kentsel yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir.

Antalya şu anda 21 kardeş şehir ile bu ilişkilerini sürdürmektedir.

Kardeş Şehir Listesi

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Projeler


TUSENET ( Türkiye İsveç Belediye Ortaklık Ağları ) Projesi

-          Malmö Belediyesi ( İsveç )  http://www.malmo.se 

-          Muğla Belediyesi  http://www.mugla.bel.tr 

-          Tarsus Belediyesi  http://www.tarsus.bel.tr 


IdA Intercooltour Projesi

IdA Intercooltour Projesi 3 yıllık Almanya, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’nin ortak olduğu meslek hayatına atılmakta zorluk yaşayan gençlerin değişimi aracılığıyla entegrasyonu amaçlayan ESF (Europaischer Sozialfonds für Deutschland)’nin Integration durch Austausch (Değişim Yoluyla Bütünleşme) hibe programı kapsamında bir Avrupa Birliği Gençlik değişimi projesidir. Avrupa Birliği Sosyal Fonu, Almanya Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

Proje ortakları: Projenin Türkiye ayağında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve WoW-Otel grubu ortak olarak yer almaktadır.

Proje süresi: 3 yıl (2009 – 2012)

Proje Hedef Kitlesi: Almanya’dan Antalya’ya her yıl 2 Grup(Gruplar 10 – 12 kişilik) gönderilecektir. Gruplar 18 – 25 yaş aralığında 10 yıllık temel eğitimini tamamlamış kişilerden oluşmaktadır.

Proje etkinlikleri: Antalya’ya gelecek olan gençler Almanya’da yapılan 3 günlük bir atölye çalışmaları ile belirlenmektedir. Bu süre içinde gençler uzman kişilerce analiz edilecek, analiz sonrasında 5 hafta süresince dil eğitimi, kültürlerarası eğitim, sosyal davranış ve güçlendirme eğitimi ve mesleki konularda bir hazırlık kursuna tabi tutulacaklardır. 

Bu Gruplar projemizin ortağı olan WoW-Otel grubunun otelleri Topkapı ve Kremlin Palace’ın çeşitli departmanlarında (kat hizmetleri, ön büro, servis gibi) 8 hafta boyunca staj yapacaklardır. Gençlerin Türkiye de toplam kalış süresi 10 haftadır. Bu sürenin ilk ve son haftalarında gençlerin Türkiye’yi ve Türk Kültürünü yakından tanımalarına olanak sağlayacak çeşitli etkinliklerin yapılması ön görülmektedir.

Aynı zamanda gençlerin staj değişimleri sürecinde iletişim becerilerini artırmaya yönelik belediyemize bağlı ASMEK kurslarında haftada bir gün 8 saat üzerinden toplam 64 saat Türkçe kursu verilmesi planlanmıştır. 10 haftalık Türkiye’de gerçekleştirecekleri faaliyetleri sonrasında gençler, Almanya’da 2 hafta süresince iş başvuru yöntemleri, sunum teknikleri ve iş arama konularında eğitim alacaklardır.

Proje kapsamındaki ilk faaliyetlerimiz: Projenin ilk grubu için proje planında yer alan faaliyetlerle ilgili planlamaların gerçekleştirilebilmesi için (gençlerin özelliklerinin tespiti ve uygun departmanlara dağıtılması, konaklama yerlerinin tespiti ve gerekli hazırlıkların yapılması, kültür haftası etkinliklerinin belirlenmesi, Türkçe dil kursu takvim ve müfredatın hazırlanması vb.) 09 – 12 Mart 2010 tarihlerinde Alman ortağımız BFZ ve WOW Otel grubu yetkilileri ile bir araya gelinmiş ve 05 Nisan 2010 tarihi itibari ile Belediyemizin katkıları ile projenin Antalya faaliyetleri başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir.

Proje programında 2 grup için grup başına 10 hafta olmak üzere planlanan kültür haftası etkinlikleri, oryantasyon faaliyetleri, ASMEK bünyesinde Türk dili ve kültür kursları ile WOW Otel Grubundaki mesleki stajları başarıyla gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı için proje hedef kitlesi için planlanan tüm faaliyetler başarı ile gerçekleştirilmiş, 22 – 25 Kasım 2010 tarihleri arasında Proje Ortaklar Toplantısı Almanya’nın Schweinfurt kentinde gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda projenin başlangıcından itibaren gidiş-hatı değerlendirilmiş. 2011 yılı için gerekli planlamalar yapılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgedeki Proje Ana Partneridir.
 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Faydalı Linkler

- Birleşmiş Milletler  www.un.org.tr

- Avrupa Birliği  www.europa.eu 

- Merkezi Finans ve ihale Birimi  www.mfib.gov.tr 

- Ulusal Ajans  www.ua.gov.tr 

- Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi  www.ceupa.gov.tr

- Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi http://uluslararasi.akdeniz.edu.tr/tr 

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi  http://www.atso.org.tr/icerik/3/77/antalya-ab-bilgi-merkezi-.html


KAMU  KURUMLARI  WEB    ADRESİ 

- Avrupa Kom. Türkiye Delegasyonu  http://www.deltur.cec.eu.int/ 

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  http://www.abgs.gov.tr/ 

- DIşişleri Bakanlığı http://www.mfa.gov.tr/ 

- Başbakanlık  http://www.basbakanlik.gov.tr 

- Devlet Planlama Teşkilatı   http://www.dpt.gov.tr/abigm/ 

- Dış Ticaret Müsteşarlığı   http://www.dtm.gov.tr/ab/Ab.htm 

- Adalet Bakanlığı  http://www.abgm.adalet.gov.tr/ 

 - Merkez Bankası   http://www.tcmb.gov.tr/ 

- Hazine Müsteşarlığı   http://www.hazine.gov.tr/ 

- Gümrük Müsteşarlığı   http://www.gumruk.gov.tr/ 

- Ulusal Ajans (AB Eğit/Genç. Pr.Merk.)  http://www.ua.gov.tr/  

- TÜBITAK (6. Çerçeve Programı)   http://www.fp6.org.tr/web/index.htm 

- Basın Yayın Enform. Gen. Müd.   http://www.byegm.gov.tr/ 

- Devlet Istatistik Enstitüsü   http://www.die.gov.tr/   

- TÜRKAK  http://www.tse.gov.tr/ 

- Rekabet Kurumu   http://http://www.rekabet.gov.tr/ 

- KOSGEB   http://www.kosgeb.org.tr/  

- KOSGEB ABM    http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/ 

- IŞKUR  http://www.iskurabprojesi.org/ 

- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı http://www.baka.org.tr/


SİVİL  TOPLUM   KURULUŞLARI 

- Antalya Gönüllüleri Derneği http://www.antalyagonulluleri.org.tr/ 

- AB Iletişim Projesi  http://www.abinfoturk.net/ 

- AB Iletişim Grubu   http://www.abig.org.tr 

- Sivil Toplum Geliştirme Programı   http://www.stgp.org/  

- Iktisadi Kalkınma VakfI   http://www.ikv.org.tr/ 

- Izmir Ticaret OdasI (IZTO-AB)  http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/Web+Servisler/E-Inkubator/Uzman+Kosesi/ab/ 

- TOBB  http://www.abm.tobb.org.tr/  

- TÜSIAD  http://www.tusiad.org 

- TESEV   http://www.tesev.org.tr/  

- TURKAB  http://www.turk-ab.org/ 

- TZOB  http://www.tzob.org.tr 

- TMMOB, ZMO  http://www.tmmobzmo.org.tr/ 


ÜNİVERSİTELER 

- ATAUM  http://ataum.ankara.edu.tr

- ODTÜ  http://abofisi.metu.edu.tr 

- MARMARA ÜNİV. AB ENSTİTÜSÜ  http://avrupa.marmara.edu.tr/ 

- BİLKENT ÜNİV.AB DÖK.MERK.  http://library.bilkent.edu.tr/edc/edcilksayfaTR.htm 

- BİLGİ ÜNİV. AB DÖK. MERK.  http://library.bilgi.edu.tr/screens/edc.html 

- ÇUKUROVA ÜNİV. AB DÖK.MERK.  http://cuedc.cu.edu.tr/ 

- ANAD.Ü. AB ARŞ.UYG.DÖK.MERK.  http://www.adom.anadolu.edu.tr/ 


AB  BİLGİ  MERKEZLERİ 

- AB BİLGİ BÜROLARI  http://www.deltur.cec.eu.int/b-buro.html 

- AB DÖKÜMANTASYON MERKEZLERİ  http://www.deltur.cec.eu.int/b-dokumantas.html 

- TÜRKİYE AVRUPA TAKIMI  http://www.deltur.cec.eu.int/ab-team.html 

- AB TÜRKIYE BÖLGESEL BİLGİ AĞI  http://www.deltur.cec.eu.int/b-agi.html 


DİĞER

- Merkezi Finansman ve İhale Birimi  http://www.cfcu.gov.tr 

- AB Is Geliştirme Merkezleri  www.abigem.org 

- TURBO  http://www.turboppp.org/ 

- KALDER  http://www.quality-turkey.org 

- TUSMES  http://www.tusmes.com/ 

- Avrupa Postası  http://www.avrupapostasi.org/  

- Bölgesel Çevre Merkezi ( REC)   http://www.rec.org.tr/  

- Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC)  http://www.fisaum.org.tr/  

- BELGE-NET  http://www.belgenet.com/arsiv/ab/ab.html 

- AB Mektubu  http://eu.ibsresearch.com/default.asp 


BÜLTEN / GAZETE 

- Resmi Gazete  http://rega.basbakanlik.gov.tr/ 

- Güncel Hb.  http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?lang=0&pId=6&fId=3&prnId=3&hnd=1&ord=2&docId=410&fop=0 

- EU-Turkey  News Network  http://www.abhaber.com/ 

- AB Resmi Yayınları  http://www.deltur.cec.eu.int/ab-mevzuat.html 

- TÜSIAD Brksl  http://www.euturkey.org.tr/abportal/category.asp?TreeID=927&VisitID={8CBB68EA-8ABA-4EF3-846D-AC4BF2F1C324}&Time=573

- IKV  http://www.ikv.org.tr/

- DÜNYA Gazetesi (AB)  http://www.dunyagazetesi.com.tr

- NTVMSNBC (AB)  http://www.ntvmsnbc.com/news/AB_front.asp

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
EuroDesk Türkiye

Eurodesk Türkiye sayfası için tıklayınız.