İmar Plan Tadilat Duyuruları

İlan Tarihi İlan Konusu  
20.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.02.2018 tarihinde onaylanan Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi, Döşemealtı Serisi 453 ve 454 nolu bölmeler üzerinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakımevi Tesisi) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.02.2018 tarihinde onaylanan Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi, Döşemealtı Serisi 453 ve 454 nolu bölmeler üzerinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakımevi Tesisi) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
02.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 22.01.2018 tarihinde onaylanan Kemer İlçesi Merkez Mahallesi 282 ve 283 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı
02.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 22.01.2018 tarihinde onaylanan Kemer İlçesi Merkez Mahallesi 282 ve 283 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı
23.01.2018 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 28157 ada 8, 9 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ve yollara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.01.2018 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 28157 ada 8, 9 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek, Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanları, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı, Trafo Alanları ile yollar ve raylı sistem hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
23.01.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 30.12.2015 tarih ve 2015/12-706 sayılı UKOME Kararı doğrultusunda Şarampol Caddesi Yayalaştırma Projesinin imar planlarına işlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
23.01.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kütükçü Mahallesi 161 parsel ve çevresinde mevcut uygulama imar planında yer alan mezarlık alanı sınırlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konuları
22.01.2018 Antalya Serik Gebiz Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
22.01.2018 Antalya Serik Gebiz Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı
22.01.2018 Antalya İli, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik İlçeleri kapsamında hazırlanan 09.10.2017 tarih 844 sayılı Büyükşehir Belediye Melis Kararı ile itirazları değerlendirilerek onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi
22.01.2018 Alanya İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.01.2018 Alanya İlçesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 9421 ada 1 parsel, 9422 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde (eski 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757 ve 2758 parseller) Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı alanın Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 9421 ada 1 parsel, 9422 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde (eski 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757 ve 2758 parseller) Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı alanın Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.01.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.11.2017 tarih ve 6874 sayılı kararı ile uygun bulunan, Oba Mahallesinde yer alan tescilli yapılara ilişkin koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.11.2017 tarih ve 6878 sayılı kararı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME Şube Müdürlüğü)’nın 21.09.2017 tarih ve E.1799 sayılı yazısına istinaden Altınkale Mahallesi 1112 ve 1111 adalar ile 648 ve 649 adalar arasında yer alan 20 metrelik yolun yaya yolu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 534 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Elmalı Belediyesi, Yenimahalle 111 ada 82 parselin bir kısmının Konut Alanından Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Liman Mahallesi 7471 Ada 3 parselin meslek lisesinden eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
19.01.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 290 ada 2 parselin “Gelişme Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ve “İkinci Derece Yol” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
19.01.2018 Korkuteli Belediyesi Söğütçük Mahallesi sınırları içerisinde, 279 ada 49 ve 50 parsellerde konut alanı, park alanı ve yol planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.01.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi 1057 ada 10 parselin gelişme konut alanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 8463 ada 14 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.01.2018 Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 6958 ada 1 ve 2 parsellerin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.01.2018 Elmalı Belediyesi, Merkez Gündoğan, Gökpınar, Yenimahalle, Kocapınar ve Karyağdı mahalle sınırları içerisinde plan bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.01.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 8522 ada 2, 6 ve 7 parselde yer alan konut ve ilkokul alanlarının özel eğitim alanına dönüştürülmesi ve 8522 ada 4 parselin bir kısmının ilkokul alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.01.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kürüş Mahallesi 1571 ada 3 parselde konut alanı ve eğitim tesis alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çığlık Mahallesi sınırları içerisindeki 8222 ada 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 116, 117, 118, 119 parseller ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.01.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Mandırlar Mahallesinde Havalimanı-Turizm Yolu Bağlantısı çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 140 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
19.01.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 130 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, K.Yeniköy Mahallesi 8789 ada 1 parseldeki Cami Alanı ile 846 ve 847 nolu parsellerdeki Park Alanının bir kısmının birleştirilerek İbadet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2017 tarih ve 7069 Sayılı kararı ile uygun bulunan Kepez İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen alan sınırlarının revize edilmesi ve çevresinde uygulamaya esas düzenlenme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.01.2018 Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu bölmede (1 ada 1 parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu bölmede (1 ada 1 parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarihli toplantısında 902 sayılı meclis kararı eki onanan Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2454 Ada 1 parselin belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda 2454 Ada 1 parselin kadastral sınıra göre düzeltilmesi
19.01.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Sedir Mahallesi 646 ada 45 parselde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
19.01.2018 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesinde bulunan “Park Alanının” “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 7285 ada 1 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Alanından “Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.01.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri değişikliği
19.01.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği
19.01.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği konuları
04.01.2018 Antalya İli Akseki İlçesi Göktepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bütününe yönelik hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 10.08.2017 tarih ve 2017-11/11 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı.
20.12.2017 Kepez Belediyesi, Barış, Çamlıbel, Erenköy, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim mahalleleri sınırları içerisinde kalan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.12.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
20.12.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
20.12.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Fığla Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda 2707 ada 2, 3, 4 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.12.2017 Döşemealtı Belediyesi, Kırkgöz Yeniköy ve Bahçeyaka Mahalleleri sınırları içerisinde, 09.12.2016 tarih ve 26 sayılı ASAT Genel Kurul Kararıyla güncellenen “ASAT Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği” gereğince, iptal edilen Düden ve Mutlak Koruma Alanı Sınırlarının kaldırılarak yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.12.2017 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 804 ada 2 parselin konut alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi 27720 ada 4 parselin özel sağlık tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Ulucak Mahallesi 1100 ve 1101 parsellerin “Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ,“Yol” ve “Otopark” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.12.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Yaylası Mahallesi 23 parselin “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı” “Park Alanı” ve “yol” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
20.12.2017 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çeltikçi Mahallesi 129 ada 7 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olan kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.12.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi 12566 ada 1 parseldeki “çocuk bahçesi” olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/555 E. Ve 2017/137 K. sayılı Kararı doğrultusunda “park ve yeşil alan” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Şirinyalı Mahallesi 5357 ada 1 parselin bir kısmının Özel Spor Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.12.2017 Aksu Belediyesi,Çalkaya Mahallesi,Aksu köprülü kavşağı ve bağlantı yollarının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde,Orman olarak görünen kısmın ticari olarak planlanmasına yönelik kısmı Antalya 4.İdare Mahkemesi'nin 2016/753 E.ve 2017/401 K. Sayılı iptal edildiğinden iptal gerekçelerine göre yeniden planlanması ve orman sınırının değişmesi sonucunda söz konusu alanın yeni oluşan sınırlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Konyaaltı Belediyesi, Sarısu ve Liman Mahalleleri sınırları içerisinde, Sarısu Doğal Sit Alanı dışında yol ve kavşak düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2017 gün ve 799 sayılı kararındaki plan değişikliği onama sınırının düzeltilmesine ilişkin konu
20.12.2017 Konyaaltı Belediyesi, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde 4247 ada 1 parselin Pazar Alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Demre Belediyesi, Beymelek Mahallesi sınırları içerisindeki Demre serisi 204 ve 246 nolu bölmelerde (244 ada 218 parsel ve çevresi) Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama) planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.12.2017 Demre Belediyesi, Beymelek Mahallesi sınırları içerisindeki Demre serisi 204 ve 246 nolu bölmelerde (244 ada 218 parsel ve çevresi) Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama) planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.11.2017 tarihinde onanan, Serik İlçesi, Belek Mahallesi, 499 parselin Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanı kullanımından Kongre Amaçlı Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı Değişikliği
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.11.2017 tarihinde onanan, Serik İlçesi, Belek Mahallesi, 499 parselin Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanı kullanımından Kongre Amaçlı Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.11.2017 tarihinde onanan, Serik İlçesi, Kadriye Mahallesi 336 ada 1 parsel ile 337 ada 7 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.11.2017 tarihinde onanan Kumluca İlçesi, Yazır Mahallesi, 103 ada 103 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.11.2017 tarihinde onanan Kumluca İlçesi, Yazır Mahallesi, 103 ada 103 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konuları
29.11.2017 Manavgat(Antalya ) Oymapınar Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Bucakşehler 128 Aba 740 Parsel Nazım İmar Planı
29.11.2017 Antalya İli Muratpaşa İlçesi 5062 Ada 1 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
29.11.2017 Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı (Belek Revizyonu) Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanı (485 Parsel) Plan Değişikliği
29.11.2017 Belek Antalya Turizm Merkezi 485 Parsel Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği
28.11.2017 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesinde, Alt Ölçekli Planları Bulunan Bir Kısım Alanda Plan Gösterim Tekniğinin Düzeltilmesine İlişkin 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
28.11.2017 Antalya İli, Manavgat İlçesi Aksaz, Doğançam, Seydiler, Karacalar ve Kızılağaç Mahalllesi D-400 Karayolu Çevresinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı 1. Etap (Aksaz, Doğançam, Seydiler Mahallesi Kısmı)
22.11.2017 Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır-Altınkale Mahallesi sınırları içerisinde 1608 ada 1 parselin bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2017 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çavdır Mahallesi 146 ada 28 ve 29 parsellerin Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2017 Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde I. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2017 Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde II. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2017 Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde III. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Karşıyaka Mahallesi 1894 ada 1 parsel ve kuzeyinin özel sosyal tesis alanı, otopark, park ve yeşil alan olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2017 Korkuteli Belediyesi, Kargalık Mahallesinde yer alan 435 ada 12 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2017 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Karşıyaka Mahallesi 75 ada 17 parselin bir kısmının “Konut ve Tarım Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2017 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağı Hisar Mahallesi, Perşembe Pazarı ve çevresini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 578 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanının ve güneybatısında yer alan otopark alanının resmi kurum alanına dahil edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2017 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Kumluca Kadastro Mahkemesinin 2005/3E. 2005/19K sayılı kararı ile Bağlık Mahallesi 8 ada 3 parsel, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ve 392 adalar, Toptaş Mahallesi 157 ada 11 parsel, 158 ada 14 ve 15 parseller, 160 ada 5 parsel, 165 ada 1 parsel ve Sarıcasu Mahallesi 145 ada 35 parseller ve yakın çevresinde bazı parseller...
22.11.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.11.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 31.5 Kv Küçükköy GES DM- Korkuteli DM İrtibat Enerji Nakil Hattının planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde “Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi” kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” içerisinde yer alan, Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı ile 14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müd. Kavşağında bölgede bulunan ağaçların korunabilmesi ve taşıtların kavşak alanına katılma/ayrılma “loop” mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde “Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi” kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” içerisinde yer alan, Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı ile 14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müd. Kavşağında bölgede bulunan ağaçların korunabilmesi ve taşıtların kavşak alanına katılma/ayrılma “loop” mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve çevresinde, mevcut nazım imar planında yer alan Belediye Hizmet alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve çevresinde, mevcut uygulama imar planında yer alan Belediye Hizmet alanı(Raylı Sistem Depolama Alanı) ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde,Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda 28874 ada 6 parselde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu ile çevresinde yer alan park, sağlık ve pazar alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda 28874 ada 6 parselde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu ile çevresinde yer alan park, aile sağlığı merkezi ve pazar alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
22.11.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Karadayı Mahallesi farklı seviyeli kavşak planının Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 05.09.2017 tarihli ve E.282156 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Boğazkent (Sanayi) ayrımı kavşak projesi Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından alt geçit olacak şekilde yeniden düzenlendiğinden imar planının eski durumuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 31.10.2017 tarihinde onanan Alanya İlçesi, İncekum Mahallesi 114 ada 3 parselin kıyı kesiminde yer alan bir adet mendireğe ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
08.11.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 03.08.2017 tarihinde onaylanan; Muratpaşa İlçesi Kaleiçi Yat Limanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
23.10.2017 Merkez 5 İlçe (Aksu,Döşemealtı,Kepez,Konyaaltı,Muratpaşa)ve Serik İlçesi kapsamında hazırlanan 10.07.2017 tarih 593 sayılı BMK ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği
23.10.2017 Merkez 5 İlçe (Aksu,Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) ve Serik İlçesi kapsamında hazırlanan 10.07.2017 tarih 594 sayılı BMK ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.10.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu (Antalya-Kemer Yolu) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Cikcilli Mahallesi 316 ada 2 parselin “Resmi Kurum Alanından” “Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Uğrak Mahallesi 1172 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba-Çıplaklı Mahallelerinde yer alan Çarşamba Kavşağı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Döşemealtı,Yukarıkaraman ve Ören Mahallelerinde (Düzlerçamı) yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının güncellenen sit sınırlarına göre düzenlenmesi ve yürürlükte bulunan koruma amaçlı imar planlarındaki zayiatın yüksek olması nedeniyle imar uygulaması yapılabilmesine yönelik imar planı kararlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
23.10.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 154 kV (Serbest Bölge-Elmalı) Finike Enerji İletim Hattı güzergahının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Kale Mahallesi 71 ada 13 parselin ticaret alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Başköy Mahallesi Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
23.10.2017 Konyaaltı Belediyesi Sarısu-Liman-Hurma Mahalleleri sınırları içerisinde mevcut imar planlarında yer alan enerji nakil hatlarının kurum görüşleri doğrultusunda kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Çağlarca Mahallesi 21287 ada 1 parselin resmi kurum alanından konut alanına, 21304 ada 4, 5 ve 6 parsellerin ise konut alanından resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Korkuteli İlçesi, Büyükköy Mahallesi sınırları içerinde yer alan 293 ada 9 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
23.10.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kiremitli Mahallesi 386 ada 14 ve 15 parsellerin “Konut Alanından” “Konut +Ticaret Alanına (TİCK)” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Manavgat Belediye sınırları içerisinde bulunan, Yalçıdibi Mahallesi 372 ve 375 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının halihazır harita paftalarının koordinatlarında yapılan hatanın düzeltilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Manavgat Belediyesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ve 2029 adalarda yapı tescil ve koruma alanı sınırlarının Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2016/299 E. 2017/411 K. Sayılı kararı doğrultusunda 24.04.2017 tarihli ve 6121 sayılı Antalya Kültür Var. Koruma Bölge Kurulu kararı ile kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerinde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait 348 ada 245 parselin “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi Alanından” “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerinde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait 348 ada 245 parselin “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi Alanından” “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına (Soğuk Hava Deposu)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güvenlik Mahallesi 1425 ada 10, 12, 25 ve 26 parsellerin cami alanından sosyal tesis alanı ve ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gebiz Mahallesi 59 ada 1 parselin konut alanından özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2454 Ada 1 parselin resmi kurum alanından park alanına dönüştürülmesi, 1829 Ada içinde kalan park alanının 1600 m²’lik bölümünün Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2454 Ada 1 parselin belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesi, 1829 Ada içinde kalan park alanının 1600 m²’lik bölümünün E=0.40 yapılanma koşuluyla belediye hizmet alanına (ASAT) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Bölgesi Altıayak, Menderes, Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Revizyonu
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, yer alan Sütçüler ve Teomanpaşa Mahalleleri 27213 Ada 1 parseldeki sosyal tesis alanının “Pazar yeri” alanına dönüştürülmesi ve çevresinin düzenlenmesi, sosyal tesis alanının 27235 Ada 1 parselin doğusundaki park alanında konumlandırılması, Ortaöğretim Tesisleri Alanı kullanımındaki 10304 Ada 1 parselin park alanına, 8, 9, 10 parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
23.10.2017 Manavgat Belediye sınırları içerisinde bulunan, Pazarcı Mahallesi 1201 ada 4 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımından “Konut + Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6436 sayılı kararı ile uygun bulunan Muratpaşa Belediyesi Sinan Mahallesi 4679 ada 1 parsel ve çevresinin “İlköğretim Tesisleri Alanı, Çocuk Bahçesi ve Konut Alanından” “Özel Eğitim Alanı, Park ve Yeşil Alana” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.10.2017 Döşemealtı Belediyesi, Mellidağ Mahallesi sınırları içerisinde 506 ada 83 parsel ile 509 ada 60 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.10.2017 Döşemealtı Belediyesi, Mellidağ Mahallesi sınırları içerisinde 506 ada 83 parsel ile 509 ada 60 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.10.2017 Döşemealtı Belediyesi, Mellidağ Mahallesi sınırları içerisinde 506 ada 83 parsel ile 509 ada 60 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar doğrultusunda Avsallar Mahallesi 406 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Alanya Belediyesi, Tepe ve Hacımehmetli Mahalleleri sınırları içerisinde Alanya Orman İşletme Şefliğinin sınırları içinde kalan ormanlık alanda mezarlık planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi, Tepe ve Hacımehmetli Mahalleleri sınırları içerisinde Alanya Orman İşletme Şefliğinin sınırları içinde kalan ormanlık alanda mezarlık planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler, Soğukpınar, Payallar Mahalleleri, Kargı Serisi 123, 124, 125, 170, 171, 173, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler, Soğukpınar, Payallar Mahalleleri, Kargı Serisi 123, 124, 125, 170, 171, 173, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı
23.10.2017 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Öznurtepe Köyü 101 Ada 369 parselin “Enerji Üretim Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.10.2017 Kepez Belediyesi,Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.09.2017 tarih ve 6648 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Mahallesi, 28400 ada 19-23 parsellerde yer alan tescilli Çiftlik Evi Kompleksi yapı kalıntıları ile 28400 ada 24 parselde yer alan tescilli yapı kalıntılarının koruma alanlarının planlara işlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Düdenbaşı Mahallesi 27579 ada kuzeyinin pazar yeri, kentsel yeşil alan, genel otopark alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıpazar Mahallesi 827 ada 1, 2 ve 9 nolu parsellerin “Camii ve Konut Alanından” “İbadet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Demirciler Mahallesi 116 ada 6 parselin bir kısmının Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Baraj, Beşkonaklılar, Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri Tevfik İleri Caddesi, Fatih Rüştü Zorlu Caddesi, 4416 sokak ve 5834 Sokak ile 26978 ada kuzeyini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
23.10.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.09.2017 tarihinde onanan; Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi, Örnekköy mevkii, cami ve otoparka ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
29.09.2017 Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinin Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı PİDK’in 28.02.2017 tarih ve 2017-03/10 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/25000 ölçekli NİP, 1/5000 ölçekli NİP, ve 1/1000 ölçekli UİP.
22.09.2017 Akseki İlçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanı HES planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonlarına ilişkin alınan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih 942 sayılı ve 08.05.2017 tarih ve 395 sayılı Kararlarının iptali
22.09.2017 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Dutluca Mahallesi 110 ada 76 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) ve kuzeyinde 10m.'lik taşıt yolu planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2017 Elmalı Belediyesi, Yenimahalle, 572 ada 1 parselde yer alan Kamu Hizmet Alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.09.2017 Gazipaşa, Pazarcı Mahallesi 891 Ada 3 parselin belediye hizmet alanı olarak planlı bulunan kısmının sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2016/870 E., 2017/759K. sayılı kararı doğrultusunda, Mahkeme Kararında üst ölçekli planlarında parselin bütüncül spor alanı kullanımında olduğuna atıfta bulunulduğundan bahse konu alanın "Spor Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Şelale Mahallesi 1862 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 21, 1226, 1228, 1234 nolu parsellerde imar uygulaması yapılamamasından dolayı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Yetiştirme Yurdu ve yol alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.09.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/877E. 2017/642K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden parselin eski imar durumu olan “konut alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçeli nazım imar planı
22.09.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Karadayı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 07.08.2017 tarih ve 6526 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya İlçesi, Güneyköy Mahallesi sınırları içerisinde 241 ada 17, 31 parsel ile 33 ve 36 parsellerin bir kısmının Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ve 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Hocalar Mahallesi 142 ada 42 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.07.2017 tarih ve 6482 sayılı kararı ile uygun bulunan; Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Davazlar Mahallesi 101 ada 498 parselde Enerji Üretim Alanı (GES) planlanmasına ve Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.06.2017 tarih ve 6290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Döşemealtı ve Kepez Belediyeleri sınırları içerisinde, revize edilen Kepezüstü Köprülü Kavşak Projesi doğrultusunda planda düzenleme yapılarak, sarnıç koruma alanı sınırı ve karayolu kamulaştırma sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Akyarı Mahallesi 360 ada 5 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2017 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gömbe Mahallesi 271 ada 1 parsel, 253 ada 1 parsel, 266 ada 4 parsel ve çevresinde yer alan ortaöğretim alanı ve İbadet alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6596 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6596 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 56, 1196, 1197, 1231, 1240, 1241 ve 1245 kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parselin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
22.09.2017 Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi Değirmenözü mevkiinde orman sınırları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.09.2017 Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi sınırları içerisinde 9165 ada 1 parselin Depolama Alanından Sağlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Konyaaltı İlçesi Mollayusuf Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Uncalı Mezarlığının kuzeybatı köşesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
22.09.2017 Konyaaltı İlçesi Mollayusuf Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Uncalı Mezarlığının kuzeybatı köşesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu
22.09.2017 Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2017 tarih ve 387 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde sehven unutulmuş olan 216 ada 18 parselin meclis kararına eklenmesi
22.09.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Elmalı Mahallesi 4317 ada 24 parselde Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6438 sayılı kararı ile uygun bulunan koruma alanı sınırının planlara işlenmesi ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.09.2017 Muratpaşa Belediyesi,Ali Çetinkaya Cad. Yayalaştırma Projesi kapsamında Çaybaşı Mahallesi’nde tescil harici alanda yer alan cami alanının kaldırılması; Antalya Kül.Var.Kor.Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6600 sayılı kararı ile uygun bulunan,Çaybaşı Mahallesi, 1118 ada,17 parselde bulunan tescilli Şeyh Cüca Türbesinin yer aldığı cami alanına batısındaki yaya yolunun ilave edilmesi ve koruma alanının planlara işlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Muratpaşa Belediyesi,Ali Çetinkaya Cad. Yayalaştırma Projesi kapsamında Çaybaşı Mahallesi’nde tescil harici alanda yer alan cami alanının kaldırılması; Antalya Kül. Var.Kor.Böl. Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6600 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi, 1118 ada, 17 parselde bulunan tescilli Şeyh Cüca Türbesinin yer aldığı cami alanına batısındaki yaya yolunun ilave edilmesi ve koruma alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 902 Ada 1 parselin doğu kısmında bulunan yeşil alanın bir kısmının belediye hizmet alanına; Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 295 Ada 4 parsel ile 4303 parselin bir kısmının belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 902 Ada 1 parselin doğu kısmında bulunan park alanının bir kısmının E=0.40 yapılanma koşuluyla belediye hizmet alanına (ASAT); Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 295 Ada 4 parsel ile 4303 parselin bir kısmının da belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yenimahalle 9426 ada 12 parselin Mesleki ve Teknik Öğretim Alanından, Sağlık Alanı ve Sosyal Tesis Alanına (Büyükşehir Belediyesi) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yenimahalle 9426 ada 12 parselin Belediye Sosyal Tesis Alanından, Aile Sağlığı Merkezi ve Sosyal Tesis Alanına (Büyükşehir Belediyesi) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Şafak ve Ünsal Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
22.09.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 142 ada 52 parselin Belediye Hizmet Alanı (BHA), Kamu Hizmet Alanı (KHA) ve yol olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 142 ada 52 parselin Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı (Karayolları Genel Müdürlüğü), Resmi Kurum Alanı (Emniyet Genel Müdürlüğü) ve yol olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya- Serik- Manavgat Yolu Serik geçişi Gedik Mahallesindeki kavşak projesinin planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.09.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Serik- Abdurrahmanlar Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak projesinin planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.09.2017 Konyaaltı Belediyesi,Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesi 21540 ada 1 ve 2 parsellerin bulunduğu Akdeniz Atatürk Kültür,Sanat,Eğlence ve Yaşam Parkı alanına “Akdeniz Atatürk Kültür, Sanat,Eğlence ve Yaşam Parkında Proje Bütünlüğünü Sağlamak Amacıyla,Planda E=0,80 İle Belirlenen Alanda Kullanılamayan İnşaat Alanı E=0,20 İle Belirlenen Alanda Kullanılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27.07.2017 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan ve 5246, 5247 ve 5248 nolu adalarda yaklaşık 1 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 5404,58 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisince 14.07.2017 tarihli ve 677 sayılı karar ile onaylanmıştır.
27.07.2017 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan ve 5246, 5247 ve 5248 nolu adalarda yaklaşık 1 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 2039,84 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.07.2017 Kemer Kuzdere Mahallesi 51 ada 1 parsel ve 62 ada 1 parsel arasındaki 10m.'lik yolun kaldırılarak ticaret alanının bütünleştirilmesi ve doğusunda otopark alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliğinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarih ve 621 sayılı ret kararının Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/1243E.,2017/477K. Sayılı kararı ile iptal edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
21.07.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kırcami Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım imar planına ilişkin Zeytinköy Mahallesi 12743 ada 1 parsel malikince açılan dava ile ilgili Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 2016/730 E. 2017/399 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda, Zeytinköy Mahallesi 12743 ada 1 parsel ve çevresinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.07.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kırcami Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve plan notlarına ilişkin Zeytinköy Mahallesi 12743 ada 1 parsel malikince açılan dava ile ilgili Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 2016/730 E. 2017/399 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda, plan notlarında ve Zeytinköy Mahallesi 12743 ada 1 parsel ve çevresinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.07.2017 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” kullanımındaki Yeşilkaraman Köyü, 234 Ada 1 parselde yapı yasaklı alanın kaldırılması, E=0.40 yapılanma emsalinin plana işlenmesi, parsel kullanımının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesinde 27.12.2016 tarih ve 5697 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile sınırları son şeklini alan Kestel I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 14.05.2017 tarih ve 6172 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.07.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kiremitli Mahallesi 388 ada 1 ve 2 parsellerin “Konut Alanından” “Konut +Ticaret Alanına (TİCK)” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi 10 ada 4 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, 154 kV Kasımlar HES- Serik Enerji İletim Hattı güzergâhının ve pilon yerlerinin plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.04.2017 tarih ve 6169 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fabrikalar Mahallesi 1240 ve 1241 parsellerde yer alan Pamuklu Dokuma Fabrikası ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.07.2017 Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisindeki yol güzergâhının projeye uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
21.07.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göçerler Mahallesi 25919 ada 2 parselin “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi ve çevresinde, mülkiyet sorunları devam eden alanların ayrılarak, Batı Çevre Yolu ve Duraliler köprülü kavşak alanını da kapsayacak şekilde 1. etap imar uygulaması yapılabilmesi amacıyla planda ve plan notlarında yeniden düzenlenmeler yapılması ve Akdeniz Sanayi Sitesi köprülü kavşağının da işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
21.07.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi ve çevresinde, mülkiyet sorunları devam eden alanların ayrılarak, Batı Çevre Yolu ve Duraliler köprülü kavşak alanını da kapsayacak şekilde 1. etap imar uygulaması yapılabilmesi amacıyla planda ve plan notlarında yeniden düzenlenmeler yapılması ve Akdeniz Sanayi Sitesi köprülü kavşağının da işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
21.07.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kargıcak Mahallesi 347 Ada 1 parselin bir kısmının resmi kurum alanından park alanına dönüştürülmesi, 329 Ada doğusundaki yeşil alanın bir kısmının belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kargıcak Mahallesi 347 Ada 1 parselin bir kısmının belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesi, 329 Ada doğusundaki park alanının bir kısmının belediye hizmet alanına (ASAT) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.06.2017 tarih ve 6290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Döşemealtı ve Kepez Belediyeleri sınırları içerisinde, revize edilen Kepezüstü Köprülü Kavşak Projesi doğrultusunda planda düzenleme yapılarak, sarnıç koruma alanı sınırı ve karayolu kamulaştırma sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden gelen kamulaştırma sınırına göre Macar Mahallesi köprülü kavşak projesinin imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Fatih Mahallesi 342 Ada 12 parselin “Konut Alanından” “Belediye Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Fatih Mahallesi 342 Ada 12 parselin “Konut Alanından” “Belediye Hizmet Alanına (İtfaiye Alanı)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıaliler Mahallesi 13484 Ada 9 parselin orman alanından eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Elmalı İlçesi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile Antalya 4. İdare Mahkemesinin 22.03.2017 tarihli 2017/56 E. sayılı yürütmenin durdurulması kararına istinaden 18. Madde Uygulamasına yönelik olarak Elmalı Belediyesi’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
21.07.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Başköy Mahallesi Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında yapılan toplulaştırma çalışmaları neticesinde tescillenen orman ve kadastro sınırları ile planlardaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
21.07.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Muratpaşa Mahallesi 1003 Ada güneyinde yer alan genel otopark alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Muratpaşa Mahallesi 1003 Ada güneyinde yer alan genel otopark(katlı otopark) alanının çocuk bahçesi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Serik- Boğazkent Ayrımı Köprülü Kavşak projesini kapsayan alanın kamulaştırma sınırlarının revize edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
21.07.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6408 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aksu İlçesi Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde doğu bölgesi terminal alanı planlanması ve çevresinde düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.07.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6408 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aksu İlçesi Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde doğu bölgesi terminal alanı planlanması ve çevresinde düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
21.07.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.06.2017 tarihinde onanan; İbradı İlçesi Maşta Yaylası Turizm Merkezi 222 ada 2 parsel ve 168 ada 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.07.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16.06.2017 tarihinde onanan; Alanya İlçesi Payallar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği
21.07.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16.06.2017 tarihinde onanan; Alanya İlçesi Türkler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği
21.07.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16.06.2017 tarihinde onanan; Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği
21.07.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 29.06.2017 tarihinde onanan; Serik İlçesi Belek Mahallesi 1489 ada 1 parsel ve 103 ada10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.07.2017 Merkez 5 İlçe (Aksu,Döşemealtı,Kepez,Konyaaltı,Muratpaşa) ve Serik İlçeleri kapsamında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
20.07.2017 Merkez 5 İlçe (Aksu,Döşemealtı,Kepez,Konyaaltı,Muratpaşa) ve Serik İlçeleri kapsamında hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
07.07.2017 Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Gazipaşa-Kahyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı(ÇDP) '' Turizm Yerleşme Alanları'' na ilişkin Plan Hükmü Değişikliği
28.06.2017 Kepez İlçesi, Kepez-Santral Mahalleleri sınırları içerisinde 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen alana ilişkin hazırlanan “Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
28.06.2017 Kepez İlçesi, Kepez-Santral Mahalleleri sınırları içerisinde 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen alana ilişkin hazırlanan “Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu
19.06.2017 Aksu Belediyesi, Barbaros Mahallesi 246 ada 1 parselde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.04.2017 tarih ve 6079 sayılı kararı ile uygun bulunan, Koruma alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Alanya Belediyesi, Tosmur Mahallesi 182 ada 2 parselin Özel Eğitim Tesis Alanından Askeri Alan (Jandarma), Sosyal Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz
19.06.2017 Finike Belediyesi, Yeni Mahallede konut alanlarının ticaret-konut alanına (TİCK) dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz
19.06.2017 Gazipaşa Belediyesi, Pazarcı Mahallesi 1334 ada 8 nolu parselin Orta Yoğun Gelişme Konut Alanından, İbadet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.06.2017 Manavgat Belediyesi, Çeltikçi Mahallesi 129 ada 7 parselin konut dışı kentsel çalışma alanından Akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi 13107 ada 6 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/385 Esas ve 2017/17 sayılı kararı gereğince parselin 2000 m²’lik kısmının “Ticaret Alanından” “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Serik Belediyesi, Merkez Mahallesi 217 ada 10 nolu parselin “Konut Alanından” “Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.06.2017 Konyaaltı Belediyesi, Bahtılı Mahallesi, 20433 ada 85 parselde yer alan Büyükşehir Belediyesi Rekreasyon ve Hobi Bahçesi Alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması, kaldırılan alana eşdeğer olarak 20442 ada ve çevresinde yer alan resmi kurum alanında rekreasyon alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.06.2017 Konyaaltı Belediyesi, Bahtılı Mahallesi, 20433 ada 85 parselde yer alan Büyükşehir Belediyesi Rekreasyon Alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması, kaldırılan alana eşdeğer olarak 20442 ada ve çevresinde yer alan resmi kurum alanında rekreasyon alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.06.2017 Korkuteli Belediyesi, İmrahor Mahallesi 391 ada 18 parselin akaryakıt istasyonu alanından Turizm+Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Manavgat Belediyesi, Çavuşköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
19.06.2017 Muratpaşa Belediyesi, Üçgen Mahallesi 1012 ada 11 parselin “Ticaret Alanından” “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Serik Belediyesi, Kökez Mahallesi 120 ada 27 ve 28 parsellerin “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Finike Belediyesi, Arif Mahallesi 111 ada 8 parselin güncel kadastral sınırına uygun hale getirilerek konut dışı kentsel çalışma alanı, genel otopark alanı ve ikinci derece yolda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Finike Belediyesi, Arif Mahallesi 111 ada 8 parselin güncel kadastral sınırına uygun hale getirilerek İmalathane Tesis Alanı (İçme Suyu Şişeleme Tesisi), genel otopark alanı ve taşıt yolunda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Finike Belediyesi, Sahilkent Mahallesi 300 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu.
19.06.2017 Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parsel ile 27795 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
19.06.2017 Konyaaltı Belediyesi, Siteler Mahallesi 20380 ada 1, 3890 ada 1, 3889 ada 1 ve 3885 ada 1 parseller arasında yer alan yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
19.06.2017 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 06.06.2017 tarih ve 6323 sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavgat Belediyesi, Türkbeleni Mesire Alanı sınırları içerisinde yer alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
19.06.2017 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 06.06.2017 tarih ve 6323 sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavgat Belediyesi, Türkbeleni Mesire Alanı sınırları içerisinde yer alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
19.06.2017 Muratpaşa Belediyesi, Alan Mahallesi 2526 ada 1 parselin “dini tesisler alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Kepez Belediyesi, Varsak tapulaması 1992, 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035, 2610 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz
19.06.2017 Kepez Belediyesi, Varsak tapulaması 1992, 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035, 2610 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz
19.06.2017 Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi 5767 ada 1 ve 2 parsellerde yer alan Pazar Alanında düzenleme yapılamasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
19.06.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 05.06.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı ve Side II Nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesine ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
19.06.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 05.06.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı ve Side II Nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
19.06.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 05.06.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı Sorgun Bölgesi 1077 (A-B), 1114, 1161, 2170 ada 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan notu değişikliği
19.06.2017 Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 24.05.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi 1633 ada 3 parsele ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği
19.06.2017 Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 24.05.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi 1633 ada 3 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği
19.06.2017 Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 24.05.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi 1633 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.06.2017 Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 24.05.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi 1632 ada 1 parsele ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği
19.06.2017 Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 24.05.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi 1632 ada 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği
19.06.2017 Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 24.05.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi 1632 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
05.06.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.02.2017 tarih ve 2017-03/15 sayılı gündeminde değerlendirilen ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 25.05.2017 tarihinde onaylanan Antalya İli, Manavgat İlçesi Side Mahallesi 1/25.000 Ölçekli Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı Değişikliği
01.06.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.05.2017 tarihinde onanan; Side Turizm Alanı sınırları içerisinde yer alan Manavgat İlçesi Side Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
29.05.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.05.2017 tarihinde onanan; Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Mahallesinde, Asar Serisi 183, 203, 204 nolu bölümlerde, Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
29.05.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.05.2017 tarihinde onanan; Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Mahallesinde, Asar Serisi 183, 203, 204 nolu bölümlerde, Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
18.05.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Orhanköy Mahallesi 178 Ada 110, 113, 117 ve 124 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.05.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
18.05.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Mahmutlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan 748 parsele ilişkin kabul edilen itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisindeki Mahmutlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan 36 ila 43 parsellere ilişkin kabul edilen itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba Mahallesi 101 Ada 5 ve 6 parselin konut ve konut altı ticaret alanından "Özel Sosyal Tesis Alanı (Özel Yurt Alanı)"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesinde Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsisli alanın Orman Alanından Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Ahırtaş Mahallesi 158, 159 parsel ile 121 ada 164 parselin Enerji Üretim Alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.05.2017 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Sarılar Mahallesi, 110 ada 6, 8, 15, 19 parseller ve 130 ada 1,2 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali), genel otopark alanı ve ikinci derece yol olarak planlanmasına ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.05.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıpazar Mahallesi 183 ada 31 parselin konut alanından ticaret alanına dönüşrülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Platünı değişikliği
18.05.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Akyar Mahallesi 215 ada 3, 4, 5 parsellerde ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı bulunan 216 ada 10 parselde (eski 3873 p.) Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
18.05.2017 Kumluca-Bağlık Mahallesinde ticaret alanı olarak planlı bulunan 127 ada 262 parsel,konut alanı olarak planlı bulunan 627, 629, 630, 631 adalar 628 ada 1, 2 parseller ve toptancı hal alanı olarak planlı bulunan 589 ada 1 parselin ticaret alanı olarak planlanmasına ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
18.05.2017 Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2016/580 E., 2017/266 sayılı iptal kararı doğrultusunda Manavgat Belediyesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1148 ada 10 parsel ve çevresinin eski imar durumuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.05.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kışla Mahallesi 27902 ada 8 parselin “Konut Alanından” “Kamu Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kışla Mahallesi 293 ada 58 parselin “Sosyal tesis Alanından” “Konut Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Antalya Kül.Var.Koruma Bölge Kurulunun 14.03.2017 tarih ve 5949 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Akseki İlçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Enerji Üretim Alanında (HES), I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının imar planına işlenmesi ve plan onama sınırının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
18.05.2017 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi 1288 ada 5 parselin Konutaltı Ticaret Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve gösteriminin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.05.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesinde mevcuttaki semt spor tesisi alanı ile 4157 ada 1 parselde yer alan sağlık tesisi alanı arasında yer alan yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesinde mevcuttaki park alanı ile 4157 ada 1 parselde yer alan sağlık tesisi alanı arasında yer alan yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi 1 ada 1 ila 8 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 30.07.1998 tarihinde onaylanan Anakent 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri 17.1. Konaklama Tesisleri hükümlerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.05.2017 Gazipaşa Belediyesi, Pazarcı Mahallesi, 6 ada 47 ve 73 nolu parsellerde yer alan Konut Alanı ve Orman Alanının, Kamu Hizmet Alanı ve Orman Alanına dönüştürülmesi, İstiklal Mahallesi 78 ada 39 nolu parselde yer alan Yönetim Merkezi alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.05.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya-Serik-Alanya devlet yolu Serik-Karadayı kavşağında yapılacak olan köprülü kavşağın imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez ve Çerçiler Mevkiini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
18.05.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Yenidoğan Mahallesi 28157 ada (eski 1 parsel) 8, 9 parsellerdeki Ticaret-Konut Alanı (TİCK), Ticaret Alanı ve park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
18.05.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.04.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi 2230 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan notu değişikliği
18.05.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 08.05.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Side II Nolu Turizm Merkezine ait Karpuzçayı Islah ve Mahmuz Yapıları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.05.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 09.05.2017 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi 2543 ada 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Emiraşıklar Mahallesi 127 ada 59 ve 62 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
19.04.2017 Aksu Belediyesi, Barbaros ve Çalkaya Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 16 ha lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.04.2017 3. Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tepe Mahallesi 1549 ada 1 parselin resmi kurum alanından düşük yoğun gelişme konut alanı, park ve yeşil alana dönüştürülmesi ve toplu konut alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 23.01.2017 tarih ve 3103 sayılı yazısı ekindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 156 ada 4-6-7-8-10-11 parseller, 157 ada 7-12 parseller ile 272 ada 1-2-3 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Nazım İmar Planı, bu plan kapsamındaki AKVKBK’nın 24.01.2017 tarih ve 5797 sayılı kararı ile uygun bulunan 156 ada 4,7,8,11 parsellerdeki tescilli yapı grubunun koruma alanı sınırının planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
19.04.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, AKVKBK’nın 24.01.2017 tarih ve 5801 sayılı kararı ile düzeltilerek uygun bulunan, Fığla Mahallesi 2680 ada 2 parseldeki tescilli yapının ve koruma alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 2748 ila 2758 parsellere ilişkin Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2015/52 E. 2016/564 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.04.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğdu Mahallesi 2045, 2046, 2047, 2072, 2073, 2074 no’lu imar adaları ve çevresinin kent meydanı ve çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik olarak kültürel tesis alanı ve park olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 319 Ada 2 parselin büyük bir kısmı ile 6 parselin konut alanı, park ve taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
19.04.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Karadayı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Belek Bölgesine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planındaki ÖÇK sınırı farklılığına ilişkin olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırının 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen yürürlükteki ÖÇK Bölgesi sınır koordinatları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Beymelek Mahallesi 1362 parselin Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
19.04.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Santral Mahallesi batısında yer alan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.04.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Bayat Mahallesi 414 parselin bir kısmının konut alanı, park alanı, yol ve otopark olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.04.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Bölgesi Özel Proje Alanına plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Arif Mahallesi 111 ada 8 parselin konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.04.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Arif Mahallesi 111 ada 8 parselin E=1.00 Yençok=serbest yapılaşma koşullu İmalathane Tesis Alanı (İçme Suyu Şişeleme Tesisi)’na dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 1992, 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035, 2610 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.04.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 1992, 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035, 2610 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.04.2017 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, 28157 ada 8 parselde bulunan Ticaret - Konut Alanında yapılanma koşullarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, 28157 ada 8 parselde bulunan Ticaret - Konut Alanında yapılanma koşullarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.04.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Çandır Mahallesi 103 ada 21 parselin Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.04.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Çandır Mahallesi 103 ada 21 parselin Ticaret Alanından Belediye Hizmet Alanına (Mezbaha) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi ormandan tahsisli 272 nolu bölmenin kamu hizmet alanı, otopark alanı ve ikinci derece yol olarak planlanmasına ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
16.03.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tosmur Mahallesi 182 ada 2 parselin Özel Eğitim Tesis Alanından Askeri Alan (Jandarma), Sosyal Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanına dönüştürülmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
16.03.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahallede konut alanlarının ticaret-konut alanına (TİCK) dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çavdır Mahallesi 143 ada 89 parselin eğitim alanı (anaokulu) ve ikinci derece yol olarak planlanmasına ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
16.03.2017 Manavgat Belediyesi, Hacıobası Mahallesi sınırları içerisinde 111 ada 2 parselin enerji üretim alanı(güneş enerjisine dayalı enerji üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
16.03.2017 Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 8490 ada 5 parselin 0.80 emsalli turizm tesis alanından 0.60 emsalli konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Muratpaşa Belediyesi, Gebizli Mahallesi sınırları içerisinde 8572 ada 1 parselin “Çocuk Bahçesi Alanından” “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1271 ada 1,277 ada,1278 ada,1323 ada 2,3,4,6 parseller, 1561 ada,1322 ada 2 ve 4 parsellerin 30 m.’lik taşıt yoluna bakan kısımlarının ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, konut alanı olarak planlı olan Yeni Mahalle 419, 421, 425, 426, 571, 574, 585, 590 ve 593 adaların 20m.’lik yola bakan kısımlarının ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
16.03.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kürüş Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
16.03.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
16.03.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yalnız Mahallesinde yer alan 117 ada 13 parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
16.03.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yalnız Mahallesinde yer alan 117 ada 13 parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
16.03.2017 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkiinde 289 ada 1 parselin bir kısmının eğitim alanı ve ikinci derece yol olarak planlanmasına ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
16.03.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde kalan 10995 ada 19 ve 37 parsellerde “Ticaret Alanı ve Konut Alanının” “Camii Alanı ve Park Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 1331 ada 1 ve 2 parsellerde Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıar Planı
16.03.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 1331 ada 1 ve 2 parsellerde Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
16.03.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.01.2017 tarih ve 5745 sayılı Kararı ile uygun bulunan Haşimişcan Mahallesi, 10477 ada, 6 parselde yer alan tescilli nekropol alanının koruma alan sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.01.2017 tarih ve 5746 sayılı Kararı ile uygun bulunan Güzeloba Mahallesi 6732 ada 1 parsel ve çevresinde tescil edilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği
16.03.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kürüş Mahallesine ilişkin 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
16.03.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.01.2017 tarih ve 5761 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi’nde Olbia Antik Kentin Güneyindeki tescilli antik yol ve koruma alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
16.03.2017 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 44 sayılı meclis kararında; Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde Güzeloba mahallesinde yer alan 6958 ada 8 ve 9 parsellerde belediyesinden geldiği şekliyle“Yençok=17.50”metre ibaresinin“Yençok=2 Kat” olarak düzenlenmesine ilişkin konu
16.03.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 02.03.2017 tarihinde onanan; Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Örnekköy mevkii “Otopark Alanının” “ Camii (altı otopark) Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
28.02.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği konusu
16.02.2017 Akseki İlçesi sınırları içerisinde, Büyükalan Mahallesi 113 ada 104 parselin Katı Atık Tesisleri Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
16.02.2017 Akseki İlçesi sınırları içerisinde, Büyükalan Mahallesi 113 ada 104 parselin Katı Atık Tesisleri Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
16.02.2017 3. Aksu İlçesi, Tahtabelen-Belenkötekli Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
16.02.2017 4. Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba Mahallesi 1922 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
16.02.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.2016 tarih ve 5578 sayılı kararı ile uygun bulunan, Saray Mahallesi 677 Ada 14, 15 parsellerde tescilli yapı ve koruma alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
16.02.2017 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Gürses Mahallesi “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve bu plan kapsamındaki Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.12.2016 tarihli ve 5646 sayılı kararı gereği 101 Ada 36 parsel ile 102 Ada 36, 40, 41 parsellerdeki kuyu ve kalıntıların korunması amacıyla koruma alanı sınırının plana işlenmesi.
16.02.2017 7. Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 587 ve 2882 parselleri kapsayan alanda “Konut Alanı, Park ve Otopark Alanı” kullanımının “Konut Alanı ve Park Alanı” kullanımına dönüştürülerek düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
16.02.2017 Gündoğmuş İlçesi sınırları içerisinde, Karadere Mahallesi, Karadere-Senir Serisi 237 ve 238 nolu bölmelerde Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
16.02.2017 Gündoğmuş İlçesi sınırları içerisinde, Karadere Mahallesi, Karadere-Senir Serisi 237 ve 238 nolu bölmelerde Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
16.02.2017 Manavgat İlçesi Milli Egemenlik Mahallesi sınırları içerisinde 1 ada 132 ve 133 parseller ile yakın çevresinin konut alanından ticaret+konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 4873,25 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
16.02.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 27.04.2016 günlü, E:2014/1004, K:2016/477 sayılı kararına konu plan iptali bulunan alan ile çevresine ilişkin turizm merkezi dışı alana ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
16.02.2017 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 338 ada 1, 2 ve 3 parseller, 252 ada 1 parsel ile 1831 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
16.02.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Eski Mahalle Mahallesinde yer alan, 85 ada 31, 33, 34 parseller ve çevresinde Katlı Otopark alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
16.02.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Eski Mahalle Mahallesinde yer alan, 85 ada 31, 33, 34 parseller ve çevresinde Katlı Otopark alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
16.02.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Odabaşı Mahallesi 28230 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alandaki yol güzergâhının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.02.2017 Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde, mezarlık yapılabilmesi için ön izin alınan, Doyran Orman İşletme Şefliği’nin 58, 62 nolu bölmelerinde kalan ormanlık alanda Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
16.02.2017 Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde, mezarlık yapılabilmesi için ön izin alınan, Doyran Orman İşletme Şefliği’nin 58, 62 nolu bölmelerinde kalan ormanlık alanda Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
16.02.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesinde mezarlık alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını onama sınırının, Arkeolojik Sit Alanı sınırına göre düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
16.02.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesinde mezarlık alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını onama sınırının, Arkeolojik Sit Alanı sınırına göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
16.02.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Alaaddin Mahallesi 63 ada 138 parselde yer alan yurt alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
16.02.2017 Kumluca Belediyesi Mavikent ve Beykonak Mahalleri içerisinde yer alan 1349 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
16.02.2017 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çağlayan Mahallesi 2015 ada 6 parselde sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
16.02.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 07.11.2016/5495 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
16.02.2017 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 9425 ada 1 parselde yer alan terminal alanına “Vaziyet Planında ve Projesinde belirtilmek kaydıyla Konaklama ve Akaryakıt Satış ve İkmal İstasyonu yer alabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
16.02.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.01.2017 tarihinde onanan; Antalya İli, Aksu İlçesi, Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi sınırları içerisinde 1089 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
16.02.2017 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarih ve 593 sayılı kararı ile onaylanan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2016 tarih ve 5010 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
21.01.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 09.01.2017 tarihinde onanan; Aksu İlçesi, Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Savunma Tesisine (Yeşilkaraman Hizmet Binası) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.01.2017 19.01.2017 tarihinde Hürses Gazetesinde askıya çıkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.12.2016 tarihinde onanan Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesi 271 Ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 02.01.2016 tarihinde askıya çıkmış olması sebebiyle sehven askıya çıkarılmıştır
18.01.2017 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde Yukarı Hisar Mahallesinde bulunan Antalya Caddesi ile İbrahim Sözen Caddesini birbirine bağlayan, koordinatları belirtilen eski ve yeni köprülerin bakımı, onarımı, aydınlatması ile köprü altında bulunan işletmelerin de yetki ve sorumluluğunun Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağına dahil edilmesi konusu
18.01.2017 Akseki İlçesi sınırları içerisinde yer alan Güçlüköy Mahallesi 133 ada 18, 19, 20 parseller ve 134 ada 2, 4 parsellerde Enerji Üretim Alanı (GES) planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2017 Aksu İlçesi, Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
18.01.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükhasbahçe Mahallesi 2731 ada 2 parselin konut kullanımından, özel sosyal tesis alanına (özel yurt alanı) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tepe Mahallesi 1549 ada 1 parselin Hazine tarafından TOKİ’ye tahsisinin yapılmasından dolayı, resmi kurum alanından orta yoğun gelişme konut alanı ile park ve yeşil alana dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Kömürcüler Mahallesi 2216 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 21864 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2017 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 1683, 1684, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813 parsellerin konut alanı, taşıt yolu ve yeşil alandan Özel Sosyal Tesis alanı, Park ve Yeşil Alana dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Resmi Kurum Alanı (cezaevi) olarak planlı bulunan Bozhöyük Mahallesi 6970 parselin ITRF koordinatlı halihazır üzerine ED50 koordinatlı olarak eklenmesinden kaynaklanan maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Kocapınar Mahallesi, Elmalı Serisi 512 nolu bölmede Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2017 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Kocapınar Mahallesi, Elmalı Serisi 512 nolu bölmede Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
18.01.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi, 114 ada 141, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155 ve 163 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2017 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzdere Mahallesi 2883 parseldeki Küçük Sanayi Sitesi Alanında yeniden düzenleme yapılarak oyun alanının spor tesisi alanına, 296 ada 3 parseldeki sosyal tesis alanının özel sosyal altyapı alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetindeki Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel ve çevresinde Şehirler Arası Otobüs Terminali Alanı’nın Ticaret Alanı, Ticaret-Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesi, Teknik Altyapı Alanı (RMSA), yol ve kavşak alanlarında yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusundaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Kepez İlçesi sınırları içerisinde yer alan Başköy Mahallesi 28400 ada 39 ve 45 parsellerin bir kısmında yer alan Akaryakıt İstasyonu Alanının “Toplu İşyerleri Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Sinan Mahallesi 26332 ada 1 ve 2 parsellerin bir kısmının “Merkezle Bütünleşecek Ticaret Alanından” “Akaryakıt ve Servis İstasyonuna” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Korkuteli İlçesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 942 parselde TİCK(ticaret-konut), İbadet Alanı, park ve bağlantı yolları planlamasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2017 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Seydiler Mahallesi 835 ve 837 parsellerin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
18.01.2017 Manavgat Belediyesi, Sarılar Mahallesi sınırları içerisinde, 1353 parselin sınırlarının orman sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Manavgat Belediyesi, Çayyazı Mahallesi sınırları içerisinde 1985 ada 1, 2, 5, 6 ve 7 parsellerin konut+ticaret alanından akaryakıt ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Manavgat Belediyesi, Emek Mahallesi sınırları içerisinde, 1872 ada 1 parselin sosyal kültürel tesis alanından sağlık alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 223 ada 17 ve 18 parsellerin “Ticaret+Konut İşlevli MİA Dönüşüm Alanından” “Turizm Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Muratpaşa Belediyesi, Tahılpazarı Mahallesi sınırları içerisinde 3338 ada 3 parselin “Ticaret+Konut İşlevli MİA Dönüşüm Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve “Ticaret alanı içerisinde katlı otopark yapılabilir” plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bayındır Mahallesi 13081 ada 1 parsel ve kuzeyinin yeniden düzenlenerek Kamu Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
18.01.2017 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 1345 sayılı meclis kararında; Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Üçgen Mahallesi 1011 ada 3 parsel,1012 ada 2, 3, 9,11 ve 13 parsel numaralarının 1011 ada 2, 3 ve 1012 ada 3,9,11,13 parseller olarak düzenlenmesine ilişkin konu
18.01.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumhuriyet Mahallesi 144 ada 23 parselin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 147 ada 13 parselin güneyinde bulunan park alanının ibadet alanına, 131 ada 1 parselde bulunan sosyal tesis alanının ENH altında kalan kısmının park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Kütükçü Mahallesi 9207 ada 1 parsel, 9239 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
18.01.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Kütükçü Mahallesi 9207 ada 1 parsel, 9239 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
18.01.2017 Kumluca İlçesi, Adrasan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 513 ada 1 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
18.01.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Side II Nolu Turizm Merkezi, Kızılağaç Mahallesi 129 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
21.12.2016 Antalya İli, Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi tapulamasında bulunan 13322 ada 2 parselin bir kısmında 14.10.2016 tarih 1158 sayılı Büyükşehir Belediye Melis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 2 adet itirazın değerlendirilmesi ve donatı alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
21.12.2016 Antalya İli, Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi tapulamasında bulunan 13322 ada 2 parselin bir kısmında 14.10.2016 tarih 1159 sayılı Büyükşehir Belediye Melis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 2 adet itirazın değerlendirilmesi ve donatı alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.12.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Sugözü Mahallesi 1197 ada 16 parselin konut alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Sugözü Mahallesi 41 ha’lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen itiraz doğrultusunda hazırlanan 1505 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yalınlı Mahallesi 362 ada 17 ve 18 parsellerin LPG-Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde,Gökpınar Mah.107 ada 1 parselin “Resmi Kurum Alanı, Park, Çocuk Oyun Alanı, Konut Alanı” kullanımından “Kamu Hizmet Alanı” ve “Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesi,107 ada 12 parselin “Çocuk Oyun Alanı ve Konut Alanı” kullanımından “Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesi, 107 ada 19 parselin bir kısmının “Çocuk Oyun Alanı” kullanımından “Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çavdır Mahallesi 1121, 1135, 1143, 1148, 1149, 1150, 1151 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Otopark Alanı planlanması ve yollarda düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.12.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çavdır Mahallesi 1121, 1135, 1143, 1148, 1149, 1150, 1151 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Otopark Alanı, Trafo Alanı planlanması ve yollarda düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.12.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 6998 ada 7 parselin “Konut Alanından” “Belediye Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 17.10.2016/5417 sayılı kararı ile uygun bulunan Yenidoğan Mahallesi 7039 ada sınırları içinde kalan Sarnıç ve Sarnıcın Koruma Alanı sınırının Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 128 Ada 104, 105, 143, 144, 145, 181, 182, 183, 194, 292, 293 parsellerin gelişme konut alanı, ticaret alanı, park ve yeşil alan olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Üçgen Mahallesi 1012 ada 11 parselin “Park Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi 12378 ada 17 parselin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde, 8463 ada 14 parselin konut alanından akaryakıt ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi 617 ada 1 parselde yer alan spor tesis alanının bir kısmının ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Akseki İlçesi sınırları içerisinde yer alan Bademli Mahallesi Orman Mescere Haritasında 104 ve 156 nolu bölmelere giren 2,21 Ha alanda turizm tesis alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Aksu Belediyesi Macun Mahallesi 159 ada 1 ve2 parsel, 149 ada 1 parsel çevresini kapsayan yaklaşık 1 ha alanda Pazaryeri, Resmi Kurum Alanı, Park ve Trafo Alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Döşemealtı Belediyesi, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 788, 793, 1953, 1954, 1951 ve 50 numaralı imar adaları ve çevresini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.12.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7323 ada 1 no'lu parselin doğusundaki alanda kalan tescilli iki adet kuyunun koruma alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.11.2016 tarih ve 5481 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.12.2016 Kumluca İlçesi sınırları içerisinde Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarihli ve E.65501 sayılı yazısına istinaden karayolu güzergahının kamulaştırma genişliği ile birlikte plana işlenmesine ilişkin Kumluca Belediyesi’nce hazırlanan Kemer-Kumluca Devlet Karayoluna ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
19.12.2016 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 348 ada 12 nolu parselin “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi” olarak planlanması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.12.2016 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 348 ada 12 nolu parselin “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi” olarak planlanması amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 07.11.2016/5495 sayılı kararı ile uygun bulunan Yüksekalan ve Tahılpazarı Mahalleleri 317 ada 83 parsel, 370 ada 231 parselleri içeren Andızlı Mezarlığı "Koruma Alanı" sınırının işlenmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 07.11.2016/5495 sayılı kararı ile uygun bulunan Yüksekalan ve Tahılpazarı Mahalleleri 317 ada 83 parsel, 370 ada 231 parselleri içeren Andızlı Mezarlığı "Koruma Alanı" sınırının işlenmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Kumluca İlçesi, Beykonak Mahallesi sınırları içerisinde, 201 ada 1 parselde yer alan Günübirlik Tesis Alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.11.2016 tarihinde onanan; Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesi “Emniyet Hizmet Binası”na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.12.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.12.2016 tarihinde onanan; Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı içerisinde yer alan (Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kalan kısım) 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
19.12.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 08.12.2016 tarihinde onanan; Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı Sorgun Bölgesi 1077(A/B), 1114, 1161 parseller ile 2170 ada 1-2 parsellerin bulunduğu bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
25.11.2016 Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi, Kargı Şefliği 124, 125, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde yer alan Katı Atık Tesisleri Alanı içerisinde Enerji Üretim Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi, Kargı Şefliği 124, 125, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde yer alan Katı Atık Tesisleri Alanı içerisinde Enerji Üretim Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Alanya İlçesi, Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 43 ada 191 ve 56 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”ndan “Terminal (Otogar) Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Alanya İlçesi, Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 43 ada 191 ve 56 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”ndan “Terminal (Otogar) Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.10.2016 tarih ve 5429 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eski Mahalle, Kale Mahalle ve Yeni Mahallede tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 18. Madde uygulamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların bir kısmının kabul edilmesi ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çeşme Mahallesi, 209 ada 1 nolu parselde yer alan Enerji Üretim Alanının (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) kuzeyindeki 25 metrelik bölünmüş taşıt yolunun 10 metrelik taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Kargalık Mahallesi 198 ada 5 parselin konut alanından İbadet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2015 tarih ve 1092 sayılı kararına ilişkin
25.11.2016 Kepez Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 110 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2016 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda plan açıklama raporuna plan notlarının da eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi 1447 ada 17 parselin “Konut Alanından” “İbadet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
25.11.2016 Kepez İlçesi, Göçerler Sınırları içerisinde şehir hastanesi yapımı amacıyla Orman Bölge Müdürlüğünden tahsis edilmek suretiyle Hastane Alanı olarak planlanan alanlar üzerinde kadastro yenileme çalışmaları sonucunda oluşan uyumsuzlukların giderilerek Hastane alanının sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu
11.11.2016 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 638 ada 2 parselin park alanından yüksek yoğunlukta konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Elmalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
11.11.2016 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesi 261 ada 1 parseldeki “Belediye Teknik ve Sosyal Altyapı Alanının” bir kısmının “Kültürel Tesis Alanına” bir kısmının ise “Özel Sosyal Altyapı Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 4. Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Beyobası Mahallesi 102 ada 14 parselin “Konut Alanından” “Sosyal Tesis Alanına (Öğrenci Yurdu)” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi yaklaşık 73 ha büyüklükteki alanda 18. Madde uygulamasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
11.11.2016 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Ahatlı Mahallesinde sanayi bölgesi planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
11.11.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan; Şafak ve Ünsal Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
11.11.2016 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Bölgesi Altıayak, Menderes, Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
11.11.2016 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde Yazır Mahallesi 114 ada 22, 49, 50, 51, 52, 53, 54 parsellerin sağlık alanı, orman tahsisli alanların ise mesire alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
11.11.2016 Muratpaşa Belediyesi Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde, 13054 ada 3 parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin12.05.2006 tarih ve 359 sayılı kararı ile konut alanından LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonunun sehven planlarda farklı yere işlenmesi sonucu 13054 ada 3 parsel ve 13053 ada 1 parselde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 31.10.2016 tarihinde onanan; Kumluca İlçesi, Adrasan Mahallesi 1723 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
11.11.2016 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.10.2016 tarih ve 5439 sayılı kararı ile uygun bulunan Muratpaşa İlçesi, Sinan Mahallesi 46 ada 1 parsel ve 8223 ada 8 parselde yer alan koruma alanı sınırları belirlenen tescilli yapılar ile koruma alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
24.10.2016 1.Aksu Belediyesi, Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
24.10.2016 2.Aksu Belediyesi, Tahtabelen ve Belenkötekli Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu