İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 32 - 0 537 950 78 29 (Watsapp İhbar Hattı)

Faks

(0 242) 249 51 15

Birim Yöneticisi

Fuat PINAR (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

İlan ve Reklâm Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir; 
a) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan İlan ve Reklâm Vergisi ile mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerini yapmak,
b) İlan ve Reklâm Vergisi’ne ait haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını çıkarmak,
c) Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek,
ç) İlan Reklâm Vergisi ve Eğlence Vergisi’ne ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, 
d) Terkini ya da reddi gereken vergilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak düzeltilmesi,
e) Kent ve Kent Esnafı ile ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak,
f) Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu beyanları incelemek noksan görülen hususlarla ilgili gerekli yazışmalar yapılarak gelir kaybını önlemek.
g) Biletle girilen eğlence yerleri ile ilgili biletlerin mühürlenmesini sağlamak,
ğ) Eğlence Vergisi’ne ait gelir kaybını önleme amacı ile gerekli tedbirleri almak,
h) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan Belediyemiz vergilerinden Yangın Sigorta Vergisi ile Eğlence Vergisi’ne ait mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak,
ı) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu doğrultusunda Belediyemiz gelirleri içerisinde yer alan vergi, resim, harç, paylar ile ücrete tabi işlerden dolayı kurum, kuruluş ve kişilerle ilgili tebligatların tebligat kanunu uyarınca muhatabına tebliğ edilmesini sağlamak, diğer servislerce düzenlenmiş olan ihbarnamelerin dağıtımını yapmak,
i) Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları dâhilinde cadde ve bulvarlardaki reklâm materyallerini ve yön levhalarını yerinde incelemek, kayıt dışı olan mükelleflerin kayıt altına alınarak, İlan Reklâm Vergisi ve Eğlence Vergisi’nin ödenmesini sağlamak,
j) İlan Reklâm ve Tanıtım Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapmak,
k) İlan Reklâm ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda denetim ekiplerine talimat vererek, görsel kirlilik yaratan tabelalar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
l) Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve meydanlar üzerindeki vergi kaçaklarının önlenmesi için denetim ve kontrol yapmak, vergi taramaları sonrası eksik ve noksan vergi bildiriminde bulunanlar hakkında tutanak tutmak,
m) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü - Broşürler