İmar Plan Tadilat Duyuruları

İlan Tarihi İlan Konusu  
23.11.2018 Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Karaçalı Mevkii 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bakılar Mahallesi 998 ada 1 ve 2 parsellerin konut alanı, park alanı ve yol olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 879, 880, 881, 882 parseller ve 315 ada 1 ve 2 nolu parsellerin “Gelişme Konut Alanı (Düşük Yoğunluklu)”, “İbadet Alanı”, “Park ve Yeşil Alanı” ve “Taşıt Yolu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 20.09.2018 tarih ve 8206 sayılı kararı ile uygun bulunan Güzeloba Mahallesi 6214 ada 4 parsel, 6732 ada 1, 2 parseller ve çevresindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının imar planına işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/ 5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıaliler Mahallesi 149 nolu bölmede kalan 13484 ada 9 parselin 33.467 m²’ lik kısmının orman alanından spor alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıaliler Mahallesi 149 nolu bölmede kalan 13484 ada 9 parselin 33.467 m²’ lik kısmının spor alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
22.11.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Pınarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan X Bölgesine ilişkin Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin 12.09.2017 tarihli, 2016/591E., 2017/965K. Sayılı kararının gereğinin yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Pınarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan X Bölgesine ilişkin Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin 12.09.2017 tarihli, 2016/591E., 2017/965K. Sayılı kararının gereğinin yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Taşağıl Mahallesi 537 ada 26 ve 27 parseller ve yakın çevresinin askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüşü kapsamında, eğitim alanı ve üçüncü derece yol kullanımlarından tarım ve orman alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Taşağıl Mahallesi 537 ada 26 ve 27 parseller ve yakın çevresinin askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüşü kapsamında, eğitim alanı ve 10m.'lik taşıt yolu planlı parsellerin imar planı sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 200 hektarlık alanda geçerli olan imar planlarının sayısallaştırılarak ilgili yönetmelikler kapsamında revize edilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu
22.11.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Nebiler Mahallesi 9764 ada 59 ve 61 parsellerin Konut ve Park Alanından “Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarbaşı Mahallesi, Kaş Serisi 83 nolu, Kasaba Serisi 328 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın ve 135 ada 1 parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasın ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.11.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarbaşı Mahallesi, Kaş Serisi 83 nolu, Kasaba Serisi 328 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın ve 135 ada 1 parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasın ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
22.11.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2018 tarih ve 8292 sayılı kararı ile uygun bulunan; Fabrikalar Mahallesi, 1240 parselde yer alan spor alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Serbest Bölge Alanına ilişkin 2018/11967 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği genişleme alanının işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılarak yeni yol güzergâhı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Serbest Bölge Alanına ilişkin 2018/11967 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği genişleme alanının işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılarak yeni yol güzergâhı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Esenyurt (Karadin) Mahallesi 165 ada 28 parselin “Eğitim Tesisleri Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Mavikent Mahallesi, Kumluca Serisi 277, 278 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasın ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.11.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Mavikent Mahallesi, Kumluca Serisi 277, 278 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasın ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
22.11.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi mevkiinde D-400 Karayolu Çevresi Nazım İmar Planı’nda yer alan Sağlık tesisi alanının toplu iş yeri alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşildere Mahallesi, 7676 ada 1 parselin Sağlık Alanından, Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu mevkiide Korkuteli Bucak Karayolu üzerinde kavşak düzenlemesi yapılması ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 01.11.2018 tarihinde onaylanan, Serik İlçesi, Belek Turizm Merkezi kapsamında kalan 477 numaralı parselde (yeni 145 ada 28 parsel) yer alan Spice Hotel&SPA'nın kıyısında bulunan iskeleye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 01.11.2018 tarihinde onaylanan, Serik İlçesi, Belek Turizm Merkezi kapsamında kalan 1307 ve 1308 numaralı parsellerde (yeni 579 ada 15 parsel) yer alan Kaya Turizm Kompleksinin kıyısında bulunan iskeleye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
02.11.2018 Antalya İli Muratpa İlçesi Balbey Kentsel Sit ve Etkileme Alanı 1.Etap 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu
02.11.2018 Antalya İli Muratpaşa İlçesi Balbey Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı I. Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
24.10.2018 Antalya İli Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
22.10.2018 Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallelerinin Bir Bölümünü Kapsayan Alanda Hazırlanan 1/5.000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı
22.10.2018 Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "... Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Kaş ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
22.10.2018 Antalya ili, Kaş ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.10.2018 Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak Bölgesi Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak bölgesi Altıayak, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyindeki alanları kapsayan parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih ve 8093 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi, Küçükdağ Mevkii, 20418 ada, 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların koruma alanı sınırının plana işlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.10.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 794 parselin konut, park ve yeşil alan, yol ve rekreasyon alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
19.10.2018 Kepez Belediyesi sınırları içinde Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde hazırlanan itirazlar doğrultusundaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda Macun Mahallesi 13434 ada 16 parsele yapılan itirazın kısmen kabul edilerek TİCK ve Park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.10.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda Cihadiye Mahallesi 584 ada 1 parsel ve çevresinde tescil sınırlarına göre yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan alış veriş merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş çıkışların sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarih ve 710 sayılı yazısı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan alış veriş merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş çıkışların sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarih ve 710 sayılı yazısı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.10.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar ve çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 2010/1092 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Bölgesine ilişkin “Konut Alanları” plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.10.2018 Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bazı yapı ve tesislerin, projelendirilmesi ve denetimine ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesi ile ilgili konu
19.10.2018 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Cevizli Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının TİCK Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
19.10.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.10.2018 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Beymelek Mahallesini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında yer alan “Çocuk Bahçesi Alanı”’nın bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında yer alan “Teknik Altyapı Alanı”ın “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.10.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Zümrüt Mahallesinde yer alan, maddi hataların düzeltilmesi doğrultusunda sehven plan paftalarına işlenmeyen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.07.2018 tarih ve 583 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun plan paftalarına işlenmesine ilişkin /5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.10.2018 Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde, Meydan Kavağı Mahallesi 28020 ada 7 parselin Belediye Hizmet Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12.10.2018 tarihinde onaylanan, Kumluca İlçesi, Adrasan Mahallesi I. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
09.10.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı
09.10.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı
08.10.2018 Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
27.09.2018 Antalya İli, Gazipaşa İlçesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
27.09.2018 Antalya İli, Gazipaşa İlçesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı
20.09.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Düzlerçamı Mahallesi, Hanardı Mevkii 2702, 2704 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
20.09.2018 Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde, Koru Mahallesi, 252 ada 40 parsel, 253 ada 8, 30 parseller, 254 ada 17, 18, 19 parseller, Bakılar Mahallesi 324 ada 10 parsel, 334 ada 45 parsel, 335 ada 2 parsel, 336 ada 3, 4, 8 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.09.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez ve Çerçiler Mevkii Nazım İmar Planı Revizyonunda yapılan maddi hataların düzeltilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.09.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Çavuşköy Mahallesi 748 Parselin Turizm Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı
20.09.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2018 tarih ve 7952 sayılı kararı ile uygun bulunan, Dinek Mahallesi, 1162 ada 1 parselde yer alan tescilli örme sütunun koruma sınırının plana işlenmesi ve çevresinde 3194/18. Madde uygulamasına esas düzenleme yapılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.09.2018 Muratpaşa Belediyesi, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde Konut Alanı ve İbadet Alanı olarak planlı bulunan 1534 ada 5 parsel ve çevresinin, İbadet Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.09.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih ve 8101 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılsaray Mahallesi, 3269 ada 1 parselde yer alan Cami Alanında, ada kenarlarının mülkiyete göre düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20.09.2018 Muratpaşa Belediyesi, Meydankavağı Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlı bulunan 28020 ada 7 parselin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde ulaşım ve ticaret akslarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
17.08.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2613 ada 2 parseldeki “Belediye Hizmet Alanı” ile güneyinde yer alan “Park Alanı’ arasında yer değişimi yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi 9419 ada 1 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
17.08.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7778 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düzlerçamı-Yeşilbayır Mahallelerinde 1751 parselin güneyindeki tescil harici alanda yer alan tescilli yapının ve Kırkgöz-Yeniköy Mahallesi, 1714 parselin doğusundaki tescil harici alanda kalan tescilli su derleme yapısının koruma alan sınırlarının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
17.08.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 9503 ada 1 parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Finike Belediyesi, Kale Mahallesi, 372 ada 1 parselde bulunan Trafo Alanının taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 138 ada 53 parsel, 392 ada 1 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2017/103 E. Sayılı yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7783 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çakırlar Mahallesi, 20490 ada, 1 parsel ve çevresinde, 20490 ada 1 parselde yer alan tescilli kalıntıların koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, mevcut Mahalleleri kapsayan alanda 1/5000 ölçekli yerel koordinat sistemli nazım imar planı paftalarının İTRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planının 1/25000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre güncellenmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
17.08.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Karşıyaka Mahallesi 76 ada 17, 20, 24, 44, 57, 59, 60, 61 parseller, 329 ada 12, 13, 31 ve 330 ada 1, 2, 3 parseller ve çevresinde yer alan konut, yol ve çocuk bahçesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7790 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gençlik Mahallesi, 1259 ada 1-2 parseller ve 30 parselin (Eski 25 parselin) bir kısmında, 1259 ada 1 parselde yer alan tescilli sivil mimarlık örneği yapının koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Konut Alanı ile İbadet Yeri olarak planlı bulunan 12587 ada 1 parsel ve batısındaki alanın, “İbadet Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kökez Mahallesi 70 ada 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 parsellerdeki resmi kurum alanının eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde 4439 ada 12 parselin konut alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Taşağıl Mahallesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 359 ada batısında yer alan Park Alanının bir kısmının ibadet alanına, 132 ada 5, 47, 50, 52 53, 54, 55 parsellerin bir bölümünde yer alan ibadet alanının bir kısmının ise park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih 8081 sayılı kararıyla uygun bulunan Alanya Belediye sınırları içerinde, Çıplaklı Mahallesi, 156 ada 4-6-7-8-10-11 parseller, 157 ada 7-12 parseller, 272 ada 1-2-3 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2018 tarih ve 8017 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi 4688 ada 5 numaralı parselde yer alan mezarın koruma alanı sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 1110 adanın bir kısmındaki genel otopark alanının eski plan durumu olan ticaret ve çocuk bahçesi alanlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 438 ada 9 parselin resmi kurum alanından spor alanına (gençlik merkezi) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
17.08.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi 204, 205, 212, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 252, 253, 254, 266, 268, 269 ve 645 adalar ve çevresinde parsellerin konut alanından ticaret-konut, toplu işyeri, park ve yeşil alana dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıveliler Mahallesi 109, 224, 586, 706, 707, 708, 709, 759, 760, 761, 762, 763, 774, 821, 822, 823, 824, 825, 840 parseller ve çevresinin konut alanından ticaret-konut, yeşil alana dönüştürülerek düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
17.08.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tosmur Mahallesi 138 ada 9 parselin Yönetim Merkezi Alanından Kültürel Tesis Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.07.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinde yer alan, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde kalan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
17.08.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.07.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinde yer alan, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde kalan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
17.08.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.07.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Side Mahallesinde yer alan koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
17.08.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde hazırlanan 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
17.08.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde hazırlanan 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
03.08.2018 08.05.2018 tarih ve 476 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Antalya İli, Manavgat İlçesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.07.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çığlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Antalya Kuzeybatı Çevre Yolunun imar planına işlenmesi ve çevre yolu projesinin etrafını kapsayan alanlarda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
20.07.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çığlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Antalya Kuzeybatı Çevre Yolunun imar planına işlenmesi ve çevre yolu projesinin etrafını kapsayan alanlarda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
20.07.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 1/25000 ölçekli nazım imar plan revizyonu.
20.07.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu
20.07.2018 Döşemealtı İlçesi, Ekşili Mahallesi, 1581 parselde yer alan Resmi Kurum Alanının Pazar Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
20.07.2018 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, İskele Mahallesi 3 ada 30 parselin yoğun konut alanı ile tarımsal niteliği korunacak alandan “konut alanı, ticaret-konut alanı (TİCK), ikinci derece yol, park ve yeşil alana” dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.07.2018 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi 1280 ada 4 parselin konutaltı ticaret alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
20.07.2018 Manavgat Belediyesi, 1.Etap (Merkez Bölgesi) Koruma Alanları için hazırlanan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2018 tarih ve 7627 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
20.07.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çamköy Mahallesi 13305 ada 3 parsel kuzeyi tescil harici alanın bir kısmında ve çevresinde eğitim ve ticaret alanı planlaması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
20.07.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Mandırlar tapulaması 3263 parselin konut alanı, park alanı ve taşıt yolu olarak planlanması ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı.
20.07.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 237 ada 1, 2 parseller ve çevresinde konut alanı ile park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
20.07.2018 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 114 ada 22 ve 99 parsellerde yer alan özel sağlık tesisi alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarının 2.1.1.4 “Sağlık Alanında E=0.10 Yençok=7.50 m(2 kat) olarak uygulama yapılır.” Maddesinin “Sağlık Alanında E=0.20 Yençok=7.50 m(2 kat) olarak uygulama yapılır.” Şeklinde düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliği.
20.07.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunkale Mahallesi 216 ada 1 parseldeki konut dışı kentsel çalışma alanına (asfalt plenti tesisi) plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği.
20.07.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Yurtpınar Mahallesinde yer alan Kurşunlu Kent Mezarlığının kuzeybatısında, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 20.09.2016 tarih ve 2016/107 nolu Olur’u ile 8756 m2 büyüklüğündeki alanın Mezarlık alanından ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
20.07.2018 Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.07.2018 Alanya İlçesi, Çıplaklı Mahallesi, 196 ve 202 adalarda “Eğitim Alanı” planlanması ve “Pazar Alanı”nın düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.07.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.2018 tarih ve 7628 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yukarıhisar Mahallesi, Hastane Caddesi’nde koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
20.07.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.2018 tarih ve 7628 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yukarıhisar Mahallesi, Hastane Caddesi’nde koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
20.07.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıışıklar Mahallesi 1036 parselin bir kısmının Sağlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
20.07.2018 Muratpaşa Belediyesi, Çaybaşı Mahallesi, 12672 ada 6 parselde yer alan, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezinin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla, parselin doğusunda Trafo Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
20.07.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Kiremitli Mahallesi Atatürk Caddesindeki mevcut kavşağın planlara işlenmesi ve 164 ada 7 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
20.07.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Gebizli Mahallesi 12050 ada 11 parselin İBT kullanımlı konut alanından YZT kullanımlı konut alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Antalya 2.İdare Mahkemesi'nin 2017/431 E. ve 2018/174 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/1000 uygulama imar planı,
20.07.2018 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.04.2018 tarih ve 409 sayılı Kararında sehven yanlış yazılan “3676 ada 1 parsel” ibaresinin “3676 ada 21 parsel” olarak düzeltilmesine ilişkin konu
20.07.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19.06.2018 tarihinde onaylanan, Demre İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
20.07.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 29.06.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesinde yer alan Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde kalan, 573 ada 12 ve 13 parsellerin “Ticaret+Konut Alanı (TİCK)” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.07.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 06.07.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı sınırları içerisinde kalan, Sorgun Mahallesi 2566 ada 3 parselde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Manavgat Liman Başkanlığı) hizmet binası yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
13.07.2018 Antalya İli, Alanya İlçesi Mahmutlar- Gökçebelen Turizm Merkezi I. Etap 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
19.06.2018 Antalya İli, Aksu İlçesi, Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.06.2018 Antalya İli, Aksu İlçesi, Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
04.06.2018 Alanya İlçesi, Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında kalan Akhan Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
04.06.2018 Muratpaşa İlçesi, Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 2. Etap (Güzeloba) 27968 ada 88, 89, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121 ve 122 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
28.05.2018 Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen bölgede bulunan 5246 ada 21 ve 23 parsel, 5247 ada 10 ve 17 parsel ve 5248 ada 13 ve 18 parsellere ilişkin 5404,65 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 229 ada 1 ila 6 parseller ile 454 parseldeki konut alanı ile park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.05.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 290 ada 7 parsel, 1142, 2570, 2574 parsellerdeki konut alanı ile park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.05.2018 Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi, 791, 800, 801, 804, 805, 806, 818, 1249, 1554, 1911, 2720, 2806, 2807, 2808 parseller ve çevresinin 0.60 emsalli Konut Alanı, Eğitim Alanı, İbadet Alanı ile Park ve Yeşil Alan olarak planlanmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.05.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Karacalar Mahallesi 1232 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı, 551 parsel ve 1375 parselin bir kısmının ticaret alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı
23.05.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesine cephesi olan parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 82, 294, 323, 324 adaları kapsayan alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Döşemealtı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 411 ada 2 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
23.05.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 4282 parselin “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)”, “Park ve Yeşil Alan” ve “İkinci Derece Yol” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.05.2018 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde; Beycik Mahallesi Beycik Mahallesi 326, 327, 342 parseller ve çevresinin özel sağlık tesisi alanı, park ve taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
23.05.2018 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Alanı (Toptancı Hal Kompleksi) olarak planlanan alandan 247 ada 22 parselin çıkarılması ve 25 metrelik yol aksının parsel sınırlarına göre düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Alanı (Toptancı Hal Kompleksi) olarak planlanan alandan 247 ada 22 parselin çıkarılması ve 25 metrelik yol aksının parsel sınırlarına göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Sugözü Mahallesi 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına esas 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
23.05.2018 Döşemealtı İlçesi Düzlerçamı Mahallesi, Hanardı 2702, 2704 parsel ve çevresine ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2016/221E. 2018/142K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.05.2018 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi 96 Ada 37, 38, 39, 65, 121, 122 parseller ve civarının ticaret; 138 Ada 54 parselin pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Sütleğen Mahallesi 329 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
23.05.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Sütleğen Mahallesi 329 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
23.05.2018 Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Güzergâhının Varsak-Üniversite kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.05.2018 Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Güzergâhı ve trafo alanlarının Varsak-Üniversite kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
23.05.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez Mahallesindeki 154 kV Ferrokrom ve Varsak Enerji İletim Hatlarının bir kısmının deplase edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez Mahallesndeki 154 kV Ferrokrom ve Varsak Enerji İletim Hatlarının bir kısmının deplase edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesinde yer alan 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel) (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda...
23.05.2018 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesinde yer alan 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel) (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda...
23.05.2018 Alanya İlçesi sınırları içinde Çevre Yolu üzerindeki Telekom, Ticaret Lisesi ve Fığla Köprülü Kavşak Projesinin İmar Planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 1110 adada otopark düzenlenmesi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.05.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 13022 ada 1 parsel ve çevresinin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Spor Alanı ile Park ve Yeşil Alanlar olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
23.05.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 13022 ada 1 parsel ve çevresinin E=0.20 Yençok=2kat yapılaşma koşullu Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Semt Spor Alanı ile Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17.04.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi, Ayıgürü Mevkii Karabelen Çamlığına ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17.04.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi, Ayıgürü Mevkii Karabelen Çamlığına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.04.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı sınırları içerisinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda plan bütününde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.04.2018 tarihinde onaylanan, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı sınırları içerisinde hazırlanan Side Mahallesi Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda plan bütününde düzenleme yapılmasına ilişkin Side Mahallesi Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, Sokak hayvanları Bakımevine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, 1198, 1199, 1200 parseller Hastane Ek Alanı ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri Değişikliği
23.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde onaylanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği
23.05.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.03.2018 tarihinde onanan Kemer İlçesi, Beydağları Sahil Milli Parkı, Göynük Mahallesi, 1699 parselin deniz yönünde iki adet iskele Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının 18.05.2018 tarihinde sehven ilan edilmesine ilişkin konu
22.05.2018 Antalya İli, Demre İlçesi sınırlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkisi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.05.2018 Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "... Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Demre İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
22.05.2018 Antalya İli, Manavgat İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.05.2018 Antalya İli, Manavgat İlçesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
18.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20.04.2018 tarihinde onanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, Çamyuva Mahallesi, 114 ada 6 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.04.2018 tarihinde onanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 837 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
18.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.04.2018 tarihinde onanan, Kemer İlçesi, Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 837 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
18.05.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 04.05.2018 tarihinde onanan, Muratpaşa ve Aksu İlçeleri, Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
30.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme Değerlendirme Kurulunun 28.02.2018 tarih ve 2018- 02/18 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. Maddesi uyarınca Antalya İli, Manavgat İlçesi Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
30.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme Değerlendirme Kurulunun 28.02.2018 tarih ve 2018- 02/18 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. Maddesi uyarınca Antalya İli, Manavgat İlçesi Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
25.04.2018 Antalya İli, Alanya İlçesi kapsamında hazırlanan 12.01.2018 tarih ve 84 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliğine askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
25.04.2018 Antalya İli, Alanya İlçesi kapsamında hazırlanan 12.01.2018 tarih ve 85 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7258 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesinde, 1. Derece Arkeolojik sit alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.04.2018 Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi, 1385 ada 5 parselin konut ve ticaret alanlarından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Serinyaka Mahallesi 205 ada 27 parselin “Tarımsal Tesis Alanı (Hayvancılık İşletmesi ve Süt ve Besi Çiftliği) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7253 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Mahallesi, 28430 ada 33 parsel, 29176 ada 8-9-10 parseller ve çevresinde, 31.12.2015 tarih ve 4313 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı gereği arkeolojik sit alanı sınırlarının işlenmesi ve yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kültür Mahallesi, 27427 ada 1, 3, 4 parseller ile 27428 ada 1 parselin sosyal tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yükseliş Mahallesinde yer alan 1713, 1718 ve 1768 adalardaki ibadet alanı, eğitim alanı ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.04.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, İmrahor Mahallesi 371 ada 1 ve 2 parseller, 372 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, 373 ada 1 ve 2 parseller, 374 ada 1 parsel, 375 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ve 424 ada 1 parsellerde ve çevresinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.04.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıpazar Mahallesi 1119 ada 10, 11, 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.04.2018 Manavgat Belediyesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
20.04.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumhuriyet Mahallesi, 144 ada yer alan konut alanı olarak planlı 26 parsel ile ticaret ve konut alanı olarak planlı 11 parselin tevhid edilebilmesine yönelik parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin konut alanından özel eğitim alanına (anaokulu) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin tarım alanından enerji depolama alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin enerji depolama alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
20.04.2018 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Turunçova Mahallesi 173 ada 14 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.04.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde yer alan Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi alanında 3624 ada 1, ve 2, 10502 ada 1, 10503 ada 1 ve 10506 ada 1 parsel çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
20.04.2018 Kepez Belediyesi, Yeni ve Yeni Emek Mahalleleri sınırları içerisinde kamu hizmet alanı, sosyal tesis, ibadet alanı, park, yol ve ticaret alanı planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.04.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Siteler Mahallesi 4248 ada 3 parselin, uygulama aşamasında kesinleştirilecek esnek/tercihli kentsel sosyal ve teknik donatı bölgesi kullanımından "Özel Sosyal Tesis Alanı" na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.04.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu üzerindeki, Sanayi Kavşağı Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım bağlantılarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu üzerindeki, Sanayi Kavşağı Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım bağlantılarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çıplaklı Mahallesi sınırları içerisinde, Antalya 4.İdare Mahkemesi’nin 2016/585E. 2018/183K. ile 2016/642E. 2018/182K. sayılı iptal kararları gereğince, iptal edilen alanlar ile bütüncül değerlendirilen 139, 516 ada 1 parsel ve 517 ada 1 parsellerin Gelişme Konut Alanından, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çıplaklı Mahallesi, 510 ada 7 parsel, 516 ada 1 parsel, 517 ada 1 parsel ile 139, 154, 466, 856, 859, 861, 863 parsellerde, Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 2016/585E. 2018/183K. ile 2016/642E. 2018/182K. sayılı iptal kararları gereğince...
20.04.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2016/1262 E. 2018/119 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda parsellerin "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2016/1262 E. 2018/119 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda parsellerin eski imar durumu olan "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.04.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2016/1262 E. 2018/119 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda parsellerin eski imar durumu olan "Resmi Kurum Alanı (TRT Genel Müdürlüğü)" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
20.04.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı
20.04.2018 Manavgat Belediyesi, Hacıobası Mahallesi sınırları içerisinde 290, 303 ve 304 nolu bölmelerde 380Kv’lik trafo alanı yapılması amacıyla hazırlanan Teknik Altyapı Alanı (Trafo Alanı)’nda, planlama alanı sınırlarında sehven yapılan kaymanın düzeltilmesi ve kesin izin doğrultusunda 10m’lik Taşıt Yolu güzergâhının yeniden düzeltilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kışla Mahallesi 293 ada 58 parselin konut alanından Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 258 sayılı Kararında sehven yazılan Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesi 5066 ada 1 parselin “5066 ada 6 parsel” olarak düzeltilmesine ilişkin konu
20.04.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.04.2018 tarih ve 7576 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kalkan Mahallesi Kentsel Sit Alanı ile tescilli Mustafa Kocakaya İlköğretim Okulu Koruma Alanına ilişkin 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
20.04.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Üçgen Mahallesi 1004 ada 16 parselin resmi kurum alanından Kamu Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde 190 ha'lık alanda hazırlanan 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
20.04.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde 190 ha'lık alanda hazırlanan 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
20.04.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çamköy Mahallesi 13305 ada 3 parsel kuzeyi tescil harici alanın 5.5 hektarlık kısmında Eğitim alanı, ticaret alanı, 30 metrelik taşıt yolu ve park ve yeşil alan planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı
20.04.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Topçular Mahallesi 733 ada 9 parselin büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluş alanından “Yol”, “Ticaret Alanı” ve “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.03.2018 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı ve Side II Nolu Turizm Merkezi, Kızılağaç Bölgesi 1.Etap İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunanlara yönelik hazırlanan Belediye Hizmet Alanı ve Teknik Altyapı Alanı (Terfi İstasyonu) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.03.2018 tarihinde onanan, Side Turizm Alanı, Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi, 2230 ada 7 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konuları
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10.04.2018 tarihinde onanan, Manavgat İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 212 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 09.04.2018 tarihinde onanan, Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında korunan alan statüsü dışındaki bölümlerine ilişkin hazırlanan Demre 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 09.04.2018 tarihinde onanan, Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında korunan alan statüsü dışındaki bölümlerine ilişkin hazırlanan Demre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından 28.03.2018 Tarihinde Onanan, Antalya Belek Turizm Merkezi Kapsamında Serik İlçesi Kadriye Mahallesi, 1908 Ve 1909 ile 455 ve 456 Numaralı Adalara İlişkin Tercihli Kullanım Alanları ve Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarında Yapılan Düzenlemeye İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından 06.04.2018 Tarihinde Onanan, Antalya Belek Turizm Merkezi Kapsamında Serik İlçesi Belek Mahallesi 477 parsel kıyı kesimi İskele/Güneşlenme Terasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.04.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından 06.04.2018 Tarihinde Onanan, Antalya Belek Turizm Merkezi Kapsamında Serik İlçesi Belek Mahallesi 1307-1308 parsel kıyı kesimi İskele/Güneşlenme Terasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
15.03.2018 Kepez Belediyesi, Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
15.03.2018 Kepez Belediyesi, Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
15.03.2018 Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi 105 ada 6 parsel sahilinde iskele (denize girme ve güneşlenme) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı
15.03.2018 Elmalı Belediyesi, TEİAŞ 154Kv.'lık Elmalı-Fethiye Enerji İletim Hattının belediye hizmet alanı, 30m. ve 60m.’lik taşıt yolları üzerinden geçen kısmının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
15.03.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.01.2018 tarih ve 7200 sayılı kararı ile uygun bulunan Kemer İlçesi Göynük Mahallesi I. Bölge sınırları içerisinde park alanında yer alan koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
15.03.2018 Korkuteli Belediyesi, Uzunoluk Mahallesi 979 ada kuzeyindeki alanın park ve yeşil alana, 992 ada güneyindeki çocuk bahçesi alanının bir kısmının ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Korkuteli Belediyesi, Büyükköy Mahallesi 284 ada 55, 57 ila 67 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda kadastro yenileme çalışmaları sonucunda oluşan uyumsuzlukların giderilerek mezarlık alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Korkuteli Belediyesi, Büyükköy Mahallesi 284 ada 55, 57 ila 67 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda kadastro yenileme çalışmaları sonucunda oluşan uyumsuzlukların giderilerek mezarlık alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
15.03.2018 Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel), Doğuyaka Mahallesi 12814 ada 1 parsel (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Spor Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
15.03.2018 Muratpaşa,Kızıltoprak Mah. 28377 ada 1 parsel(eski 13142 ada 1 parsel),Doğuyaka Mahallesi 12814 ada 1 parsel (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
15.03.2018 Aksu Belediyesi, Fatih Mahallesi, 13419 ada 86 parselin (ETİT)Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanından Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Döşemealtı Belediyesi, Yalınlı ve Nebiler Mahallelerinde Kepezüstü Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Döşemealtı Belediyesi, Düzlerçamı Mahallesi 376 ada 7, 8, 9 ve 10 parsellerin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15.03.2018 Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi, 27696 ada 1 parseli kapsayan alana ilişkin Mahkemenin 2016/117 E., 2017/903 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
15.03.2018 Aksu Belediyesi, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 140 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yönelik itirazlar
15.03.2018 Aksu Belediyesi, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 130 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yönelik itirazlar
15.03.2018 Alanya İlçesi Cikcilli Mahallesi Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanının planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
15.03.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2017 tarih ve 7158 sayılı kararıyla uygun bulunan, Elmalı İlçesi, Camiatik Mahallesi, 230 ada 13 (eski 4, 6, 7, 11) parselin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği
15.03.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Çavdır Mahallesi 143 ada 82 parselde “Belediye Hizmet Alanı” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
15.03.2018 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, Çavdır Mahallesi 143 ada 82 parselde “Belediye Hizmet Alanı” planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
15.03.2018 Kepez Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi, 3039, 3040, 3041 adalar ile 2789, 2800, 2802, 2804 parseller çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
15.03.2018 Konyaaltı Belediyesi, Hurma, Liman, Zümrüt ve Çakırlar Mahallelerinde bulunan taşkın alanlarının kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
15.03.2018 Aksu ve Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 Ada 2 parselin bir bölümünde kamusal alanlar ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı Antalya 4. İdare Mahkemesinin 17.07.2017 tarihli, E:2016/1292; K:2017/902 sayılı kararı ile iptal edildiğinden söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı
15.03.2018 Aksu ve Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 Ada 2 parselin bir bölümünde kamusal alanlar ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
15.03.2018 Döşemealtı Belediyesi, Düzlerçamı Mahallesi, 287 adanın güneyindeki park alanının, mevcutta mezarlık alanı olarak kullanılan kısmının “Mezarlık Alanı” olarak planlara işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
15.03.2018 Döşemealtı Belediyesi, Düzlerçamı Mahallesi, 287 adanın güneyindeki park alanının, mevcutta mezarlık alanı olarak kullanılan kısmının “Mezarlık Alanı” olarak planlara işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15.03.2018 Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi, Fatih Terim Caddesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
15.03.2018 Aksu Belediyesi, Çalkaya Mahallesinde yer alan, Aksu köprülü kavşağı ve bağlantı yollarının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde, Orman olarak görünen kısmın ticari olarak planlanmasına yönelik kısmı Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin 2016/753 E. ve 2017/401 K. Sayılı iptal edildiğinden...
15.03.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.02.2018 tarihinde onanan Serik İlçesi, Belek turizm Merkezi sınırları içerisinde 120 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği
15.03.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20.02.2018 tarihinde onanan Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesi 441 ada 1, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konuları
12.03.2018 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kemerağzı/Kundu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1. Etap Batı Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
12.03.2018 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kemerağzı/Kundu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1. Etap Batı Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
12.03.2018 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Yat Limanı ve Kruvaziyer Limanı Amaçlı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
12.03.2018 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Yat Limanı ve Kruvaziyer Limanı Amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
12.03.2018 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Yat Limanı ve Kruvaziyer Limanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
21.02.2018 Antalya İli, Aksu İlçesi, Atatürk ve Cihadiye Mahallelerinde Havalimanı Kavşağı bağlantı yolu güzergâhının mahkeme kararı ile iptal olması nedeniyle yeniden planlanması kapsamında hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.02.2018 Antalya İli, Aksu İlçesi, Atatürk ve Cihadiye Mahallelerinde Havalimanı Kavşağı bağlantı yolu güzergâhının mahkeme kararı ile iptal olması nedeniyle yeniden planlanması kapsamında hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı
21.02.2018 Antalya İli, Kepez İlçesi, AltınovaOrta ve Menderes Mahallelerinde Havalimanı Kavşağı bağlantı yolu güzergâhının mahkeme kararı ile iptal olması nedeniyle yeniden planlanması kapsamında hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
21.02.2018 Antalya İli, Kepez İlçesi, AltınovaOrta ve Menderes Mahallelerinde Havalimanı Kavşağı bağlantı yolu güzergâhının mahkeme kararı ile iptal olması nedeniyle yeniden planlanması kapsamında hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı
20.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.02.2018 tarihinde onaylanan Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi, Döşemealtı Serisi 453 ve 454 nolu bölmeler üzerinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakımevi Tesisi) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.02.2018 tarihinde onaylanan Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi, Döşemealtı Serisi 453 ve 454 nolu bölmeler üzerinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakımevi Tesisi) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
19.02.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
19.02.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.02.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 13 ve 9469 adalar ile 9466 ada batısında bulunan park alanını kapsayan alanda Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2008/273 E. 2010/125 K. sayılı kararının yerine getirilmesi için konut ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Düzlerçamı Mahallesinde yer alan, 9412 Ada 7 parsel, 9411 Ada 9 parsel, 9509 Ada 1 parsel, 9408 Ada 1 parsel, 270 Ada 6 parsellerde konut alanları ile spor alanlarının yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
19.02.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesi 1125 ada 2 ila 19 nolu parsellerin konut alanından özel eğitim tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2018 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Hasyurt Mahallesi 1809-A parselin “Tarımsal Depolama Alanı( Sera Atığı Değerlendirme Tesisinden)” “Tarımsal Depolama Alanı( Fidan ve Tohum Üretim Tesisi Alanına)” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.02.2018 Kepez Belediyesi Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde 5315 ada 1 ve 2 parsellerin konut alanından özel sosyal tesis ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Söğütçük Mahallesi 279 ada 77 parselin “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ve “Yol” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Meydankavağı Mahallesi 5637 ada 10 parselin konut alanından “Özel Sosyal Tesis Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.02.2018 Aksu İlçesi, Fettahlı Mahallesi sınırları içerisinde 102 ada 684 parselin bir kısmının akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.02.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 292 ada 3 parselin resmi kurum alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.02.2018 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7248 sayılı kararı ile uygun bulunan; Eski, Kale ve Yeni Mahallelerde yer alan tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2018 Kepez Belediyesi Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, 28119 adadaki Kamu Hizmet Alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
19.02.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesi 21540 ada 3 parselin Sağlık Alanı’ndan, Genel Otopark alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.02.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesi 21540 ada 3 parselin Sağlık Tesis Alanı’ndan, Genel Otopark (Katlı Otopark) alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.02.2018 Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, Y.Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 48 ada 43 parsel, 2267 ada 1 parsel, 2268 ada 1 parseller ve çevresinin E=0.05 Rekreasyon Alanı+Meydan, Yeşil Alan, Otopark ve Yaya yolundan, E=0.05 Rekreasyon Alanı+Meydan ile Genel Otopark Alanına dönüştürülmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.02.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunan, Yüksekalan Mahallesi 1108 ada 17 parselin konut alanından “Özel Eğitim Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.02.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Tahılpazarı Mahallesi 12610 ada 4 parsel güneyinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.02.2018 tarihinde onanan, Serik İlçesi, Belek Mahallesi 120 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği
02.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 22.01.2018 tarihinde onaylanan Kemer İlçesi Merkez Mahallesi 282 ve 283 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı
02.02.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 22.01.2018 tarihinde onaylanan Kemer İlçesi Merkez Mahallesi 282 ve 283 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı
23.01.2018 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 28157 ada 8, 9 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ve yollara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
23.01.2018 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 28157 ada 8, 9 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek, Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanları, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı, Trafo Alanları ile yollar ve raylı sistem hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
23.01.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 30.12.2015 tarih ve 2015/12-706 sayılı UKOME Kararı doğrultusunda Şarampol Caddesi Yayalaştırma Projesinin imar planlarına işlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
23.01.2018 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kütükçü Mahallesi 161 parsel ve çevresinde mevcut uygulama imar planında yer alan mezarlık alanı sınırlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konuları
22.01.2018 Antalya Serik Gebiz Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
22.01.2018 Antalya Serik Gebiz Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı
22.01.2018 Antalya İli, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik İlçeleri kapsamında hazırlanan 09.10.2017 tarih 844 sayılı Büyükşehir Belediye Melis Kararı ile itirazları değerlendirilerek onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi
22.01.2018 Alanya İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.01.2018 Alanya İlçesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 9421 ada 1 parsel, 9422 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde (eski 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757 ve 2758 parseller) Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı alanın Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 9421 ada 1 parsel, 9422 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde (eski 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757 ve 2758 parseller) Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı alanın Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
19.01.2018 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.11.2017 tarih ve 6874 sayılı kararı ile uygun bulunan, Oba Mahallesinde yer alan tescilli yapılara ilişkin koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.11.2017 tarih ve 6878 sayılı kararı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME Şube Müdürlüğü)’nın 21.09.2017 tarih ve E.1799 sayılı yazısına istinaden Altınkale Mahallesi 1112 ve 1111 adalar ile 648 ve 649 adalar arasında yer alan 20 metrelik yolun yaya yolu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 534 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Elmalı Belediyesi, Yenimahalle 111 ada 82 parselin bir kısmının Konut Alanından Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Liman Mahallesi 7471 Ada 3 parselin meslek lisesinden eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
19.01.2018 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 290 ada 2 parselin “Gelişme Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ve “İkinci Derece Yol” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
19.01.2018 Korkuteli Belediyesi Söğütçük Mahallesi sınırları içerisinde, 279 ada 49 ve 50 parsellerde konut alanı, park alanı ve yol planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.01.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi 1057 ada 10 parselin gelişme konut alanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 8463 ada 14 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.01.2018 Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 6958 ada 1 ve 2 parsellerin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.01.2018 Elmalı Belediyesi, Merkez Gündoğan, Gökpınar, Yenimahalle, Kocapınar ve Karyağdı mahalle sınırları içerisinde plan bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
19.01.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 8522 ada 2, 6 ve 7 parselde yer alan konut ve ilkokul alanlarının özel eğitim alanına dönüştürülmesi ve 8522 ada 4 parselin bir kısmının ilkokul alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.01.2018 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kürüş Mahallesi 1571 ada 3 parselde konut alanı ve eğitim tesis alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi, Çığlık Mahallesi sınırları içerisindeki 8222 ada 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 116, 117, 118, 119 parseller ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
19.01.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Mandırlar Mahallesinde Havalimanı-Turizm Yolu Bağlantısı çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 140 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
19.01.2018 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 130 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı
19.01.2018 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, K.Yeniköy Mahallesi 8789 ada 1 parseldeki Cami Alanı ile 846 ve 847 nolu parsellerdeki Park Alanının bir kısmının birleştirilerek İbadet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2017 tarih ve 7069 Sayılı kararı ile uygun bulunan Kepez İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen alan sınırlarının revize edilmesi ve çevresinde uygulamaya esas düzenlenme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
19.01.2018 Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu bölmede (1 ada 1 parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu bölmede (1 ada 1 parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarihli toplantısında 902 sayılı meclis kararı eki onanan Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2454 Ada 1 parselin belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda 2454 Ada 1 parselin kadastral sınıra göre düzeltilmesi
19.01.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Sedir Mahallesi 646 ada 45 parselde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
19.01.2018 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesinde bulunan “Park Alanının” “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
19.01.2018 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 7285 ada 1 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Alanından “Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
19.01.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri değişikliği
19.01.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği
19.01.2018 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği konuları
04.01.2018 Antalya İli Akseki İlçesi Göktepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bütününe yönelik hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 10.08.2017 tarih ve 2017-11/11 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı.
20.12.2017 Kepez Belediyesi, Barış, Çamlıbel, Erenköy, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim mahalleleri sınırları içerisinde kalan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
20.12.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
20.12.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri
20.12.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Fığla Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda 2707 ada 2, 3, 4 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.12.2017 Döşemealtı Belediyesi, Kırkgöz Yeniköy ve Bahçeyaka Mahalleleri sınırları içerisinde, 09.12.2016 tarih ve 26 sayılı ASAT Genel Kurul Kararıyla güncellenen “ASAT Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği” gereğince, iptal edilen Düden ve Mutlak Koruma Alanı Sınırlarının kaldırılarak yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.12.2017 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 804 ada 2 parselin konut alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi 27720 ada 4 parselin özel sağlık tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Ulucak Mahallesi 1100 ve 1101 parsellerin “Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ,“Yol” ve “Otopark” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.12.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Yaylası Mahallesi 23 parselin “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı” “Park Alanı” ve “yol” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
20.12.2017 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çeltikçi Mahallesi 129 ada 7 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olan kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.12.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi 12566 ada 1 parseldeki “çocuk bahçesi” olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/555 E. Ve 2017/137 K. sayılı Kararı doğrultusunda “park ve yeşil alan” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Şirinyalı Mahallesi 5357 ada 1 parselin bir kısmının Özel Spor Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
20.12.2017 Aksu Belediyesi,Çalkaya Mahallesi,Aksu köprülü kavşağı ve bağlantı yollarının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde,Orman olarak görünen kısmın ticari olarak planlanmasına yönelik kısmı Antalya 4.İdare Mahkemesi'nin 2016/753 E.ve 2017/401 K. Sayılı iptal edildiğinden iptal gerekçelerine göre yeniden planlanması ve orman sınırının değişmesi sonucunda söz konusu alanın yeni oluşan sınırlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Konyaaltı Belediyesi, Sarısu ve Liman Mahalleleri sınırları içerisinde, Sarısu Doğal Sit Alanı dışında yol ve kavşak düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2017 gün ve 799 sayılı kararındaki plan değişikliği onama sınırının düzeltilmesine ilişkin konu
20.12.2017 Konyaaltı Belediyesi, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde 4247 ada 1 parselin Pazar Alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
20.12.2017 Demre Belediyesi, Beymelek Mahallesi sınırları içerisindeki Demre serisi 204 ve 246 nolu bölmelerde (244 ada 218 parsel ve çevresi) Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama) planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.12.2017 Demre Belediyesi, Beymelek Mahallesi sınırları içerisindeki Demre serisi 204 ve 246 nolu bölmelerde (244 ada 218 parsel ve çevresi) Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama) planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.11.2017 tarihinde onanan, Serik İlçesi, Belek Mahallesi, 499 parselin Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanı kullanımından Kongre Amaçlı Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı Değişikliği
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.11.2017 tarihinde onanan, Serik İlçesi, Belek Mahallesi, 499 parselin Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanı kullanımından Kongre Amaçlı Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.11.2017 tarihinde onanan, Serik İlçesi, Kadriye Mahallesi 336 ada 1 parsel ile 337 ada 7 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.11.2017 tarihinde onanan Kumluca İlçesi, Yazır Mahallesi, 103 ada 103 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20.12.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.11.2017 tarihinde onanan Kumluca İlçesi, Yazır Mahallesi, 103 ada 103 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konuları
29.11.2017 Manavgat(Antalya ) Oymapınar Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Bucakşehler 128 Aba 740 Parsel Nazım İmar Planı
29.11.2017 Antalya İli Muratpaşa İlçesi 5062 Ada 1 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
29.11.2017 Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı (Belek Revizyonu) Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanı (485 Parsel) Plan Değişikliği
29.11.2017 Belek Antalya Turizm Merkezi 485 Parsel Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği
28.11.2017 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesinde, Alt Ölçekli Planları Bulunan Bir Kısım Alanda Plan Gösterim Tekniğinin Düzeltilmesine İlişkin 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
28.11.2017 Antalya İli, Manavgat İlçesi Aksaz, Doğançam, Seydiler, Karacalar ve Kızılağaç Mahalllesi D-400 Karayolu Çevresinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı 1. Etap (Aksaz, Doğançam, Seydiler Mahallesi Kısmı)
22.11.2017 Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır-Altınkale Mahallesi sınırları içerisinde 1608 ada 1 parselin bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2017 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çavdır Mahallesi 146 ada 28 ve 29 parsellerin Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2017 Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde I. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2017 Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde II. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2017 Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde III. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Karşıyaka Mahallesi 1894 ada 1 parsel ve kuzeyinin özel sosyal tesis alanı, otopark, park ve yeşil alan olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2017 Korkuteli Belediyesi, Kargalık Mahallesinde yer alan 435 ada 12 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2017 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Karşıyaka Mahallesi 75 ada 17 parselin bir kısmının “Konut ve Tarım Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2017 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağı Hisar Mahallesi, Perşembe Pazarı ve çevresini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.11.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 578 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanının ve güneybatısında yer alan otopark alanının resmi kurum alanına dahil edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2017 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Kumluca Kadastro Mahkemesinin 2005/3E. 2005/19K sayılı kararı ile Bağlık Mahallesi 8 ada 3 parsel, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ve 392 adalar, Toptaş Mahallesi 157 ada 11 parsel, 158 ada 14 ve 15 parseller, 160 ada 5 parsel, 165 ada 1 parsel ve Sarıcasu Mahallesi 145 ada 35 parseller ve yakın çevresinde bazı parseller...
22.11.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.11.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 31.5 Kv Küçükköy GES DM- Korkuteli DM İrtibat Enerji Nakil Hattının planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.11.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde “Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi” kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” içerisinde yer alan, Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı ile 14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müd. Kavşağında bölgede bulunan ağaçların korunabilmesi ve taşıtların kavşak alanına katılma/ayrılma “loop” mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde “Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi” kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” içerisinde yer alan, Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı ile 14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müd. Kavşağında bölgede bulunan ağaçların korunabilmesi ve taşıtların kavşak alanına katılma/ayrılma “loop” mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve çevresinde, mevcut nazım imar planında yer alan Belediye Hizmet alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve çevresinde, mevcut uygulama imar planında yer alan Belediye Hizmet alanı(Raylı Sistem Depolama Alanı) ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde,Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda 28874 ada 6 parselde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu ile çevresinde yer alan park, sağlık ve pazar alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda 28874 ada 6 parselde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu ile çevresinde yer alan park, aile sağlığı merkezi ve pazar alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
22.11.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Karadayı Mahallesi farklı seviyeli kavşak planının Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 05.09.2017 tarihli ve E.282156 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Boğazkent (Sanayi) ayrımı kavşak projesi Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından alt geçit olacak şekilde yeniden düzenlendiğinden imar planının eski durumuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.11.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 31.10.2017 tarihinde onanan Alanya İlçesi, İncekum Mahallesi 114 ada 3 parselin kıyı kesiminde yer alan bir adet mendireğe ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
08.11.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 03.08.2017 tarihinde onaylanan; Muratpaşa İlçesi Kaleiçi Yat Limanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
23.10.2017 Merkez 5 İlçe (Aksu,Döşemealtı,Kepez,Konyaaltı,Muratpaşa)ve Serik İlçesi kapsamında hazırlanan 10.07.2017 tarih 593 sayılı BMK ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği
23.10.2017 Merkez 5 İlçe (Aksu,Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) ve Serik İlçesi kapsamında hazırlanan 10.07.2017 tarih 594 sayılı BMK ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.10.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu (Antalya-Kemer Yolu) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Cikcilli Mahallesi 316 ada 2 parselin “Resmi Kurum Alanından” “Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Uğrak Mahallesi 1172 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba-Çıplaklı Mahallelerinde yer alan Çarşamba Kavşağı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Döşemealtı,Yukarıkaraman ve Ören Mahallelerinde (Düzlerçamı) yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının güncellenen sit sınırlarına göre düzenlenmesi ve yürürlükte bulunan koruma amaçlı imar planlarındaki zayiatın yüksek olması nedeniyle imar uygulaması yapılabilmesine yönelik imar planı kararlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu
23.10.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 154 kV (Serbest Bölge-Elmalı) Finike Enerji İletim Hattı güzergahının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Kale Mahallesi 71 ada 13 parselin ticaret alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Başköy Mahallesi Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
23.10.2017 Konyaaltı Belediyesi Sarısu-Liman-Hurma Mahalleleri sınırları içerisinde mevcut imar planlarında yer alan enerji nakil hatlarının kurum görüşleri doğrultusunda kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Çağlarca Mahallesi 21287 ada 1 parselin resmi kurum alanından konut alanına, 21304 ada 4, 5 ve 6 parsellerin ise konut alanından resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Korkuteli İlçesi, Büyükköy Mahallesi sınırları içerinde yer alan 293 ada 9 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı
23.10.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kiremitli Mahallesi 386 ada 14 ve 15 parsellerin “Konut Alanından” “Konut +Ticaret Alanına (TİCK)” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Manavgat Belediye sınırları içerisinde bulunan, Yalçıdibi Mahallesi 372 ve 375 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının halihazır harita paftalarının koordinatlarında yapılan hatanın düzeltilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Manavgat Belediyesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ve 2029 adalarda yapı tescil ve koruma alanı sınırlarının Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2016/299 E. 2017/411 K. Sayılı kararı doğrultusunda 24.04.2017 tarihli ve 6121 sayılı Antalya Kültür Var. Koruma Bölge Kurulu kararı ile kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerinde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait 348 ada 245 parselin “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi Alanından” “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerinde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait 348 ada 245 parselin “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi Alanından” “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına (Soğuk Hava Deposu)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güvenlik Mahallesi 1425 ada 10, 12, 25 ve 26 parsellerin cami alanından sosyal tesis alanı ve ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gebiz Mahallesi 59 ada 1 parselin konut alanından özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2454 Ada 1 parselin resmi kurum alanından park alanına dönüştürülmesi, 1829 Ada içinde kalan park alanının 1600 m²’lik bölümünün Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2454 Ada 1 parselin belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesi, 1829 Ada içinde kalan park alanının 1600 m²’lik bölümünün E=0.40 yapılanma koşuluyla belediye hizmet alanına (ASAT) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Bölgesi Altıayak, Menderes, Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Revizyonu
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, yer alan Sütçüler ve Teomanpaşa Mahalleleri 27213 Ada 1 parseldeki sosyal tesis alanının “Pazar yeri” alanına dönüştürülmesi ve çevresinin düzenlenmesi, sosyal tesis alanının 27235 Ada 1 parselin doğusundaki park alanında konumlandırılması, Ortaöğretim Tesisleri Alanı kullanımındaki 10304 Ada 1 parselin park alanına, 8, 9, 10 parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
23.10.2017 Manavgat Belediye sınırları içerisinde bulunan, Pazarcı Mahallesi 1201 ada 4 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımından “Konut + Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6436 sayılı kararı ile uygun bulunan Muratpaşa Belediyesi Sinan Mahallesi 4679 ada 1 parsel ve çevresinin “İlköğretim Tesisleri Alanı, Çocuk Bahçesi ve Konut Alanından” “Özel Eğitim Alanı, Park ve Yeşil Alana” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.10.2017 Döşemealtı Belediyesi, Mellidağ Mahallesi sınırları içerisinde 506 ada 83 parsel ile 509 ada 60 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
23.10.2017 Döşemealtı Belediyesi, Mellidağ Mahallesi sınırları içerisinde 506 ada 83 parsel ile 509 ada 60 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.10.2017 Döşemealtı Belediyesi, Mellidağ Mahallesi sınırları içerisinde 506 ada 83 parsel ile 509 ada 60 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar doğrultusunda Avsallar Mahallesi 406 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Alanya Belediyesi, Tepe ve Hacımehmetli Mahalleleri sınırları içerisinde Alanya Orman İşletme Şefliğinin sınırları içinde kalan ormanlık alanda mezarlık planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi, Tepe ve Hacımehmetli Mahalleleri sınırları içerisinde Alanya Orman İşletme Şefliğinin sınırları içinde kalan ormanlık alanda mezarlık planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler, Soğukpınar, Payallar Mahalleleri, Kargı Serisi 123, 124, 125, 170, 171, 173, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı
23.10.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler, Soğukpınar, Payallar Mahalleleri, Kargı Serisi 123, 124, 125, 170, 171, 173, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde bulunan ormanlık alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı
23.10.2017 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Öznurtepe Köyü 101 Ada 369 parselin “Enerji Üretim Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
23.10.2017 Kepez Belediyesi,Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.09.2017 tarih ve 6648 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Mahallesi, 28400 ada 19-23 parsellerde yer alan tescilli Çiftlik Evi Kompleksi yapı kalıntıları ile 28400 ada 24 parselde yer alan tescilli yapı kalıntılarının koruma alanlarının planlara işlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Düdenbaşı Mahallesi 27579 ada kuzeyinin pazar yeri, kentsel yeşil alan, genel otopark alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıpazar Mahallesi 827 ada 1, 2 ve 9 nolu parsellerin “Camii ve Konut Alanından” “İbadet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
23.10.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Demirciler Mahallesi 116 ada 6 parselin bir kısmının Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
23.10.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Baraj, Beşkonaklılar, Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri Tevfik İleri Caddesi, Fatih Rüştü Zorlu Caddesi, 4416 sokak ve 5834 Sokak ile 26978 ada kuzeyini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
23.10.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.09.2017 tarihinde onanan; Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi, Örnekköy mevkii, cami ve otoparka ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
29.09.2017 Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinin Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı PİDK’in 28.02.2017 tarih ve 2017-03/10 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/25000 ölçekli NİP, 1/5000 ölçekli NİP, ve 1/1000 ölçekli UİP.
22.09.2017 Akseki İlçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanı HES planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonlarına ilişkin alınan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih 942 sayılı ve 08.05.2017 tarih ve 395 sayılı Kararlarının iptali
22.09.2017 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Dutluca Mahallesi 110 ada 76 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) ve kuzeyinde 10m.'lik taşıt yolu planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2017 Elmalı Belediyesi, Yenimahalle, 572 ada 1 parselde yer alan Kamu Hizmet Alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
22.09.2017 Gazipaşa, Pazarcı Mahallesi 891 Ada 3 parselin belediye hizmet alanı olarak planlı bulunan kısmının sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2016/870 E., 2017/759K. sayılı kararı doğrultusunda, Mahkeme Kararında üst ölçekli planlarında parselin bütüncül spor alanı kullanımında olduğuna atıfta bulunulduğundan bahse konu alanın "Spor Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Şelale Mahallesi 1862 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 21, 1226, 1228, 1234 nolu parsellerde imar uygulaması yapılamamasından dolayı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Yetiştirme Yurdu ve yol alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.09.2017 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/877E. 2017/642K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden parselin eski imar durumu olan “konut alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçeli nazım imar planı
22.09.2017 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Karadayı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 07.08.2017 tarih ve 6526 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya İlçesi, Güneyköy Mahallesi sınırları içerisinde 241 ada 17, 31 parsel ile 33 ve 36 parsellerin bir kısmının Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ve 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Hocalar Mahallesi 142 ada 42 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.07.2017 tarih ve 6482 sayılı kararı ile uygun bulunan; Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Davazlar Mahallesi 101 ada 498 parselde Enerji Üretim Alanı (GES) planlanmasına ve Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.06.2017 tarih ve 6290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Döşemealtı ve Kepez Belediyeleri sınırları içerisinde, revize edilen Kepezüstü Köprülü Kavşak Projesi doğrultusunda planda düzenleme yapılarak, sarnıç koruma alanı sınırı ve karayolu kamulaştırma sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Akyarı Mahallesi 360 ada 5 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
22.09.2017 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gömbe Mahallesi 271 ada 1 parsel, 253 ada 1 parsel, 266 ada 4 parsel ve çevresinde yer alan ortaöğretim alanı ve İbadet alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6596 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6596 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
22.09.2017 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 56, 1196, 1197, 1231, 1240, 1241 ve 1245 kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parselin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
22.09.2017 Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi Değirmenözü mevkiinde orman sınırları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
22.09.2017 Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi sınırları içerisinde 9165 ada 1 parselin Depolama Alanından Sağlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
22.09.2017 Konyaaltı İlçesi Mollayusuf Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Uncalı Mezarlığının kuzeybatı köşesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
22.09.2017 Konyaaltı İlçesi Mollayusuf Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Uncalı Mezarlığının kuzeybatı köşesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu